Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy doba pracownicza

 • 30.05.2019Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
  Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdyż oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy.
  • 29.05.2019Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
   Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdyż oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy.
   • 25.03.2013Doba pracownicza do likwidacji?
    Aktualna definicja doby pracowniczej blokuje racjonalną organizację pracy – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wskazują eksperci tej organizacji, obecny stan prawny prowadzi do powstawania nadmiernych kosztów po stronie pracodawców i jest poważną przeszkodą do wdrażania ruchomego czasu pracy.
    • 17.07.2012Czas pracy: Późny powrót z podróży służbowej
     Co do zasady czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Co do zasady, ponieważ oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy.
     • 21.06.2012Odpoczynek dobowy pracownika
      Pytanie: Czy można zatrudnić pracownika, pracującego w systemie trzyzmianowym, jednego dnia od 13.00 do 21.00, a następnego dnia od 9.00 do 17.00? Czy sytuacja taka jest zgodna z przepisami dotyczącymi dobowego odpoczynku?
      • 15.10.2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrócić uwagę
       Dokładna godzina wyjazdu kierowcy w trasę – ściślej: rozpoczęcie pracy przez kierowcę – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wcześniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzinę może powodować dość poważne konsekwencje w tym zakresie, tworząc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczące liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania.
       • 21.10.2009Regulacje dotyczące czasu pracy w przepisach antykryzysowych
        Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) wprowadza kilka nowych możliwości organizacji czasu pracy pracowników. Większość z nich znajduje zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców.
        • 08.01.2009Uelastycznienie rynku pracy lekarstwem na kryzys?
         Konfederacja Pracodawców Polskich wzywa do niezwłocznego zmodyfikowania przepisów Kodeksu pracy, tak by możliwe było stosowanie przez polskie firmy systemów elastycznego rozliczania czasu pracy.
         • 17.11.2008Dyżury kierowców
          W stosunku do kierowców przepisy przewidują dwa rodzaje dyżurów. Typowy dyżur polegający na oczekiwaniu na konieczność wykonywania pracy oraz okresy zaliczane przez przepisy do czasu dyżuru. Te drugie obejmują zarówno czas nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę jadącego w załodze, jak również szczególne przerwy przeznaczone na wypoczynek przysługujące kierowcy.