PIT 2012: Ważne źródła przychodów w rocznym PIT

W zeznaniu rocznym składanym naodpowiednich formularzach podatnicy powinni uwzględnić wszystkie źródła przychodów, które podlegają rozliczeniu. Onajbardziej typowych źródłach przychodów, takich jak np.należności zestosunku pracy, służbowego, spółdzielczego izpracy nakładczej, zleceń czy działalności gospodarczej, podatnicy zwykle pamiętają. Ale nanajpopularniejszych zeznaniach, tzn.PIT-37 iPIT-36, znajduje się także miejsce nawpisanie przychodów ztzw.innych źródeł.

W ww. formularzach, a także w PIT-36L przewidziano możliwość wpisania „zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy” oraz zamieszczenia „informacji o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy”. Ustawą tą jest oczywiście ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

Warto zwrócić uwagę na to, że w rubrykach tych mieszczą się takie przychody, które podatnik mógł uzyskać, a niekoniecznie o nich pamięta podczas sporządzania zeznania rocznego.

Sprzedaż rzeczy przed upływem pół roku – to przychód z innych źródeł

Przychodami z innych źródeł są te przychody, które nie mieszczą się w katalogu wymienionym w danym zeznaniu rocznym. Na uwadze należy mieć także to, że mimo iż zarówno w PIT-37, jak i w PIT-36 można ująć tego typu przychody, to jednak istnieje między nimi zasadnicza różnica.

W PIT-37 ujmuje się przychody, które zostały uzyskane za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że pobrano od nich zaliczkę na podatek dochodowy. PIT-36 jest natomiast właściwy dla podatników, którzy samodzielnie muszą obliczyć podatek.

Wśród przychodów z innych źródeł na szczególną uwagę zasługuje przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych, jeżeli nie nastąpiło to w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o PIT dochodem z odpłatnego zbycia tych rzeczy jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Oznacza to, że podatnik nie uzyska dochodu, a w konsekwencji nie będzie musiał płacić podatku z tytułu sprzedaży, która przyniosła mu stratę.

Ale nawet mimo poniesienia straty podatnik ma obowiązek wykazania tego źródła przychodów w zeznaniu rocznym. Taką konieczność potwierdza między innymi dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 maja 2011 r., sygn. ITPB2/415-182/11/BK. Uznał on, że w przypadku sprzedaży samochodu:

(...) za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia, Wnioskodawczyni nie uzyska dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem że cena uzyskana ze sprzedaży nie będzie odbiegać od wartości rynkowej.

Jednakże uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego samochodu przychód, koszty jego uzyskania oraz wynik tej transakcji – dochód lub stratę, Wnioskodawczyni winna wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpi sprzedaż samochodu.

Oczywiście obowiązek ten dotyczy tylko tych podatników, którzy sprzedali rzecz przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Co do zasady wyrażonej w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT o wysokość straty ze źr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »