Rozliczenie roczne: PIT-40 wypełniony przez pracodawcę za pracownika

Zasadą wynikającą z art.45 ust.1 ustawy z26lipca 1991r. opodatku dochodowym odosób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z2012r., poz.361, zpóźn.zm., dalej: ustawa oPIT) jest, że zeznanie roczne owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) podatnicy składają samodzielnie. Czasami mogą jednak przerzucić ten obowiązek napracodawcę.

Możliwość taka wynika z art. 37 ustawy o PIT.

Zasady składania PIT-12

Pracownik, który chciałby, aby to pracodawca dokonał jego rocznego obliczenia podatku dochodowego, musi w terminie do 10 stycznia złożyć w zakładzie pracy wypełniony formularz PIT-12. Jest to oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Warto pamiętać o tym, że PIT-12 dotyczący obliczenia podatku za dany rok należy złożyć także wówczas, gdy był on składany w poprzednim roku. Terminowe złożenie tego oświadczenia obliguje pracodawcę do sporządzenia rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40. W sytuacji zaś, gdy pracownik uchybi wskazanemu w ustawie terminowi, pracodawca może, ale nie musi uwzględnić otrzymanego wniosku.

Co istotne, pracodawca nie ma obowiązku weryfikacji podanych przez pracownika informacji. Odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w PIT-12 ponosi wyłącznie pracownik.

Kto może złożyć PIT-12?

W PIT-12 pracownik składa oświadczenie, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30–30c oraz art. 30e;

Chodzi tu o dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany (np. umowy do 200 zł, wygrane w konkursach, dochody z odsetek od lokat bankowych itp.) oraz dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem liniowym.

 1. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2–4;

Zastrzeżenie to oznacza, że jedyne odliczenia, z których można skorzystać to:

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • zwrócone płatnikowi świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek; chodzi tu o dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu,
 • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »