Przedawnienie zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania podatkowego

Ze złożeniem zeznania podatkowego wiąże się powstanie zobowiązania podatkowego. Wysokość tego zobowiązania co do zasady ustala się zgodnie z danymi w zawartymi w zeznaniu, chyba że w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym.

Najbardziej typowym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest zaplata podatku, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.; dalej: o.p.). Do wygaśnięcia zobowiązania może dojść także w przypadku jego przedawnienia. Przedawnienie oznacza, iż po upływie określonego czasu od powstania zobowiązania podatkowego wierzyciel, którym jest organ podatkowy, nie może domagać się uregulowania należnego świadczenia. Dotyczy to zarówno należności głównej, jak i odsetek za zwłokę. Warto podkreślić, że organ podatkowy ma obowiązek uwzględnić upływ terminu przedawnienia z urzędu.

Termin przedawnienia

Co do zasady, wyrażonej w art. 70 § 1 o.p., zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Należy jednakże podkreślić, że bieg przedawnienia może się nie rozpocząć, a już rozpoczęty może być zawieszany lub przerywany. Różnica pomiędzy zawieszeniem, a przerwaniem biegu przedawnienia polega na tym, że przy zawieszeniu nie wlicza się do biegu przedawnienia całego tego okresu (tj. okresu zawieszenia), zaś przy przerwaniu biegu przedawnienia, cały okres, który upłynął do momentu przerwania uważa się za niebyły. Po przerwaniu bieg przedawnienia zaczyna biec od początku.

Istnieją także zobowiązania, które w ogóle nie ulegają przedawnieniu. Dotyczy to zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Podkreślić jednakże należy, że po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Nierozpoczęcie i zawieszenie biegu przedawnienia

W art. 70 § 2 o.p. oraz art. 70 § 6 o.p. określono przypadki, gdy bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Podstawą do zawieszenia biegu terminu przedawnienia jest także art. 70a o.p. Spośród tych wszystkich sytuacji, dla ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »