Ulga rehabilitacyjna: Podłączenie wody z wodociągu do domu

Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. Po przebytej operacji w związku z rakiem pęcherza moczowego, odprowadzenie moczu u Wnioskodawcy odbywa się poprzez izolowany fragment jelita cienkiego. Z uwagi na powyższe, podeszły wiek swój i żony oraz niepełnosprawność brata żony Wnioskodawca dokonał podłączenia wody z wodociągu do domu w celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych związanych z zachowaniem szczególnej higieny osobistej, pielęgnacją brata żony oraz ze zwiększoną ilością prania bielizny osobistej i pościeli. Czy ww. wydatki Wnioskodawca ma prawo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 września 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 547/11 - stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2010 r. (data wpływu: 22 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zamieszkuje wraz żoną i jej niepełnosprawnym bratem w domu jednorodzinnym. Od 1 października 1999 r. Zainteresowany ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy.

Po operacji w związku z rakiem pęcherza moczowego, odprowadzenie moczu u Wnioskodawcy odbywa się poprzez izolowany fragment jelita cienkiego. Na powierzchni skóry brzucha utworzono otwór przetoki moczowej, którą wypływa mocz. Przetoka ta (stomia) zaopatrzona jest w zbiornik opróżniany okresowo.

Brat żony Zainteresowanego (62 lata) jest osobą niepełnosprawną i posiada I grupę inwalidzką, a Jego orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały, gdyż urodził się z chorobą Heinego-Medina. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaliczył brata żony Wnioskodawcy - decyzją z dnia 18 sierpnia 2004 r. - do znacznego stopnia niepełnosprawności. Żona Wnioskodawcy (67 lat) jest osobą schorowaną (cierpi m.in. na wrzody żołądka, bóle kolan i kręgosłupa oraz nadciśnienie tętnicze).

W ubiegłym roku Zainteresowany dokonał podłączenia wody z wodociągu do domu. Wnioskodawca ma 72 lata, więc wykonywanie codziennych czynności związanych z utrzymaniem higieny jest dla Niego coraz bardziej uciążliwe. Skóra wokół stomii jest narażona na kontakt z treścią jelitową, dlatego też powinna być utrzymywana w nienagannej czystości. Bieżąca woda z wodociągu, która jest poddawana badaniom sanepidu w bardzo dużym stopniu ułatwia Wnioskodawcy codzienną pielęgnację.

Brat żony Wnioskodawcy, który mieszka razem z Zainteresowanym i Jego żoną, jest osobą leżącą, wymagającą ciągłej opieki i pielęgnacji.

Wnioskodawca i Jego żona są ludźmi starszymi i schorowanymi, więc wykonywanie codziennych czynności związanych z pielęgnacją brata oraz ze zwiększoną ilością prania bielizny osobistej i pościeli jest coraz bardziej uciążliwe. Podłączenie wody znacznie ułatwiło wykonywanie tych czynności.

Łączne wydatki tj. m.in. opłaty za projekt, pozwolenie, przyłączenie wyniosły około 8.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ww. wydatki Wnioskodawca ma prawo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej związanej z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, składając korektę zeznania za 2009 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, podłączenie wody z wodociągu miejskiego w przypadku Jego niepełnosprawności będącej wynikiem przebytej choroby i wymagającej zachowania szczególnych zasad higieny osobistej, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to spowodować zakażenie całego organizmu, w znaczny sposób ułatwiło Zainteresowanemu wykonywanie czynności życiowych.

Pielęgnacja chorego, leżącego brata też dzięki temu stała się lżejsza.

Mając na względzie to, że Wnioskodawca i Jego żona są ludźmi starszymi, schorowanymi to usprawnienie wykonywania czynności życiowych dla ludzi starszych i schorowanych jest dla Nich bardzo ważne, gdyż z dnia na dzień są coraz słabsi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 21 stycznia 2011 r. interpretację indywidualną nr ILPB2/415-1195/10-2/AJ, stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2010 r. jest nieprawidłowe.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 7 lutego 2011 r. (data wpływu: 10 lutego 2011 r.). Pismem z dnia 8 marca 2011 r., nr ILPB2/415W-24/11-2/JWP, stanowiącym odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podtrzymał stanowisko prezentowane w wydanej interpretacji.

W dniu 8 kwietnia 2011 r. wpłynęła do tut. Organu skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o usunięcie naruszenia prawa polegającego na błędnej wykładni art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) oraz o nakazanie organowi - Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu wydanie indywidualnej interpretacji zgodnej z uzasadnieniem Strony lub wydanie przez Sąd takiej interpretacji.

Wyrokiem z dnia 6 września 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 547/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację.

Dnia 8 grudnia 2011 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 g...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »