Klastry: Podatkowe niedogodności

Interpelacja nr 8866 do ministra finansów w sprawie dostosowania naszych przepisów podatkowych do wymogów obowiązujących w prawodawstwie unijnym w kontekście funkcjonowania w Polsce klastrów

Szanowny Panie Ministrze! Instytucja klastra gospodarczego, tak popularna m.in. w wielu krajach Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o polskie realia jest mało znana, co w konsekwencji prowadzi do marginalizacji tej formy współpracy - szczególnie mniejszych podmiotów - na naszym rynku. Należy zauważyć i mocno podkreślić fakt, że specyfika naszego rynku daje małym podmiotom zintegrowanym w ramach klastra dużo większe możliwości skutecznego konkurowania z innymi uczestnikami gry rynkowej i stwarza większe możliwości oddziaływania na trendy w poszczególnych sektorach gospodarki. Klaster nie posiada osobowości prawnej i w celu zorganizowania sprzedaży wykorzystuje osobowości prawne zrzeszonych w nim podmiotów. Jest to typowe działanie w imieniu i na rzecz osób trzecich (art. 28 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej).

Ponieważ praktycznie niezagospodarowaną gałęzią gospodarki, jeżeli chodzi o klastry, jest polskie rolnictwo, a w szczególności to z terenów Polski Wschodniej, istnieje nie tylko szansa, ale wręcz potrzeba przekonania rolników i właścicieli niewielkich firm działających w branży przetwórstwa rolnego do integrowania się w ramach powiązań klastrowych. Może to doprowadzić z dobrymi efektami do pobudzenia przedsiębiorczości na tych obszarach. Aby jednak przekonać rolników i drobnych wytwórców do tworzenia klastrów, należy wyjść do nich z konkretną informacją, jakie korzyści płyną z organizowania się w klastry gospodarcze. Nieodzownym elementem skutecznego propagowania rozwiązań klastrowych jest zaproponowanie chętnym do ich tworzenia przejrzystych i - co jest szczególnie ważne - prostych zasad, zgodnie z którymi będą one funkcjonowały, także jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń podatkowych.

Wprowadzenie rozwiązań klastrowych na polską wieś, charakteryzującą się dużym rozdrobnieniem agrarnym oraz brakiem tradycji funkcjonowania w ramach przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną, stwarzałoby realną szansę na integrację podmiotów tam funkcjonujących i wychodzenie do konsumentów z konkretnym finalnym produktem. Co więcej, stwarzałoby możliwość zaoferowania odbiorcy produktu tańszego (wyeliminowanie niepotrzebnych ogniw pośredniczących), o wyższej jakości, a przede wszystkim wywierałoby pozytywną presję na konkurentów.

Klaster w warunkach wiejskich - zgodnie z przyjętymi założeniami - mogą tworzyć nie tylko podmioty posiadające osobowość prawną, ale także osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Treść art. 28 cytowanej wcześniej dyrektywy 2006/112/WE Rady wraz z zapisami art. 79 stwarzają możliwość wprowadzenia do naszego ustawodawstwa podatkowego takich rozwiązań, które umożliwiłyby przeniesienie zobowiązań podatkowych na podmioty, w imieniu których sprzedaży dokonuje jeden z podmiotów klastra. Na dzień dzisiejszy takiej możliwości, w mojej ocenie, nie dają obecne zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Panie Ministrze!

1. Czy podejmowane są kroki, aby - zgodnie z prawodawstwem unijnym - istniała możliwość przeniesienia zobowiązań podatkowych na wszystkich uczestników klastra, w imieniu których sprzedaży produktu dokonuje jeden z jego podmiotów (działanie w imieniu i na rzecz osób trzecich)?

2. Jeżeli tak, to kiedy mogą zostać one wprowadzone do obecnych aktów prawnych regulujących obowiązek podatkowy?

Z poważaniem

Poseł Jan Bury s. Antoniego

Przeworsk, dnia 20 marca 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Fin...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »