NSA o stawce podatku od firmowej nieruchomości

Związek pośredni czy też potencjalny, służący prowadzonej działalności i nie może być utożsamiany jedynie z działalnością faktyczną. Podatek od nieruchomości nie nawiązuje w swojej konstrukcji do efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez jej wykorzystywanie. Nie jest to ważne, jak intensywne jest wykorzystywanie tych nieruchomości i jakie przynosi to efekty gospodarcze. Niewykorzystywanie w danej chwili nieruchomości lub jej części do wykonywania działalności gospodarczej nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

 

W ocenie podatnika (Agencja Mienia Wojskowego), z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w sprawie sygn. SK 39/19, lokal użytkowy, który nie jest obecnie wynajmowany, powinien być opodatkowany stawką jak dla budynków pozostałych, ponieważ sama okoliczność posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie oznacza jej związania z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym złożył korektę deklaracji podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta, a następnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie zgodziły się z podatnikiemi. Kolegium uznało, że spełnione zostały przesłanki uznania lokalu użytkowego za związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z faktu wcześniejszego wynajmowania przedmiotowej nieruchomości (do marca 2021 r.) a także z wypływającego stąd zakwalifikowania jej przez samą stronę do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co oznacza, że potencjalnie lokal ten może służyć dla celów wykonywanej działalności mimo, że faktycznie przez jakiś okres był pustostanem. Zdaniem organu odwoławczego okoliczność ta uzasadnia opodatkowanie tej nieruchomości z zastosowaniem stawek przewidzianych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał stanowisko organów podatkowych za prawidłowe:

Jak wskazał NSA, analizując zwrot ustawowy "niewykorzystywane i niemogące być potencjalnie wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej" Trybunał Konstytucyjny nie przybliżył, co należy rozumieć przez tego rodzaju nieruchomości przedsiębiorcy (wyrok TK z 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19). Zwrócić należy uwagę, że dodatkowo Trybunał podniósł, iż przedsiębiorcy "nie mogą być obciążeni wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia działalności gospodarczej". "Służyć" w rozumieniu słownikowym to "być używanym", "być komuś w czymś użytecznym". Nieruchomości przedsiębiorcy "służące" to nieruchomości używane bądź też będące przedsiębiorcy użyteczne w prowadzonej działalności gospodarczej. Takie rozumienie "służenia" odpowiada faktycznemu lub potencjalnemu wykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zdaniem sądu, w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą o wyższej stawce podatku od nieruchomości wcale nie musi decydować faktyczne wykorzystywanie majątku do prowadzenia tej działalności. Gdyby tak było, to sformułowanie "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" nie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »