Odliczanie VAT przy zakupie samochodów i paliwa - skutki budżetowe sprawy Magoora Sp. z o.o.

Interpelacja nr 7533 do ministra finansów w sprawie skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C-414 dotyczącego ograniczeń w odliczaniu podatku VAT w przypadku zakupu samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 22 grudnia 2008 r. zapadł w sprawie o sygnaturze akt C-414/07 wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczący wydania orzeczenia prejudycjalnego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie ze skargi Magoora spółka z o.o. przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie.

Wyrok dotyczył wykładni art. 17 ust. 2 i 6 dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej (tak zwanej VI dyrektywy) w związku z treścią art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.), art. 86 ust. 3 i 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 i art. 176 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w brzmieniu pierwotnym oraz art. 86 ust. 3 i 4 i art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w brzmieniu obowiązującym od 22 sierpnia 2005 r.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował zgodność tychże ograniczeń w możliwości odliczania podatku VAT przy zakupie tak zwanych samochodów z kratką, jak również paliwa do nich, z przepisami VI dyrektywy.

Następstwem powyższego orzeczenia jest nie tylko zniesienie ograniczeń w odliczaniu podatku VAT przy zakupie samochodów z kratką oraz paliwa, ale również możliwość odzyskiwania przez przedsiębiorców nadpłaconego podatku VAT i to jeszcze za okres od roku 2004.

Pomimo że niezgodność polskich regulacji podatkowych z przepisami VI dyrektywy była podnoszona od kilku lat, rząd nie przygotował na czas projektu odpowiednich regulacji ustawowych. W efekcie, w bardzo trudnym roku budżetowym, budżet państwa zmuszony będzie wypłacać nadpłacony w ciągu ostatnich kilku lat podatek VAT.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. O jaką kwotę w związku ze wskazanym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zostaną zmniejszone wpływy budżetowe z tytułu podatku VAT?

2. Jaka kwota zostanie zwrócona podatnikom z tytułu nadpłaconego podatku VAT i czy w związku z treścią orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Ministerstwo Finansów przewiduje konieczność określenia ustawowego trybu zwrotu nadpłaconego podatku?

3. Czemu Ministerstwo Finansów pomimo niezgodności przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z VI dyrektywą nie przygotowało wcześniej odpowiednich projektów ustaw uzga...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »