Rozbieżność programów informatycznych służących do generowania deklaracji ZUS

Interpelacja nr 4557 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niekompatybilności programu Płatnik z systemem informatycznym ZUS

Szanowna Pani Minister! Płatnicy składek ZUS są zobligowani do comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych.

Najczęściej są one wypełniane za pomocą programu Płatnik udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na płytach CD lub za pośrednictwem strony internetowej. Można więc przypuszczać, że jest on kompatybilny z systemem informatycznym ZUS.

Niestety, w praktyce pracownicy ZUS często odmawiają przyjęcia prawidłowo wypełnionej deklaracji, czyli takiej, która po weryfikacji w programie Płatnik otrzyma status „brak błędów”. Przedstawiciele ZUS twierdzą, że nie mogą wprowadzić deklaracji do systemu, ponieważ deklaracja jest nieprawidłowo wypełniona. Nakłaniają przy tym płatników składek do zmiany deklaracji w taki sposób, aby pasowały one do systemu. Naniesienie wymaganych zmian skutkuje uzyskaniem statusu „błąd” w programie Płatnik.

Rodzi to obawy przedsiębiorców, którzy są zmuszani do składania niewłaściwie wypełnionych dokumentów. Najczęściej chodzi o informacje dot. identyfikacji płatnika lub ubezpieczonego, a nie o wysokość wyliczonych składek. Pozornie mniej ważne informacje, jak jednak się okazuje, w praktyce powodujące powstawanie w systemie ZUS wielokrotność kont tego samego ubezpieczonego.

Mając powyższe na uwadze, pytam Panią Minister:

1. Czy znana jest Pani rozbieżność programów informatycznych służących do generowania deklaracji ZUS oraz rozwiązania problemu stosowanych przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

2. Czy przewiduje się rozwiązania, które ujednolicą program Płatnik z systemem informatycznym ZUS?

Z poważaniem

Poseł Mariusz Grad

Tomaszów Lubelski, dnia 23 lipca 2008 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 4557 w sprawie niekompatybilności programu Płatnik z systemem informatycznym ZUS

W nawiązaniu do skierowanego do Pana Marszałka pisma z dnia 20 sierpnia br., znak: BM-I-385(1)-MM/08, w związku z przekazaną przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 1 sierpnia br., znak: SPS-023-4557/08 interpelacją posła Mariusza Grada w sprawie niekompatybilności programu Płatnik z systemem informatycznym ZUS, po zapoznaniu się z opinią w przedmiotowych kwestiach przedstawiona przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniam, co następuje:

W myśl art. 47a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) płatnicy składek zobowiązani są przekazywać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe oraz inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników, składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowaniem, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych została potwierdzona poprzez pozytywny wynik badania poprawności wdrożenia rozwiązań dotyczących struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, przy użyciu testów akceptacyjnych udostępnionych przez ZUS. Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania spełniającego wymagania określone przez ZUS. Dokumenty przekazywane w sposób niezgodny z ww. wymogami nie są przez ZUS przyjmowane, co jest równoznaczne z nieprzekazaniem dokumentów.

Program Płatnik jest obecnie jedynym programem, który uzyskał pozytywny wynik badania zgodności z wymaganiami ZUS. Zapewnia on realizację wymogów wynikających m.in. z ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Jest on złożony ze względu na konieczność uwzględnienia specyfiki rozliczeń dla wszystkich grup osób podlegających ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »