Czy ulga na dzieci godzi w EURO 2012?

Interpelacja nr 580 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulgi na dzieci od dochodów uzyskanych przez podatników w 2007 r.

Szanowny Panie Ministrze! W trakcie pracy poselskiej spotkaliśmy się z problemem władz miasta Gdańska, które w związku z wprowadzeniem ulgi na dzieci już do dochodów uzyskanych przez podatników w 2007 r., może stracić nawet 60 mln zł wpływu do budżetu. Taka strata środków finansowych w dobie przygotowań miasta do przeprowadzenia finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. jest znacznym osłabieniem możliwości inwestycyjnych Gdańska. Podobny problem dotyczy również innych większych miast, które stracą znaczne środki finansowe. Niezbędne jest więc znalezienie dodatkowych źródeł finansowania miast, tak by niezbędne do przeprowadzenia inwestycje nie zostały zahamowane.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy ministerstwo rozważa możliwość dofinansowywania inwestycji w miastach, by zrekompensować straty w budżecie spowodowane wprowadzoną ulgą na dzieci?

- Czy taka strata środków finansowych w budżetach miast przygotowujących finały Euro 2012 nie zahamuje przeprowadzanych inwestycji?

- Czy ministerstwo rozważa możliwość zrekompensowania ubytku dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wprowadzonej ulgi podatkowej przez zwiększenie udziału samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości rekompensującej skutki wprowadzenia ulgi na dzieci lub wprowadzenie innego mechanizmu zwrotu tych należności?

Z poważaniem

Posłowie Iwona Guzowska i Arkadiusz Rybicki

Warszawa, dnia 8 stycznia 2008 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 580 w sprawie wprowadzenia ulgi na dzieci od dochodów uzyskanych przez podatników w 2007 r.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłaną przy piśmie z dnia 21 stycznia 2008 r., nr SPS-023-580/08, interpelacją posłów Iwony Guzowskiej i Arkadiusza Rybickiego w sprawie zmian ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych uprzejmie wyjaśniam:

Ulga podatkowa dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wychowujących dzieci została wprowadzona na podstawie:

- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588),

- ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 191, poz. 1361).

Przepisy ww. ustaw dały podatnikowi podatku dochodowego (rozliczającemu się według skali podatkowej) prawo do odliczenia rocznie początkowo kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 120 zł (jeżeli podatnik w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, tj. dzieci małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o ile w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku), która ostatecznie została zwiększona do wysokości podwójnej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Ulga w tej postaci obowiązywała już w 2007 r., ale jej skutki po raz pierwszy wystąpią w 2008 r. ze względu na odliczenie tej ulgi przez uprawnionych podatników w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »