Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

W dziale Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne znajduje się 65 artykuły spośród 55009 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 19.05.2023
  Prywatny samochód w delegacji. Zwrot kosztów z PIT?
  Czy wypłata na rzecz pracownika należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdów w ramach podróży służbowej odbywanej jego prywatnym pojazdem elektrycznym, hybrydowym lub o napędzie wodorowym wiąże się z koniecznością poboru przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? więcej »
 • 18.05.2023
  Komunikat MF dot. lokalnej dokumentacji cen transferowych w TPR-C oraz TPR-P
  W związku z wątpliwościami podmiotów co do sposobu zamieszczenia oświadczeń w Informacji TPR informujemy, że podmiot zobowiązany do złożenia Informacji TPR za rok 2022 może zamieścić treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje. więcej »
 • 20.04.2023
  Estoński CIT - MF wyjaśnia 
  Ryczałt od dochodów spółek jako prosta forma opodatkowania zyskuje coraz większą popularność. Należy jednak odnotować, że relatywnie krótki czas obowiązywania tej formy rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych sprawia, że brak jest w wielu przypadkach jednolitej praktyki stosowania prawa a podatnicy nader często zgłaszają wątpliwości interpretacyjne - stwierdził poseł Grzegorz Gaża w interpelacji i zadał w związku z tym kilka pytań. więcej »
 • 20.04.2023
  Likwidacja spółki kapitałowej a konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych
  Wszczęcie i w konsekwencji prowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych mających na celu upłynnienie majątku, spłatę wierzytelności i podział majątku pozostałego z masy likwidacyjnej, pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy. więcej »
 • 19.04.2023
  Rezydencja podatkowa obywateli Ukrainy
  Niezależnie od statusu podatkowego obywatela Ukrainy (rezydent albo nierezydent podatkowy w Polsce), co do zasady, praca najemna wykonywana na terytorium Polski podlega opodatkowaniu w Polsce (art. 15 ust. 1 Umowy PL-UA).   więcej »
 • 19.04.2023
  Podział spółki przez wydzielenie - skutki podatkowe dla spółki i wspólników
  Za przychody z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT, uważa się również przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów więcej »
 • 18.04.2023
  Wątpliwości w sprawie informacji CIT-8ST – wyjaśnienia MF
  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobligowani do corocznego składania informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące szczegółowych zagadnień związanych ze sposobem wywiązywania się ze wspomnianego obowiązku.  więcej »
 • 14.04.2023
  Diety i ryczałty przy umowach zlecenia
  Zmiany wprowadzone w ustawie o czasie pracy kierowców ograniczyły możliwość naliczania i wypłacania diet dla kierowców będących pracownikami i wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Zmiany te nie dotyczą jednak zleceniobiorców, nie będących pracownikami. Stąd popularne stało się zatrudnianie kierowców w formie umowy zlecenia. Czy tacy kierowcy mogą w ramach wykonywania umowy korzystać ze zwolnienia z podatku pit otrzymywanych diet i ryczałtów? I czy analogicznie - mogą ze zwolnienia korzystać inni zleceniobiorcy? więcej »
 • 12.04.2023
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zakupu udziałów w spadku
  Od 1 stycznia 2019 roku znacząco polepszyła się sytuacja spadkobierców, którzy nabyli w spadku nieruchomość. Po zmianie przepisów, w sytuacji, gdy spadkobierca sprzeda nieruchomość nabytą w spadku, do wyliczenia pięcioletniego terminu, od którego zależy konieczność zapłaty podatku, należy stosować art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego: więcej »
 • 12.04.2023
  NSA: Zwolnienie z PIT wynagrodzenia finansowanego z dotacji
  Teza: Zwolnieniem podatkowym z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest objęte wynagrodzenie dyrektora placówki oświatowej będącego członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jako organ prowadzący tej placówki otrzymuje dotację oświatową. więcej »
 • 11.04.2023
  Obowiązki płatników podatku dochodowego (IFT-2R, CIT-10Z i CIT-6R) - MF wyjaśnia
  Płatnik ma obowiązek uwzględnić w informacji IFT-2R i deklaracji CIT-10Z pierwotną podstawę opodatkowania i kwotę pobranego podatku. W tych formularzach wykazuje się bowiem dokonane w ciągu roku podatkowego płatnika wypłaty i pobrany od nich podatek. W razie korekty faktury płatnik nie ma obowiązku korekty informacji IFT-2R ani deklaracji CIT-10Z. Obowiązek taki istnieje, gdy w związku z otrzymaniem faktury korygującej płatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 06.04.2023
  Czy wpłaty od klienta przed dostawą są przychodem?
  Zgodnie z umową zawartą pomiędzy klientem a spółką, cena za dostawę płatna jest według następującego harmonogramu: I rata - x% wynagrodzenia brutto w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, II rata - y% wynagrodzenia brutto w terminie 3 dni kalendarzowych po przekazaniu wstępnego terminu montażu oraz III rata - z% wynagrodzenia brutto w terminie 3 dni kalendarzowych od daty dostawy. Czy rata 1 oraz rata 2 stanowią przychód do opodatkowania na dzień otrzymania? więcej »
 • 05.04.2023
  Konsekwencje w PIT zapłaty przez płatnika zaległych składek ZUS - interpretacja ogólna MF
  Zapłacenie przez płatnika składek zaległych składek sus oraz składki zdrowotnej jest wykonaniem zobowiązania publicznoprawnego ciążącego na płatniku składek i nie stanowi wykonania obowiązku za pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców oraz nie powoduje powstania przychodu podatkowego u tych podatników.  więcej »
 • 04.04.2023
  Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w PIT - objaśnienia MF
  Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczą funkcjonujących na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozwiązań podatkowych, które wspierają przedsięwzięcie termomodernizacyjne, tj. dot. ulgi termomodernizacyjnej, a także zwolnienia z podatku dotacji: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”. więcej »
 • 31.03.2023
  Metoda ceny odprzedaży - objaśnienia podatkowe MF
  Niniejsze objaśnienia podatkowe mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r. i odnoszą się do przepisów dotyczących ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stosowania metody ceny odprzedaży, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. Należy je stosować odpowiednio do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

26.02.2024

Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.02.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY