Rozliczenie roczne i nadpłata podatku

Z nadpłatą mamy do czynienia wówczas, gdy podmiot zobowiązany (podatnik, płatnik, inkasent, następca prawnopodatkowy bądź osoba trzecia) faktycznie dokona wpłaty do budżetu w sposób nienależny lub w kwocie wyższej od należnej. Nadpłata powstaje również, gdy wpłata tzw. zwrotu podatku jest dokonana nienależnie bądź w kwocie wyższej od należnej. W dalszej części artykułu przedstawimy główne kwestie związane z nadpłatą.

Wysokość nadpłaty

Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy. Wysokość nadpłaty określa podatnik, gdy składa:

• zeznanie roczne dla podatników podatku dochodowego,
• deklarację podatku akcyzowego dla podatników podatku akcyzowego,
• deklarację o wpłatach z zysku za rok obrotowy dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych,
• deklarację kwartalną dla podatku od towarów i usług dla podatników podatku od towarów i usług.

Wysokość nadpłaty ustalana jest przez podatnika również w sytuacji, gdy powstała ona w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a zobowiązanie powstało z mocy prawa. Sytuacja taka może wystąpić w trzech przypadkach:

1) gdy podatnik złożył jedną z ww. deklaracji lub inną deklarację, z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego – wówczas podatnik określa wysokość nadpłaty we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie skorygowaną deklarację,
2) gdy podatnik został rozliczony przez płatnika – w tej sytuacji podatnik określa wysokość nadpłaty we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie zeznanie (deklarację),
3) gdy podatnik nie był obowiązany do składania deklaracji – wówczas wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot.

Moment powstania nadpłaty

Przepisy szczegółowo określają moment powstania nadpłaty. I tak nadpłata powstaje z dniem:

• zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,
• pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,
• zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
• wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,
• zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
• złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego,
• złożenia deklaracji podatku akcyzowego dla podatników podatku akcyzowego,
• złożenia deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych,
• złożenia deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług dla podatników podatku od towarów i usług.

Termin zwrotu nadpłaty

Terminy zwrotu nadpłaty zróżnicowane są w zależności od sytuacji prawnej. Podlegają one zwrotowi w terminie:

1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności:

a) decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
b) decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
c) decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
d) decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy;

2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty;
3) 14 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność;
4) 30 dni od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w sytuacji, gdy nadpłata powstała w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;
5) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego lub deklaracji dla podatników podatku akcyzowego lub deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych;

Uwaga! W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki albo że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »