Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec składki zus

  • 22.03.2018Problemy z zaświadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie międzynarodowym
    Dokument A1 - „Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje się w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego dana osoba podlega oraz poświadczenia, że nie jest ona zobowiązana do opłacania składek w innym państwie członkowskim.