Między kontrolą a decyzją

Interpelacja nr 7763 do ministra finansów w sprawie postępowania wobec osób i firm, które nie zgadzają się z ustaleniami kontroli

Szanowny Panie Ministrze! Z doniesień prasowych wynika, że urzędy skarbowe mogą bezkarnie zwlekać ze wszczęciem postępowania wobec osób i firm, które nie zgadzają się z ustaleniami kontroli i czekają na decyzję, by się od niej odwołać. Umożliwia to tym samym narastanie odsetek nawet latami. Jest to efekt najnowszych zmian w Ordynacji podatkowej, które obowiązują od 1 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1318). Art. 54 § 1 pkt 6 ordynacji, który do końca 2008 r. stanowił ochronę dla kontrolowanych przez urząd skarbowy podatników. Przepis ten zakazywał naliczania odsetek za zwłokę, jeżeli postępowanie podatkowe prowadzące do wydania decyzji nie zostało wszczęte w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli. W takich przypadkach odsetki od zaległości, które kwestionował podatnik, nie były naliczane w okresie od wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia kontrolowanemu decyzji w sprawie. Z początkiem tego roku przepis ten został jednak wykreślony z ustawy, a w zamian pojawił się nowy art. 165b. Dzięki niemu urzędnicy zyskali dodatkowe 3 miesiące na wszczęcie postępowania podatkowego od zakończenia kontroli, która ujawniła nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika. Zgodnie bowiem ze wspomnianym art. 165b § 1 za każdym razem, gdy podatnik nie złoży korekty deklaracji albo gdy skoryguje ujawnione nieprawidłowości tylko w części, organ zobowiązany jest wszcząć postępowanie podatkowe „nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli”. Obie te zmiany (tj. skreślenie art. 54 § 1 pkt 6 i dodanie art. 165b) pojawiły się w sprawozdaniu z 8 października 2008 r. (nr FPB 02S -06-08) przygotowanym przez podkomisję stałą ds. monitorowania systemu podatkowego działającą przy Komisji Finansów Publicznych.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

1. Czy Ministerstwo Finansów zamierza podjąć kroki zmierzające do zmiany art. 54 § 1 pkt 6 ordynacji podatkowej, tak by urzędnicy nie mogli swoimi działaniami przyczyniać się do narastania odsetek wobec osób i firm, które nie zgadzają się z ustaleniami kontroli i czekają na decyzję, by się od niej odwołać?

2. Jeśli tak, to jakie to będą kroki?

Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 26 stycznia 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 7763 w sprawie postępowania wobec osób i firm, które nie zgadzają się z ustaleniami kontroli

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 12 lutego 2009 r., nr SPS-023-7763/09, interpelacją pani poseł Anny Sobeckiej w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Obowiązujący do dnia 1 stycznia 2009 r. przepis art. 54 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przewidywał m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »