Niektóre problemy związane ze stosowaniem ulgi dla osób niepełnosprawnych

Czy suplementy diety są uwzględnione w uldze dla osób niepełnosprawnych? Czy można odliczyć wydatki na pieluchomajtki? Kim powinien być lekarz, przepisujący leki korzystające z ulgi dla osób niepełnosprawnych? Jakie są warunki odliczenia wydatków na samochód? Na te pytania odpowiada w reakcji na interpelację poselską przedstawiciel ministerstwa finansów.

Interpelacja nr 18712 do ministra finansów w sprawie ulgi na cele rehabilitacyjne

Szanowny Panie Ministrze!

Niepełnosprawny podatnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z odliczenia może także korzystać podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponoszący wydatki na cele rehabilitacyjne tej osoby. Niestety interpretacja organów skarbowych w tym zakresie jest niejednolita, również broszury informacyjne Ministerstwa Finansów nie wyjaśniają wszystkich wątpliwości.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jaki sposób należy interpretować i jakie sytuacje wchodzą w zakres pojęcia: „używanie samochodu osobowego (…), dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne”?

 • Co stanowi podstawę zaliczenia zakupu leków do wydatków mogących stanowić odliczenie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł?

 • Jakiego rodzaju leków dotyczy przedmiotowe odliczenie?

 • Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo – nawet takie, które nie wymagają recepty - to czy wydatki poniesione na ich zakup podlegają odliczeniu? Jaki lekarz (rodzaj i stopień specjalizacji lub inne kryteria) jest właściwy do wydania takiego zaświadczenia?

 • Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale pieluchomajtki, to czy wydatki poniesione na ich zakup podlegają odliczeniu w ramach kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł?

 • Czy wydatki na zakup pieluchomajtek, cewników itp. dla osoby niepełnosprawnej podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej na tzw. wydatki nielimitowane?

Łączę wyrazy szacunku, Tomasz Rzymkowski, 14-01-2018 r.

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 18712 złożoną przez Pana Posła Tomasza Rzymkowskiego w sprawie stosowania przepisów dotyczących ulgi na cele rehabilitacyjne, uprzejmie informuję.

Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Jak w przypadku każdej preferencji podatkowej, także dla skorzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne niezbędne jest spełnienie wszelkich przesłanek określonych przez ustawodawcę dla tej ulgi. Wszelkie warunki jej stosowania zawiera art. 26 ustawy PIT. Zamknięty katalog wydatków na cele rehabilitacyjne określa art. 26 ust. 7a ustawy PIT. Oznacza to, że wydatki, które nie zostały ujęte w tym wykazie, nie podlegają odliczeniu w ramach omawianej ulgi.

Katalog wydatków przewiduje m.in. odliczenie wydatków na leki (art. 26 ust. 7a pkt 12).

Ustawa PIT nie definiuje pojęcia „lek”. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym farmacji jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211), która nie zawiera pojęcia „lek”, lecz „produkt leczniczy”. Produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako pos...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »