WSA: O podatku nie może decydować wpis w dowodzie rejestracyjnym

Nie istnieje przepis, który nakazywałby lub dawał uprawnienie organowi dokonującemu rejestracji pojazdu do rozstrzygania, czy rejestrowany pojazd zalicza się do kategorii pojazdów specjalnych. Podkreślić należy, że również we wzorze decyzji o rejestracji pojazdu nie przewidziano odrębnego oznaczenia dla pojazdów specjalnych. Zatem, o rodzaju pojazdu nie decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym, a wyłącznie to, czy mieści się on w definicji pojazdu specjalnego zamieszczonej w art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 23 marca 2011 r., sygn. I SA/Ol 123/11.

W listopadzie 2008 r. podatnik wystąpił z wnioskiem o zwrot nienależnie zapłaconego podatku od środków transportowych za 2008 r. Powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Lu 533/07, wskazał, że będące w jego posiadaniu pojazdy służą do nauki jazdy, a zatem należy zaliczyć je do pojazdów specjalnych, które są zwolnione od opodatkowania podatkiem od środków transportowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zdaniem organów podatkowych, z dowodów rejestracyjnych znajdujących się w posiadaniu podatnika pojazdów wynikało, że pojazdy STAR i MAN są samochodami ciężarowymi, pojazd AUTOSAN jest autobusem, a czwarty pojazd jest przyczepą ciężarową. Jednak w dowodach rejestracyjnych tych pojazdów nie było zapisu, że są one pojazdami specjalnymi. Dlatego też, w ocenie organów, brak było podstaw do uznania ich za pojazdy specjalne w rozumieniu art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Również Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uznało, że bez znaczenia jest to, czy pojazdy używane do nauki jazdy podlegają dodatkowym badaniom technicznym i są wyposażone w dodatkowe urządzenia, czy też muszą spełniać jeszcze inne dodatkowe warunki. O powstaniu obowiązku podatkowego nie decyduje bowiem sposób korzystania z pojazdu, ale jego rodzaj określony w dowodzie rejestracyjnym. Ponadto, powołując się na treść art. 194 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy stwierdził, że dowód rejestracyjny pojazdu, a także przyczepy, jest dokumentem urzędowym, wobec tego stanowi dowód tego, co w tym dokumencie zostało stwierdzone. Zatem podstawą do ustalenia obowiązku podatkowego podatku od środków transportowych jest ustalenie rodzaju pojazdu na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Podatnik złożył skargę na powyższą decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W skardze wskazał, że podstawowym kryterium pozwalającym zaliczyć dany pojazd do kategorii pojazdów specjalnych jest wykonywanie specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. Zdaniem podatnika, oczywistym jest, że nie każdy pojazd ciężarowy może być wykorzystany do nauki jazdy, ale tylko taki, który spełnia określone wymagania techniczne. Powołał się przy tym na rozporządzenie Ministra Infrastruktu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »