Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek darowizny cele

 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
    Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
    • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
     • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
      Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
      • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
       Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
       • 21.07.2020Ulga na zwalczanie koronawirusa w zeznaniu rocznym
        W odpowiedzi na apel o braku opakowa wtórnych do próbek laboratoryjnych, w zwizku ze zwikszonym zapotrzebowaniem do wykrywania koronawirusa COVID-19, spóka - jako darczyca - przekazaa w 2020 r. … sztuk opakowa hermetycznych. Obdarowanym byy jednostki wymienione na licie podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19. Czy wspólnik bdzie móg rozliczy darowizn przekazan przez spók w swoim zeznaniu rocznym proporcjonalnie do udziau w zysku rocznym?
        • 16.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
         Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
         • 15.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
          Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
          • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
           Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
           • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
            [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
            • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
             [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
             • 20.04.2020WSA. Zadatek i dug spadkowy przy obliczaniu PIT ze sprzeday nieruchomoci
              Poniesienie wydatku na zadatek na poczet ceny sprzeday nieruchomoci daje prawo do skorzystania ze zwolnienia. Z kolei spata zobowizania zacignitego przez osob trzeci, które to zobowizanie obciao rzeczowo (hipoteka) nieruchomo w chwili jej nabycia w drodze darowizny, czy te spadku, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Wydatek taki nie mieci si take w pojciu "kosztów odpatnego zbycia" - tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Opolu.
              • 06.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
               Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:    od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
               • 05.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
                Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:  od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
                • 26.02.2020Najnowsze zmiany w rozliczeniach podatkowych – PIT 2020 w podsumowaniu PITax.pl atwe Podatki
                 Rok 2020 upywa pod znakiem wanych zmian podatkowych, których znajomo z ca pewnoci przeoy si na jako tegorocznego rozliczenia PIT. Wspólnie z serwisem PITax.pl przygotowalimy najwaniejsze zmiany, które nale do najbardziej interesujcych i mog wiza si z wymiernymi korzyciami dla podatników.
                 • 24.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                  Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                  • 21.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                   Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                   • 18.02.2020Jak dziaa usuga Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi cz. I
                    1. Co to jest twój e-PIT  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostpnione przez Krajow Administracj Skarbow roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usugi nie musi wypenia wniosków, ani skada deklaracji, aby rozliczy swój podatek.  Jego zeznanie podatkowe uzupenione o dane zgromadzone przez administracj skarbow czeka na niego w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl. Wprowadzenie takiej usugi stao si moliwe dziki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.  2. Gdzie i od kiedy dostpny jest Twój e-PIT?  Zeznanie w ramach usugi Twój e-PIT za 2019 r. bdzie czeka na podatnika od 15 lutego 2020 r. na stronie podatki.gov.pl, w miejscu wskazanym w zakadce Twój e-PIT.
                    • 11.02.2020Darowizna polegajca na uregulowaniu nalenoci za obdarowanego a zwolnienie z podatku
                     Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ale nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
                     • 07.02.2020Darowizna polegajca na uregulowaniu nalenoci za obdarowanego a zwolnienie z podatku
                      Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ale nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
                      • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                       Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                       • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                        Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                        • 21.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
                         Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
                         • 20.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
                          Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
                          • 21.10.2019Zbiórki pienine s opodatkowane, ale…
                           Pytanie: Na skutek nieszczliwego zdarzenia losowego - poaru domu ludzie dobrej woli zaczli wpaca rodki pienine na konto osobiste Wnioskodawczyni oraz przez portal internetowy. Czy od kwot, które wpyny na konto osobiste i portal internetowy Wnioskodawczyni musi odprowadzi podatek od darowizny?
                           • 17.10.2019Podatek od spadków trzeba czsto zapaci dwa razy
                            Zapacony za granic podatek od spadków nie moe zosta potrcony z czystej wartoci spadku. To, czy podatek trzeba bdzie zapaci równie w Polsce, zaley od postanowie porozumienia o unikaniu podwójnegio opodatkowania zawartej z pastwem, w którym zapacono naleny tam podatek.
                            • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                             Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                             • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                              Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                              • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
                               Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                               • 12.09.2019Sprzeda nieruchomoci ze spadku po zakupie innej nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe
                                Fakt, i nabycie nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe zostao dokonane przed zbyciem nieruchomoci otrzymanej w spadku, nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeli spenione s pozostae warunki.
                                • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
                                 W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
                                 • 02.09.2019Zwolnienie z VAT darowizn ywnoci. Tylko na rzecz OPP i z dokumentacj
                                  Media cyklicznie podaj informacje o producentach lub dostawcach ywnoci, a take o wacicielach lokali zwizanych z gastronomi, którzy wyrzucaj na mietnik ywno o bliskim terminie przydatnoci do spoycia, cho mogliby przekaza j za darmo osobom potrzebujcym. Nie robi oni tego jednak z obawy o podatek od darowizny, jaki musieliby zapaci w takim przypadku - czsto w duej wysokoci. Obowizek naliczania podatku nie istnieje tylko wówczas, gdy darowizna trafi do organizacji poytku publicznego, z przeznaczeniem wycznie na cele dziaalnoci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Odpada zatem moliwo przekazywania ywnoci bezporednio osobom potrzebujcym.
                                  • 30.07.2019Darowizna przedsibiorstwa maonkowi bez podatku
                                   Darowizna przedsibiorstwa na rzecz ma bdzie podlegaa regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Jednake, z uwagi na fakt, e umowa darowizny zostanie zawarta pomidzy osobami wymienionymi w zamknitym katalogu okrelonym w art. 4a ust. 1 ww. ustawy (tj. pomidzy maonkami), to bdzie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Ponadto, skoro umowa darowizny zostanie sporzdzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie bdzie konieczne zgoszenie jej naczelnikowi urzdu skarbowego - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                   • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                                    Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                    • 10.07.2019PIT: Wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej
                                     Pytanie: W 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymaa od swojej córki mieszkanie, które po 2018 r. sprzedaa. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupia nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupia mieszkanie z myl, e za 2 do 3 lat zakoczy dziaalno gospodarcz i wówczas przeprowadzi si do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciaaby wynajmowa mieszkanie, aby pokry koszty zwizane z jego utrzymaniem. Czy jeli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez ni, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?
                                     • 26.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                                      Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                                      • 25.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                                       Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                                       • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
                                        Rol i celem owiadczenia o spenieniu przesanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesicy w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada moliwo samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez moliwo zasignicia do pastwowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, uzalenianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od zoenia owiadczenia o spenianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                        • 07.05.2019NSA. Wpata darowizny na wasne konto nie pozbawia zwolnienia z podatku
                                         Z uzasadnienia: Wykadnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwala na przyjcie, e zachowanie skarcego jako obdarowanego polegajce na jednoznacznym udokumentowaniu daty i wysokoci wpaty na rachunek skarcego jako obdarowanego speniaj cele, jakim ma suy ten przepis, to jest ochrona przed nieograniczon moliwoci powoywania si na rzekome darowizny od najbliszych dla uzyskania niezgodnych z prawem korzyci polegajcych na unikniciu opodatkowania.
                                         • 30.04.2019PIT: Zakup i uoenie kostki brukowej na chodniku a wydatki na cele mieszkaniowe
                                          Pytanie: Wnioskodawca rodki ze sprzeday udziau w lokalu mieszkalnym zamierza przeznaczy na zakup kostki brukowej oraz jej uoenie na tarasie, który nie jest konstrukcyjnie zwizany z przedmiotowym budynkiem mieszkalnym, a take na podjedzie, chodniku oraz na opask z kostki wokó domu. Czy ww. zakup i uoenie kostki brukowej mog by uznane za wydatki na wasne cele mieszkaniowe?
                                          • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                                           Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
                                           • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                                            wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                                            • 04.03.2019Klimatyzacj mona rozliczy w ramach ulgi mieszkaniowej
                                             Wydatkowanie w okresie dwóch lat od koca roku podatkowego, w którym nastpio odpatne zbycie przychodu ze sprzeday odziedziczonego mieszkania na remont lokalu mieszkalnego obejmujcy zakup i instalacj klimatyzacji, która oprócz funkcji schadzania bdzie peni równie funkcj grzewcz uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                             • 13.02.2019Podatki 2019: Darowizna na szko przyniesie korzy podatkow
                                              Odliczenie darowizn od dochodu obejmie równie szkoy prowadzce ksztacenie zawodowe. Dodatkow preferencj podatkow przewidziano w szerszej nowelizacji ustaw owiatowych. Jak oceniaj eksperci firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton, wprowadzone do ustaw o PIT i CIT modyfikacje bd najbardziej korzystne dla producentów wspierajcych ksztacenie o charakterze technicznym.
                                              • 13.02.2019WSA. Warto pocztkowa w leasingu finansowym
                                               Z uzasadnienia: Warto pocztkow rodka trwaego oddanego korzystajcemu w ramach umowy leasingu finansowego ustala leasingodawca (finansujcy). Jest to take logiczne nastpstwo tego, e to finansujcy dysponuje wiedz jaki powinien uzyska zwrot, aby pokry on wspomnian warto pocztkow przedmiotu umowy. To on wczeniej naby rodek trwaych, który nastpnie oddaje leasingobiorcy. Wobec tego Wnioskodawczyni, która korzysta z nieruchomoci mieszkaniowych na podstawie umowy leasingu finansowego nie jest uprawniona do tego, aby ustali warto pocztkow rodków trwaych oddanych do korzystania w ramach wspomnianego leasingu.
                                               • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                                                Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
                                                • 24.01.2019Fundacje prywatne równie mog wypaca wiadczenia zwolnione od podatku
                                                 Jeli celem Fundacji jest m. in. pomoc spoeczna, w tym w szczególnoci pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to wiadczenia z pomocy spoecznej (w formie rzeczowej i pieninej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym objte s zwolnieniem przedmiotowym wynikajcym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w zwizku z przekazaniem podopiecznym ww. wiadcze – na Fundacji nie ciy obowizek wykazania wartoci tych wiadcze w informacjach PIT-8C.
                                                 • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                                                  Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                                                  • 17.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                                                   Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] nastpna strona »