Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ambasady placówki dyplomatyczne

  • 03.04.2012Jak ambasady mog± promować polsk± gospodarkę?
    Trzeba skoncentrować działania na promocji eksportu, pozyskiwaniu bezpo¶rednich inwestycjach zagranicznych oraz ułatwianiu rodzimym przedsiębiorcom inwestowania za granic± - ocenił wicepremier Waldemar Pawlak podczas narady kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.