MF: Polski Ład nie pozbawia prawa do ulgi uczniowskiej

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, ulga uczniowska będzie realizowana poprzez odliczenie od podatku dochodowego również w 2022 r. Polski Ład nie zmienia zasad realizacji tej ulgi. Na sposób jej realizacji nie może wpływać fakt, że niektóre osoby nie zapłacą podatku dochodowego ze względu na podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Wprowadzenie możliwości realizacji ulgi uczniowskiej w inny sposób niż poprzez obniżenie podatku np. poprzez jednorazową wypłatę jej równowartości, byłoby de facto nadaniem tej grupie podatników nowych praw przyznających świadczenia, wykraczające poza zakres realizacji praw nabytych.

Interpelacja nr 30424 do ministra finansów w sprawie ulgi za szkolenie pracowników

Szanowny Panie Ministrze,

przez wiele lat rzemieślnicy stanowili podstawę przedsiębiorczości w Polsce i budowali dobrobyt. Wraz ze zmianami w gospodarce zmieniała się także ich rola, niemniej zawsze byli niezwykle ważni, szczególnie na lokalnych rynkach.

Formą wsparcia dla nich i zachętą do rozwoju branż rzemieślniczych była specjalna ulga podatkowa na szkolenie pracowników. W 2004 roku została ona zastąpiona inną formą wsparcia.

Niemniej nadal są osoby, które z tamtej ulgi korzystają. Teraz jednak Nowy Ład pozbawia ich wypracowanych środków, sprawiając, że emerytowani już rzemieślnicy tracą znaczne pieniądze, do których nabyli prawo. To nie powinno i nie może mieć miejsca.

Stawiam zatem pytania do Pana Ministra:

Ile osób w rozliczeniu podatku PIT za rok 2020 skorzystało z odliczenia, które w PIT/0 wykazuje się w pozycjach 40 i 41?

W jaki sposób osoby, które korzystają z tej wypracowanej ulgi podatkowej, będą mogły z niej korzystać za rok 2022?

Czy środki, które na podstawie tej ulgi są wyliczone w poszczególnych urzędach skarbowych, a z których dotychczas co roku potrącano należną część podatku dochodowego, przepadają, czy zostaną np. jednorazowo rozliczone bez straty dla podatnika?

Ile wynosi łączna suma środków, do których rzemieślnicy mają prawo, a które na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostają nierozliczone i niewykorzystane?

 

Posłanka Agnieszka Hanajczyk

10 stycznia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 30424 w sprawie ulgi za szkolenie pracowników

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 30424, Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk, z 13 stycznia 2022 roku, w sprawie ulgi za szkolenie pracowników, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ulga uczniowska przysługiwała osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego.1

Ulga ta przysługiwała także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów był przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą.

Ulga uczniowska przysługiwała, jeżeli szkolenie zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu. Wysokość ulgi uczniowskiej za wyszkolenie jednego pracownika zależała od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę. Ulga przyznawana była na wniosek podatnika w drodze decyzji organu podatkowego.

Ulga uczniowska polegała na obniżeniu podatku dochodowego o kwotę ulgi przyznanej w decyzji. Ulgę można było odliczyć od podatku obliczonego według skali podatkowej, od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub od karty podatkowej.

Podatnik, któremu przyznano ulgę uczniowską nabywał prawo do jej całkowitego wykorzystania, także w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik ma prawo do obniżenia podatku dochodowego obliczonego także od dochodów osiąganych z innych źródeł np. od podatku obliczonego od dochodu z emerytury lub renty.

Ulga uczniowska została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2004 r., z zachowaniem praw nabytych.

Stosownie do art. 13 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw2 i art. 4 ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie3 podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustaw podatkowych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w tych ustawach, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »