Koszty pracownika w rocznym PIT: Albo ryczałtowe, albo rzeczywiste

Podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jednak roczne koszty są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te może przyjąć w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi. Niedopuszczalne jest jednak łączenie ryczałtowych kosztów za część miesięcy, a za pozostałe ustalanie ich w kwocie faktycznie poniesionej na te bilety.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2018 r. (data nadania 9 lipca 2018 r., data wpływu 11 lipca 2018 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 20 czerwca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.265.2018.1.JM (data nadania 21 czerwca 2018 r., data doręczenia 4 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 20 czerwca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.265. 2018.1.JM (data nadania 21 czerwca 2018 r., data doręczenia 4 lipca 2018 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 8 lipca 2018 r. (data nadania 9 lipca 2018 r., data wpływu 11 lipca 2018 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2017 r. Wnioskodawczyni była zatrudniona na terenie Polski. W 2017 r. Wnioskodawczyni uzyskała dochody z jednego stosunku pracy. Przez 8 miesięcy 2017 r. zakład pracy znajdował się poza miejscem zamieszkania. W tych miesiącach, tj. w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu Wnioskodawczyni dojeżdżała do zakładu pracy z poza miejsca położenia zakładu pracy, a przez 4 miesiące, tj. we wrześniu, październiku, listopadzie i w grudniu z miejscowości, w której położony jest zakład pracy. W 2017 r. do zakładu pracy Wnioskodawczyni dojeżdżała przez 8 miesięcy pociągiem, a przez 4 miesiące komunikacją miejską. W 2017 r. Wnioskodawczyni nie otrzymywała od zakładu pracy zwrotu kosztów dojazdu. Dojazd do zakładu pracy pociągiem jest udokumentowany imiennymi biletami okresowymi. Koszty udokumentowane imiennymi biletami okresowymi zostały przez Wnioskodawczynię faktycznie poniesione i są wyższe od określonych ustawowo kosztów zryczałtowanych. Do obliczenia zatem dochodu uzyskanego w 2017 r. ze stosunku pracy jako koszty uzyskania przychodów przyjęto za 8 miesięcy wydatki w wysokości faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi, a za 4 miesiące kwotę 445 zł, tj. kwota 111 zł 25 gr pomnożona przez 4 miesiące.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiony sposób odliczenia kosztów uzyskania przychodu należy uznać za prawidłowy?

Zdaniem Wnioskodawczyni, sposób odliczenia jest prawidłowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Co do zasady, kosztami uzyskania przychodów są zatem – wszelkie wydatki pod warunkiem, że:

  • istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodami (wydatki poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »