PIT 2011: Ulga rehabilitacyjna

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą uprawniać do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niepełnosprawni mogą bowiem w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć w zeznaniu rocznym m.in. wydatki na przewodnika, psa i dojazdy na zabiegi. Należy pamiętać, że katalog wydatków (zarówno nielimitowanych jak i limitowanych) uprawniających do ulgi ma charakter zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały w nim wymienione. W konsekwencji nie możesz odliczyć wydatków związanych np. z dojazdem własnym samochodem na badania lekarskie lub opłaceniem wizyty lekarskiej.

1) Podatnik ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. W 2011 r. dokonał zakupu indywidualnego sprzętu, który jest niezbędny w jego rehabilitacji, który co do zasady mógłby został odliczony od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Czy ma znaczenie fakt, ze sprzęt ten został zakupiony na terenie Niemiec?

Nie ma znaczenia, gdzie podatnik dokona wydatku - czy w kraju czy zagranicą. Do przeliczenia poniesionych wydatków na złote polskie stosujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego ten wydatek.

2) Podatnik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, ponosi spore wydatki na zakup leków (około 250 zł miesięcznie), był też na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym. Czy powyższe wydatki może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (wydatki na leki w nadwyżce ponad 100 zł miesięcznie), jeśli jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?

Z odliczenia może skorzystać również podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (co wynika z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Może od uzyskanych przychodów odliczyć wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, jeśli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie innych przepisów tej ustawy.

3) Czy podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane w 2002 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej?

Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie MON (a także z MSWiA) po 1 stycznia 1998 nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te dotyczą do osób niepełnosprawnych. Te osoby, jeśli chcą korzystać z odliczeń w ramach „ulgi rehabilitacyjnej”, powinny wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności.

4) Rodzice ponieśli w 2011 r. wydatki na niepełnosprawne dziecko, które znajduje się na ich utrzymaniu, w postaci codziennych dojazdów wspólnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W rozliczeniu rocznym chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy ulgę może rozliczyć każde z rodziców, czy tylko jedno z nich?

W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy nie), to każde z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego wydatku (ojciec w wysokości wydatku przez siebie poniesionego, odpowiednio matka w wysokości wydatku jaki sama poniosła). Z tym, że w przypadku wydatku, na używanie własnego samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, odliczenie każdego z rodziców nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł (limit dotyczy każdego z podatników - rodziców odrębnie, tzn. każde z nich dokonuje odliczenia w ramach swojego limitu 2280 zł). Należy jednak pamiętać, że nie można odliczać dwa razy tych samych wydatków.

5) Podatnik posiadający znaczny stopień niepełnosprawności zakupił elektryczny wózek inwalidzki, częściowo sfinansowany z NFZ. Czy może odliczyć sobie ten zakup w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Co do zasady odliczeniu podlegają wydatki sfinansowane z własnych środków podatnika. W przypadku, gdy wydatki zostały częściowo sfinansowane z funduszu (PFRON, ZFRON, NFZ, ZFŚS), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

6) Czy rolnik posiadający ważne orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane w KRUS może korzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Rolnik mający rentę z KRUS-u musi wystąpić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie stopni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »