Udział w firmowej imprezie jubileuszowej nie zawsze będzie przychodem pracownika

W przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik ze świadczeń korzystał czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

O co toczył się spór?

Podatnik (spółka z o.o.) złożył wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazał, że zorganizował na rzecz swoich pracowników, którzy posiadają 10-letni staż pracy jubileuszową imprezę. Impreza odbyła się na terenie firmy i miała charakter balu. Zaproszenie otrzymali pracownicy jubilaci wraz z osobą towarzyszącą. Pracownicy dokonali potwierdzenia przyjęcia zaproszenia. Organizacja imprezy została zlecona firmie zewnętrznej. Koszty związane z organizacją imprezy obejmowały m.in.: catering, nagłośnienie, wystrój sali, przygotowanie parkietu itp. Spółka została ryczałtowo obciążona kosztami organizacji imprezy. Obciążenie nie zawierało wskaźnika dotyczącego jednostkowego kosztu przypadającego na uczestnika imprezy. Celem imprezy było uhonorowanie wieloletnich pracowników i pogłębienie więzi pomiędzy pracownikami a spółką. Poczęstunek składał się z obiadu w formie „szwedzkiego stołu". Organizacja imprezy została w całości sfinansowana ze środków obrotowych spółki. Analogiczne imprezy będą również organizowane w przyszłych latach podatkowych.

Podatnik chciał wiedzieć, czy jako płatnik jest zobowiązany doliczyć hipotetyczną wartość udziału pracowników wraz z osobami towarzyszącymi w imprezie jubileuszowej do przychodów pracowniczych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pobrać zaliczki na podatek z tego tytułu.

W ocenie spółki z uwagi na fakt, że nie jest możliwe ustalenie wysokości rzeczywiście uzyskanego przez konkretnych pracowników przychodu z tytułu udziału w imprezie jubileuszowej, spółka nie jest zobowiązana doliczyć hipotetycznej wartości udziału pracowników w imprezie jubileuszowej do przychodów pracowniczych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie jest również zobowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek od omawianych nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem podatnika w omawianym przypadku nie jest w stanie przypisać pracownikowi wartości świadczenia, które ten faktycznie otrzymał. Po pierwsze dlatego, że spółka otrzymuje łączne ryczałtowe obciążenie z tytułu organizacji imprezy, bez wskazania na jednostkową wartość przypadającą na uczestnika imprezy. Po drugie spółka nie ma możliwości ustalenia w wiarygodny sposób w jakim zakresie pracownicy faktycznie skorzystali z udostępnionych im nieodpłatnie świadczeń. Wynika to ze specyfiki tych świadczeń, w których jednostkowy zakres ich wykorzystania jest uzależniony od różnorakich czynników. Spółka nie jest w stanie zweryfikować, w jakim zakresie pracownicy uczestniczący w imprezie skorzystali z udostępnionych im świadczeń. W omawianym przypadku celem ustalenia przychodu poszczególnych pracowników-jubilatów spółka mogłaby jedynie podzielić koszty organizacji imprezy przez liczbę uczestników. Taki sposób ustalenia przychodów podlegających opodatkowaniu umożliwiłby jednak, zdaniem spółki, jedynie hipotetyczne ustalenie wysokości przychodu, która byłaby niezgodna z wysokością przychodu jaki został rzeczywiście uzyskany przez konkretnego pracownika. Tak ustalone przychody pracowników byłyby albo zawyżone - w odniesi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »