PIT 2011: Odliczenie straty

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszczają możliwość obniżenia dochodu o wysokość poniesionej straty w roku podatkowym przez najbliższe kolejno po sobie następujące pięć lat podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% tej straty. Jak wynika z powyższego, strata może być rozliczona w okresie od dwóch do pięciu lat podatkowych. Podstawowym warunkiem jej rozliczenia jest jednak wystąpienie dochodu w roku podatkowym. Należy również pamiętać, że powstałą stratę można rozliczyć tylko z dochodem powstałym z tego samego źródła co strata.

1) Podatnik prowadził działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2010 r. poniósł stratę z tej działalności w wysokości 4.000 zł. W 2011 r. podatnik zmienił formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy w zeznaniu PIT-28 może odliczyć sobie 50% straty z 2010 r., czyli 2.000 zł?

Tak. Podatnik ma możliwość rozliczenia straty w przypadku zmiany formy opodatkowania z zasad ogólnych na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 9 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2) Czy od dochodu za 2011 r. z działalności gospodarczej prowadzonej w spółce z mężem podatniczka może odliczyć 50% straty poniesionej w 2010 r. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzonej samodzielnie?

Tak. Poniesiona przez podatniczkę w 2010 r. strata ze źródła przychodów - działalność gospodarcza - może być odliczona od dochodu osiągniętego w 2011 r. ze źródła - działalność gospodarcza - do wysokości 50% tej straty bez względu na to czy działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie czy też w spółce z małżonkiem.

3) Czy podatnik może rozliczyć stratę przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek?

Tak, pod warunkiem, że dochód uzyskany w miesiącu roku podatkowego po roku, w którym poniesiono stratę pozwala na odliczenie tej straty. Jedynym ograniczeniem jest zasada, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych nie może przekroczyć 50 % kwoty poniesionej straty.

4) W 2011r. podatnik zakończył prowadzoną przez kilka lat działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna) z wynikiem ujemnym (stratą). Ponadto w 2011 roku, uzyskał dochody z emerytury. Czy może poniesioną stratę odjąć od dochodów z emerytury?

Nie. Stratę wykazaną w zeznaniu rocznym z pozarolniczej działalności gospodarczej Podatnik może odliczyć od dochodu osiągniętego z tego samego źródła przychodów (z dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej) w kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Zatem straty tej nie może odliczyć od przychodów z tytułu emerytury, ponieważ jest to inne źródło przychodów.

5) Czy w zeznaniu podatkowym podatnik prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć od dochodu stratę za kilka poprzednich lat i czy ewentualny limit odliczenia straty musi obliczać osobno dla każdego roku, w którym poniesiono stratę?

Podatnik może odliczyć stratę od dochodów z tego samego źródła przychodów osiągniętych w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia&n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »