MF: Nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem

Interpelacja nr 11189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od odsetek ztytułu opóźnienia wzapłacie odszkodowania

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymywane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c ustawy,
g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Powołany przepis zwalnia od podatku dochodowego wyłącznie kwotę odszkodowania, a więc należność główną natomiast nie wprowadza zwolnienia od podatku dochodowego ewentualnych odsetek od odszkodowania. Zwolnienie nie wynika również z innych przepisów ustawy. Zważywszy, iż najczęściej odszkodowania dochodzone są przez uprawnionych na drodze postępowania sądowego, odsetki zasądzane są wyrokami od dnia wymagalności odszkodowania, a przynajmniej od dnia złożenia pozwu. Trudno uznać, by zasądzone odsetki stanowiły dochód osoby uprawnionej. Wynikają one bowiem z opóźnienia w wypłacie należnego uprawnionemu odszkodowania. Zaniechanie wypłaty odszkodowania przez podmiot zobowiązany i spowodowanie konieczności dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania sądowego z pewnością nie rodzi po stronie uprawnionego dochodu, lecz przeciwnie, nie dość że naraża go na sporą uciążliwość związaną z prowadzeniem sporu w sądzie, nadto powoduje stratę, albowiem pieniądze, które uprawniony powinien otrzymać w dacie ich wymagalności, otrzymuje ze znacznym opóźnieniem. Niemożliwość władania należnymi środkami może wręcz powodować szkodę po stronie uprawnionego.

W tym stanie rzeczy zapytuję:

- Dlaczego odsetki od odszkodowań nie są wolne od podatku dochodowego?

- Czy nie budzi zastrzeżeń Pana Ministra sytuacja, w której należność główna, a to odszkodowanie, jest wolna od podatku dochodowego, zaś należność uboczna w postaci odsetek wynikających z niezawinionego przez podatnika opóźnienia w wypłacie należnego mu świadczenia podlega opodatkowaniu?

- Czy Pan Minister planuje zmianę opisanego przepisu i zwolnienie od podatku odsetek od odszkodowań, które są wolne od podatku dochodowego?

Z poważaniem

Poseł Jacek Falfus

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 11189 w sprawie podatku dochodowego od odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Jacka Falfusa przesłaną przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2009 r., nr SPS-023-11189/09, w sprawie podatku dochodowego od odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania uprzejmie informuję:

Ustawa z ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »