Problemy z wymianą znaków akcyzy

Interpelacja nr 7359 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy (banderol) na wyroby spirytusowe iwiniarskie

W dniu 5 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2008 r. Nr 208, poz. 1309). Na podstawie tego rozporządzenia od dnia 1 marca 2009 r. zostaną wprowadzone nowe wzory znaków akcyzy (banderol) na wyroby spirytusowe i winiarskie.

Okres przejściowy dla nowych znaków akcyzy jest uregulowany w art. 105 ust. 2 obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym ˝dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru znaku akcyzy zachowują ważność przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia nowego wzoru˝. Z dniem 1 marca 2009 r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w której w art. 134 ust. 2 zawiera postanowienia identyczne z postanowieniami aktualnego art. 105 ust. 2. Można uznać zatem, iż przepis ten znajdzie również zastosowanie w związku z wprowadzeniem od 1 marca 2009 r. nowych wzorów banderol na wyroby spirytusowe i winiarskie.

Zaznaczam jednocześnie, że w związku ze specyfiką rynku napojów spirytusowych i winiarskich mogą zaistnieć następujące sytuacje:

a) napoje spirytusowe i winiarskie zostaną wyprodukowane w składzie podatkowym i oznaczone w toku produkcji starymi znakami akcyzy przed dniem 1 marca 2009 r. Ze względu na fakt oznaczenia ich starymi znakami akcyzy hurtownie nie będą zainteresowane ich nabyciem. Powstanie zatem sytuacja, w której napoje oznaczone starymi banderolami nie zostaną wyprowadzone ze składu podatkowego i nie zostaną wprowadzone do obrotu przed końcem sierpnia 2009 r.;

b) napoje spirytusowe i winiarskie zostaną wyprodukowane i oznaczone starymi znakami akcyzy przed dniem 1 marca 2009 r. Następnie napoje te zostaną wprowadzone do obrotu oraz zostanie zapłacony podatek akcyzowy. W obrocie rynkowym zdarza się jednak, że hurtownie zwracają niesprzedane napoje producentom (nie w ramach reklamacji). W wyniku powyższego producent ponownie wejdzie w posiadanie napojów, na których naniesione zostały stare znaki akcyzy oraz od których został zapłacony podatek akcyzowy.

Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych pozostają w wielu miejscach nieprecyzyjne, co stwarza istotne problemy w ich interpretacji i stosowaniu, jak również w związku z prawdopodobnym wejściem w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym, proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o potwierdzenie, czy art. 105 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (ewentualnie art. 134 ust. 2 nowej ustawy o podatku akcyzowym) znajdzie zastosowanie w sytuacji wprowadzenia od dnia 1 marca 2009 r. nowych wzorów banderol na wyroby spirytusowe i winiarskie, tj. czy prawdą jest, że stare (tj. aktualne w dniu dzisiejszym) wzory banderol naniesione na wyroby spirytusowe i winiarskie przed dniem 1 marca 2009 r. zachowają swoją ważność do końca sierpnia 2009 r. również w sytuacji, gdy są nałożone na wyroby znajdujące się w składzie podatkowym.

2. Czy pozytywna odpowiedź na pytanie nr 1 oznacza, że wyroby spirytusowe i winiarskie, na które zostały naniesione przed dniem 1 marca 2009 r. stare wzory banderol, będą mogły być wprowadzane do obrotu, jak i pozostawać w tym obrocie do końca sierpnia 2009 r.?

3. Jak powinien postąpić podmiot prowadzący skład podatkowy w sytuacji opisanej w lit. a powyżej, aby po dniu 1 września 2009 r. w sposób legalny sprzedać i wprowadzić do obrotu napoje spirytusowe i winiarskie oznaczone starymi znakami akcyzy? W szczególności czy powinien on zakupić legalizacyjne znaki akcyzy i nanieść je na napoje posiadające stare znaki akcyzy, a jeśli tak, to w jakim trybie (proszę o wskazanie właściwego trybu i przepisów regulujących ten tryb), czy też podatnik powinien zdjąć stare banderole (w jakim trybie – proszę o wskazanie właściwego trybu i przepisów regulujących ten tryb) oraz nakleić nowe podatkowe znaki akcyzy (w jakim trybie – proszę o wskazanie właściwego trybu i przepisów regulujących ten tryb)?

4. Jak powinien postąpić podmiot prowadzący skład podatkowy w sytuacji opisanej w lit. b powyżej, aby po dniu 1 września 2009 r. w sposób legalny sprzedać napoje spirytusowe i winiarskie oznaczone s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »