Koniec NIP?

Interpelacja nr 7868 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia w przyszłości jednego numeru identyfikacyjnego dla jednej osoby zamiast numerów PESEL, REGON, NIP

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana w nietypowej, aczkolwiek dość istotnej sprawie, z którą wielokrotnie zwracali się do mnie wyborcy. Otóż obecnie każdy obywatel polski posiada obligatoryjnie kilka numerów identyfikacyjnych: PESEL, REGON, NIP, nie wspominając o innych numerach, takich jak seria i numer dowodu osobistego czy paszportu.

Konieczność posługiwania się tymi identyfikatorami (zwłaszcza kiedy w przypadku niektórych druków wymagane są wszystkie te numery lub ich większość) jest co najmniej uciążliwa. Trzeba bowiem albo znać te numery na pamięć, z wykluczeniem jakiejkolwiek pomyłki, albo mieć możliwość ich odtworzenia ze stosownych dokumentów lub zapisów.

Być może warto byłoby, z praktycznego punktu widzenia, zastanowić się nad możliwością wprowadzenia – na wzór amerykańskiego Social Security Number (SSN) – jednego numeru identyfikacyjnego dla jednej osoby. Numer ten byłby nadawany z chwilą urodzenia się i pełnił szeroko pojętą funkcję identyfikacyjną do momentu śmierci.

Numer ten mógłby być wykorzystywany celem gromadzenia informacji o ubezpieczonych dla ustalania podstawy wymiaru składki ubezpieczeniowej oraz przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz mógłby służyć identyfikacji podatkowej.

Ponieważ zainteresowanie wyżej opisaną sprawą rośnie, kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. Czy możliwe będzie w przyszłości wprowadzenie jednego numeru identyfikacyjnego dla jednej osoby zamiast numerów PESEL, REGON, NIP?

2. Jaka jest opinia Pana Ministra w tym względzie?

Z poważaniem

Poseł Henryk Siedlaczek

Warszawa, dnia 22 stycznia 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z upoważnienia ministrana interpelację nr 7868 w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia w przyszłości jednego numeru identyfikacyjnego dla jednej osoby, zamiast numerów PESEL, REGON, NIP

Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 13 lutego 2009 r. (sygn. SPS-023-7868/09) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Henryka Siedlaczka w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia w przyszłości jednego numeru identyfikacyjnego dla jednej osoby zamiast numeru PESEL, REGON, NIP uprzejmie informuję, iż podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmniejszenia liczby numerów ewidencyjnych, którymi posługują się obywatele polscy, w opinii MSWiA, wydaje się jak najbardziej zasadne.

Niemniej pragnę zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami art. 31a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) numer PESEL, jako 11-cyfrowy stały symbol numeryczny, nadawany jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w formie czynności materialno-technicznej. Numer PESEL jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną, stanowiąc podstawowy identyfikator ewidencji ludności, prowadzonej w systemie teleinformatycznym. Natomiast, w myśl przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), obowiązkowi ewidencyjnemu podatników podlegają m.in. osoby fizyczne, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, otrzymując tzw. numery identyfikacji podatkowej (NIP). Ewidencji podatników dokonują naczelnicy urzędów skarbowych, natomiast minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Krajową Ewidencję Podatników. Wartym podkreślenia jest fakt, że postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej wymaga, aby zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawierało m.in. numer PESEL. Z kolei przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) stanowią, iż jednym z głównych zadań prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest prowadzenie krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON). W rejestrze podmiotów gospodarki narodowej ujmowane są m.in. informacje o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpis do rejestru wiąże się również z koniecznością nadania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

Powyższe regulacje jednoznacznie wskazują, iż kwestie nadawania identyfikatorów PESEL, NIP, REGON bezpośrednio wynikają z przepisów prawa i służą realizacji różnych zadań ustawowych nałożonych na poszczególne organy administracji rządowej. Niemniej w przypadku osób fizycznych kwestia podjęcia działań legislacyjnych w z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »