NSA. Zwolnienie z PCC jako pomoc de minimis

Nie ma takiego przepisu prawa materialnego, który by zakazywał dokonywania częściowego zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Skoro limit pomocy de minimis ma postać maksymalnej kwoty, to dopuszczalne jest również udzielenie tej pomocy poniżej tego limitu (tej kwoty), a tym samym przyznanie zwolnienia do wysokości tego limitu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatnicy zawarli w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia własności nieruchomości rolnych oraz leśnych. W dniu zawarcia umowy notariusz, wskazując na art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: u.p.c.c.), traktujący o zwolnieniu, stanowiącym pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9; dalej: rozporządzenie nr 1408/2013), nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od kwoty stanowiącej wartość lasów oraz na podstawie art. 9 pkt 2 u.p.c.c. od kwoty przekraczającej zwolnienie. Następnie do opisanej wyżej umowy sporządzono aneks w formie aktu notarialnego, w którym w związku z rozbieżnościami w stosowaniu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 u.p.c.c., notariusz poinformowała o pobraniu w dniu spisania aneksu do umowy, podatku od czynności cywilnoprawnych od pozostałej kwoty na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.c.c.

Podatnicy zwrócili się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, który ich zdaniem został pobrany nienależnie. Podkreślili, że kwotę podatku zapłacili z ostrożności, jednak według nich brak było podstaw do uznania, że zastosowanie zwolnienia podatkowego określonego w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy cała kwota obliczonego podatku mieści się w limicie pomocy de minimis, określonym w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1408/2013. Wykładnia taka prowadziłaby do wniosku, że zwolnienie to nie przysługiwałoby po przekroczeniu zwolnienia - ustalonego na kwotę 15 000 euro - nawet o jednego eurocenta.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił stwierdzenia nadpłaty w żądanej kwocie. W ocenie organu, podatnicy spełnili cztery z pięciu wymienionych w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. warunków do skorzystania ze zwolnienia. Nie została jednak spełniona przesłanka dotycząca kwoty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »