Miejsce prowadzenia działalności przez podatnika a prawidłowe doręczanie decyzji organów podatkowych

Miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 151 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa należy ustalać w każdym przypadku na podstawie okoliczności faktycznych, biorąc pod uwagę miejsce (określone adresem), w którym skupia się w sposób zorganizowany aktywność danego podmiotu w zakresie czynności składających się na przedmiot jego działalności — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

O co toczył się spór?

Naczelnik urzędu skarbowego określił spółce dochód za 2005 r. w kwocie 449 961,35 zł w miejsce zadeklarowanej straty w wysokości 94 003,29 zł oraz wysokość odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 7667 zł z tytułu niewpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące: styczeń, czerwiec i lipiec 2005 r. Od powyższej decyzji spółka złożyła odwołanie.

Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że odwołanie zostało złożone z uchybieniem terminu. W uzasadnieniu wskazano, że decyzja naczelnika urzędu skarbowego została doręczona spółce w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, jak nakazuje przepis art. 151 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru tej decyzji widnieje data odbioru 28 kwietnia 2008 r., odręczny podpis osoby, która zgodnie z adnotacją doręczającego podjęła się oddania pisma adresatowi, oraz firmowa pieczątka nagłówkowa spółki. Odwołanie zostało złożone 14 maja 2008 r. w siedzibie organu podatkowego. Dyrektor izby skarbowej wskazał, że doręczenie decyzji organu I instancji nastąpiło na adres wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym (formularz NIP-2) jako miejsce prowadzenia działalności spółki, pod który korespondencja była wcześniej parokrotnie kierowana, ponadto doręczenia dokonano do rąk osoby posiadającej dostęp do firmowych pieczątek. W konsekwencji, zdaniem organu podatkowego, 14-dniowy termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 12 maja 2008 r. Dlatego też nastąpiło uchybienie ustawowego terminu do wniesienia odwołania — stwierdził dyrektor izby skarbowej.

Sprawa na skutek skargi podatnika trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w której zarzucił on, że decyzja organu podatkowego została doręczona na adres, który nie jest adresem siedziby ani miejsca wykonywania działalności. Podatnik wskazał, że w złożonych do naczelnika urzędu skarbowego aktualizacyjnych NIP-2 (z 26 listopada 2007 r., 20 grudnia 2007 r. i 14 stycznia 2008 r.) wskazano adres prowadzenia działalności. Ponadto podatnik podkreślił, że osoba, która odebrała korespondencję, nie jest pracownikiem spółki, i odebrała ją jedynie grzecznościowo. Korespondencję tę przekazała spółce 10 maja 2008 r. podając omyłkowo, że odebrała ją 30 kwietnia 2008 r. — co potwierdza przedłożone oświadczenie tej osoby. Podatnik podkreślił, że w przekonaniu, że datą doręczenia decyzji był dzień 30 kwietnia, wniósł odwołanie w terminie 14 dni od tej daty i nie składał wniosku o przywrócenie terminu. Ponadto wskazał, że postanowienie wydane przez dyrektora izby skarbowej zamyka mu drogę do mer...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »