PIT 2012: Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka

Sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów osiągniętych przez małoletnie dziecko – zarówno własne, jak iprzysposobione – jest uzależniony odrodzaju źródła przychodów, zktórego one pochodzą. Jedne dochody dolicza się dodochodów rodziców (zpewnymi zastrzeżeniami), inne zaś wykazuje się wzeznaniu rocznym składanym naimię inazwisko dziecka.

Czy każde dziecko do 18. roku życia jest małoletnie?

Stosownie do postanowień art. 10 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat 18.

Jednocześnie jednak, zgodnie z § 2 tego artykułu, małoletni uzyskuje pełnoletność przez zawarcie małżeństwa. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. W myśl art. 10 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.) nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat 18. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Oznacza to, że jeśli dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, zawarło związek małżeński, wówczas uzyskało tym samym pełnoletność. Nie mają więc do niego zastosowania zasady rozliczania dochodów małoletnich dzieci.

Dochody małoletniego dziecka doliczane do dochodów rodziców

Zasadą wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) jest, że wszystkie dochody dziecka – z wyjątkiem dochodów z jego pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dziecka. Prawo pobierania pożytków wynika zaś z posiadania przez rodziców władzy rodzicielskiej.

Doliczeniu do dochodów rodziców podlegają dochody z:

 • renty,
 • praw majątkowych (np. prawa majątkowe z praw autorskich czy ze stosunku pracy po zmarłym rodzicu),
 • kapitałów pieniężnych (np. ze sprzedaży akcji posiadanych przez dziecko),
 • najmu (jeśli przedmiot najmu nie był oddany dziecku do swobodnego użytku),
 • innych źródeł (np. sprzedaż przedmiotów należących do dziecka przed upływem okresu, kiedy taka sprzedaż korzystałaby ze zwolnienia od opodatkowania).

Sposób rozliczenia dochodów małoletniego dziecka przez rodziców

Jeśli rodzice składają wspólne zeznanie roczne, dochody dziecka, które podlegają doliczeniu do ich dochodów, dolicza się do ich łącznych dochodów. Jeżeli zaś małżonkowie podlegają odrębn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »