Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracownik m這dociany

 • 20.05.2019Przygotowanie zawodowe m這docianych – wzrosn stawki wynagrodzenia
  Rozporz康zenie dotycz帷e przygotowania zawodowego m這docianych i ich wynagradzania zostanie zmienione, a okre郵one w nim stawki wynagrodzenia dla m這docianych pracowników zostan zwi瘯szone – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej. Zmiany maj wej嗆 w 篡cie z pocz徠kiem wrze郾ia br.
  • 08.03.2019Co b璠zie kontrolowa豉 Pa雟twowa Inspekcja Pracy w 2019?
   Pa雟twowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu d逝gofalowych dzia豉 kontrolno-prewencyjnych dotycz帷ych wielu obszarów, w których wyst瘼uj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli b璠zie mi璠zy innymi przestrzeganie obowi您ku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarz康zanie PPK, a tak瞠 obowi您ku dokonywania wp豉t do PPK.
   • 07.03.2019Co b璠zie kontrolowa豉 Pa雟twowa Inspekcja Pracy w 2019?
    Pa雟twowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu d逝gofalowych dzia豉 kontrolno-prewencyjnych dotycz帷ych wielu obszarów, w których wyst瘼uj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli b璠zie mi璠zy innymi przestrzeganie obowi您ku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarz康zanie PPK, a tak瞠 obowi您ku dokonywania wp豉t do PPK.
    • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbli窺zy pi徠ek
     Przy zatrudnianiu pracowników cz瘰to pojawiaj si problemy ze sk豉dkami, zasi趾ami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzyli鄉y e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestnicz帷y w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spo貫cznych i prawa pracy. W pi徠ek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
     • 15.10.2018Zatrudnianie m這docianych po zmianach z komplikacjami?
      Przepisy art. 190 § 1 i art. 304.5 Kodeksu pracy maj odmienny charakter, bowiem pracownik m這dociany uczy si i jednocze郾ie odbywa przygotowanie zawodowe, czyli nie wykonuje pracy w celach zarobkowych; natomiast wykonywanie innej pracy zarobkowej przez dziecko poni瞠j 16 roku 篡cia na rzecz podmiotu prowadz帷ego dzia豉lno嗆 kulturaln, artystyczn, sportow lub reklamow - nie ma na celu przygotowania zawodowego do przysz貫j pracy, ale jest wykonywaniem pracy. Je瞠li wiek dziecka wykonuj帷ego prac zarobkow zosta豚y obni穎ny do 15 lat stanowi這by to pogorszenie jego ochrony, bowiem w takim przypadku do dzieci powy瞠j 15 roku 篡cia mia造by zastosowanie ogólne przepisy - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
      • 11.07.2018Czy praktyki zawodowe wliczane s do przysz貫j emerytury?
       Zaliczeniu do okresów sk豉dkowych podlega jedynie okres pracy pracownika m這docianego na podstawie umowy o nauk zawodu/o przyuczenie do okre郵onego zawodu, je瞠li pomi璠zy pracownikiem, a zak豉dem pracy zawarta zosta豉 indywidualna umowa o nauk zawodu. Okres ten mo瞠 zosta uznany jako okres sk豉dkowy tylko na podstawie 鈍iadectwa pracy/za鈍iadczenia pracodawcy, w którym stwierdzono, 瞠 osoba zainteresowana w trakcie odbywania nauki by豉 równocze郾ie pracownikiem - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
       • 19.04.2018M這dociani pracownicy – od wrze郾ia pracowa b璠 mogli tak瞠 15-latkowie
        Z pocz徠kiem wrze郾ia br. obni瞠niu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim mo積a podj望 prac. W efekcie przepisy dotycz帷e tzw. pracowników m這docianych b璠 odnosi si do osób mi璠zy 15. a 18. rokiem 篡cia. Eksperci wskazuj, 瞠 m這de osoby z powodu niskiej 鈍iadomo軼i prawa mog by bardziej nara穎ne na problemy z pracodawcami.
        • 18.04.2018M這dociani pracownicy – od wrze郾ia pracowa b璠 mogli tak瞠 15-latkowie
         Z pocz徠kiem wrze郾ia br. obni瞠niu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim mo積a podj望 prac. W efekcie przepisy dotycz帷e tzw. pracowników m這docianych b璠 odnosi si do osób mi璠zy 15. a 18. rokiem 篡cia. Eksperci wskazuj, 瞠 m這de osoby z powodu niskiej 鈍iadomo軼i prawa mog by bardziej nara穎ne na problemy z pracodawcami.
         • 21.11.2017Przerwy w pracy przys逝guj帷e pracownikowi
          W postanowieniach uk豉du zbiorowego, regulaminu pracy lub w umowach o prac pracodawca mo瞠, zgodnie z zasad uprzywilejowania pracownika, wprowadzi przerw d逝窺z ni 15-minutowa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (a tak瞠 wi璚ej ni jedn z zastrze瞠niem, i co najmniej jedna z nich musi trwa nie krócej ni 15 minut). Pracodawca mo瞠 tak瞠 wprowadzi jedn przerw w pracy niewliczan do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczaj帷ym 60 minut, przeznaczon na spo篡cie posi趾u lub za豉twienie spraw osobistych - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
          • 19.09.2017Plan wydatkowania 鈔odków z Funduszu Pracy budzi w徠pliwo軼i
           Rz康 zaplanowa zmniejszenie w przysz造m roku o 14 proc. 鈔odków na aktywne formy przeciwdzia豉nia bezrobociu. Jeszcze wi瘯szy spadek dotyczy ma wydatków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, rz康 powinien ca趾iem na nowo zdefiniowa cele wydatkowania 鈔odków z Funduszu Pracy.
           • 29.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
            Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowi您uj帷e pracownika normy czasu pracy, a tak瞠 praca wykonywana ponad przed逝穎ny dobowy wymiar czasu pracy, wynikaj帷y z obowi您uj帷ego pracownika systemu i rozk豉du czasu pracy. Prac w godzinach nadliczbowych jest wi璚 praca ponad 8 godzin na dob lub praca ponad przeci皻nie 40 godzin na tydzie.
            • 28.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
             Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowi您uj帷e pracownika normy czasu pracy, a tak瞠 praca wykonywana ponad przed逝穎ny dobowy wymiar czasu pracy, wynikaj帷y z obowi您uj帷ego pracownika systemu i rozk豉du czasu pracy. Prac w godzinach nadliczbowych jest wi璚 praca ponad 8 godzin na dob lub praca ponad przeci皻nie 40 godzin na tydzie.
             • 24.06.2016M這dociani pracownicy trac prawo do aliment闚 i zasi趾闚?
              Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki spo貫cznej w sprawie przed逝瞠nia okresu otrzymywania 鈍iadcze przez m這docianych pracownik闚
              • 17.02.2016Zmiany w Kodeksie pracy. B璠 d逝窺ze przerwy w czasie pracy?
               Interpelacja nr 511 do ministra rodziny, pracy i polityki spo貫cznej w sprawie p豉tnej przerwy w wykonywaniu pracy
               • 17.07.2015Mo磧iwo嗆 ubiegania si o niezrealizowane 鈍iadczenia z ubezpieczenia spo貫cznego
                W my郵 art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, dalej: ustawa emerytalna) w przypadku 鄉ierci osoby, kt鏎a zg這si豉 wniosek o 鈍iadczenia okre郵one ustaw, 鈍iadczenia nale積e jej do dnia 鄉ierci wyp豉ca si ma鹵onkowi, dzieciom, z kt鏎ymi prowadzi豉 wsp鏊ne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – ma鹵onkowi i dzieciom, z kt鏎ymi osoba ta nie prowadzi豉 wsp鏊nego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym cz這nkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na kt鏎ych utrzymaniu pozostawa豉 ta osoba.
                • 16.07.2015Mo磧iwo嗆 ubiegania si o niezrealizowane 鈍iadczenia z ubezpieczenia spo貫cznego
                 W my郵 art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, dalej: ustawa emerytalna) w przypadku 鄉ierci osoby, kt鏎a zg這si豉 wniosek o 鈍iadczenia okre郵one ustaw, 鈍iadczenia nale積e jej do dnia 鄉ierci wyp豉ca si ma鹵onkowi, dzieciom, z kt鏎ymi prowadzi豉 wsp鏊ne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – ma鹵onkowi i dzieciom, z kt鏎ymi osoba ta nie prowadzi豉 wsp鏊nego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym cz這nkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na kt鏎ych utrzymaniu pozostawa豉 ta osoba.
                 • 08.05.2015Naliczenie i ewidencja ksi璕owa odpisu na ZF吁 w roku 2015
                  Kwot naliczonego na dany rok odpisu nale篡 przekaza na wyodr瑿niony rachunek bankowy ZF吁: do 31 maja - 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 wrze郾ia - pozosta貫 25% naliczonego odpisu.
                  • 07.05.2015Naliczenie i ewidencja ksi璕owa odpisu na ZF吁 w roku 2015
                   Kwot naliczonego na dany rok odpisu nale篡 przekaza na wyodr瑿niony rachunek bankowy ZF吁: do 31 maja – 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 wrze郾ia – pozosta貫 25% naliczonego odpisu.
                   • 26.03.2015Badania lekarskie pracownik闚 - nowe przepisy od 1 kwietnia
                    Z pocz徠kiem kwietnia obowi您ywa zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostan sytuacje, w kt鏎ych bezwzgl璠nie wymagane jest skierowanie na wst瘼ne badania. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na kt鏎ym skorzystaj pracodawcy i sami pracownicy.
                    • 25.03.2015Badania lekarskie pracownik闚 - nowe przepisy od 1 kwietnia
                     Z pocz徠kiem kwietnia obowi您ywa zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostan sytuacje, w kt鏎ych bezwzgl璠nie wymagane jest skierowanie na wst瘼ne badania. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na kt鏎ym skorzystaj pracodawcy i sami pracownicy.
                     • 25.03.2015Okresy praktycznej nauki zawodu w sta簑 emerytalnym
                      Okres praktycznej nauki zawodu ZUS zaliczy do sta簑 emerytalnego tylko w przypadku, gdy zainteresowany b璠zie w posiadaniu 鈍iadectwa pracy wystawionego przez zak豉d pracy, w kt鏎ym j odbywa.
                      • 01.07.2014MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
                       Interpelacja nr 26030 do ministra finans闚 w sprawie skorzystania z tzw. ulgi uczniowskiej poprzez wyp豉t jednorazowego ekwiwalentu
                       • 27.05.2014Upa w miejscu pracy. Jakie obowi您ki ci捫 na pracodawcy?
                        W upalne dni, kiedy temperatura znacznie przekracza 20 °C, pracodawcy powinni dodatkowo zadba o pracownik闚. W zale積o軼i od warunk闚 polskie prawo zobowi您uje np. do zapewnienia pracuj帷ym zimnych napoj闚.
                        • 27.05.2014Upa w miejscu pracy. Jakie obowi您ki ci捫 na pracodawcy?
                         W upalne dni, kiedy temperatura znacznie przekracza 20 °C, pracodawcy powinni dodatkowo zadba o pracownik闚. W zale積o軼i od warunk闚 polskie prawo zobowi您uje np. do zapewnienia pracuj帷ym zimnych napoj闚.
                         • 17.04.2014Badania lekarskie uczni闚 i student闚 a mo磧iwo嗆 podj璚ia pracy
                          Nie mo積a uzna, 瞠 za鈍iadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu bada uczni闚 – kandydat闚 do szk馧 ponadpodstawowych spe軟iaj wymogi przepis闚 art. 191 § 1 i art. 201 § 1 Kodeksu pracy. Nie s one zatem wystarczaj帷e do zawarcia umowy o prac z pracownikiem m這docianym – potwierdza PIP.
                          • 27.01.2014Ewidencjonowanie czasu pracy
                           Ewidencj czasu pracy nale篡 tak wype軟i, aby prawid這wo wyp豉ci wynagrodzenie za prac. Poznajmy najwa積iejsze zasady ewidencjonowania czasu pracy.
                           • 25.11.2013Zatrudnianie m這docianych. Pracodawcy masowo 豉mi prawo
                            Pracodawcy zatrudniaj帷y m這docianych pracownik闚 masowo naruszaj przepisy – wynika z pokontrolnych informacji przedstawionych przez Pa雟twow Inspekcj Pracy. W 2012 r. inspektorzy skontrolowali pod k徠em zatrudniania m這docianych os鏏 884 pracodawc闚. W efekcie wydano ponad 4000 decyzji i wniosk闚 nakazuj帷ych usuni璚ie uchybie i nieprawid這wo軼i.
                            • 30.07.2013W czasie upa堯w na pracodawcach ci捫 dodatkowe obowi您ki
                             W czasie upa堯w (temperatura od 25-28 stopni Celsjusza) na pracodawcach ci捫 dodatkowe obowi您ki. W鈔鏚 nich znajduje si m.in. zapewnienie dost瘼u do zimnych napoj闚. Kwestie te reguluj zapisy Kodeksu pracy oraz rozporz康zenia z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi趾闚 i napoj闚.
                             • 10.07.2013Ekwiwalent za pranie odzie篡 roboczej w kosztach firmy
                              Pytanie podatnika: Czy kwota ekwiwalentu za pranie odzie篡 roboczej, wyp豉cana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odzie篡, w r闚nej wysoko軼i, odpowiadaj帷ej 95% kwoty najni窺zej oferty za pranie odzie篡 roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?
                              • 31.05.2013Refundacja wynagrodze i sk豉dek ZUS pracownik闚 m這docianych
                               Interpelacja nr 16426 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie zaprzestania od 2014 r. refundowania wynagrodze i sk豉dek ZUS m這docianych uczni闚 zatrudnionych na podstawie umowy o prac w celu przygotowania zawodowego
                               • 25.02.2013Naliczenie i ewidencja ksi璕owa odpisu na ZF吁 w roku 2013
                                Po wyliczeniu przeci皻nego zatrudnienia na dany rok przedsi瑿iorca tworz帷y zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych dokonuje naliczenia odpisu rocznego na ten fundusz. Zgodnie z art. 5 ustawy o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych (dalej: ustawa o zf鈕) odpis podstawowy naliczany jest jako procent kwoty bazowej, kt鏎a w 2013 r. na podstawie art. 5b ww. ustawy odpowiada przeci皻nemu wynagrodzeniu miesi璚znemu w gospodarce narodowej w drugim p馧roczu 2010 r. og這szonemu przez Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego. Kwota ta wynosi 2917,14 z. Zgodnie z regulacjami ustawy odpis podstawowy (obowi您kowy) naliczany jest w nast瘼uj帷y spos鏏:
                                • 21.02.2013Zasady naliczenia odpisu na ZF吁 w 2013 roku
                                 Ustawa z 4 marca 1994 r. o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z p騧n. zm., dalej: ustawa o zf鈕) zawiera regulacje dotycz帷e tworzenia, naliczania i wykorzystania 鈔odk闚 zak豉dowego fundusz 鈍iadcze socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 fundusz tworz:
                                 • 29.01.2013PIT: Rozliczenie straty podatkowej
                                  Strata ze 廝鏚豉 przychod闚 (tzw. strata podatkowa) wyst瘼uje w闚czas, gdy koszty uzyskania przychod闚 przekraczaj sum przychod闚 z tego 廝鏚豉. Mimo 瞠 zar闚no strata, jak i doch鏚 to r騜nica mi璠zy przychodami z danego 廝鏚豉 przychodu a kosztami jego uzyskania, to wyra幡ie wida, 瞠 do straty podatkowej maj zastosowanie inne zasady ni do dochod闚.
                                  • 15.11.2012Urz璠y pracy – wkr鏒ce powa積e zmiany
                                   Urz璠y pracy czekaj powa積e zmiany. Za sze嗆 miesi璚y wejd w 篡cie przepisy, zgodnie z kt鏎ymi rejestrowa i umawia si na wizyt w urz璠zie b璠zie mo積a r闚nie przez Internet.
                                   • 11.09.2012Wy窺za p豉ca minimalna pogorszy sytuacj m這dych
                                    Od 1 stycznia 2013 r. p豉ca minimalna ma wynosi 1600 z brutto – wynika z projektu rozporz康zenia z 7 wrze郾ia, opublikowanego przez resort pracy. Projektodawca przyznaje w uzasadnieniu, 瞠 podniesienie minimalnej p豉cy mo瞠 pogorszy sytuacj m這dych os鏏 na rynku pracy.
                                    • 27.06.2012MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
                                     Interpelacja nr 5293 do ministra finans闚 w sprawie zasad korzystania z praw nabytych w przypadku ulgi podatkowej z tytu逝 wyszkolenia uczni闚
                                     • 13.06.2012Wst瘼ne badania lekarskie pracownik闚 m這docianych
                                      Pytanie: Przed rozpocz璚iem nauki w szkole zawodowej uczniowie s kierowani przez szko喚 na obowi您kowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu bada otrzymuj za鈍iadczenie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do podj璚ia (kontynuowania) nauki. Natomiast przepis art. 191 § 1 Kodeksu pracy stanowi, 瞠 wolno zatrudnia tylko tych m這docianych, kt鏎zy przedstawi 鈍iadectwo lekarskie stwierdzaj帷e, 瞠 praca danego rodzaju nie zagra瘸 ich zdrowiu. Czy mo積a jednak uzna, 瞠 orzeczenie, kt鏎e ucze otrzymuje przed rozpocz璚iem nauki w szkole spe軟ia wymogi art. 191 § 1 K.p. i jest wystarczaj帷e do zawarcia umowy?
                                      • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wci捫 nieelastyczny
                                       Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie ma這 elastycznego prawa pracy
                                       • 14.02.2012Odpisy na ZF吁 w 2012 roku
                                        W 2012 roku kwota odpisu na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych zosta豉 utrzymana na poziomie obowi您uj帷ym w 2011 roku. Ustaw z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw zwi您anych z realizacj ustawy bud瞠towej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) do przepis闚 dotycz帷ych ZF吁 dodano zapis, zgodnie z kt鏎ym, w 2012 r. przez przeci皻ne wynagrodzenie miesi璚zne w gospodarce narodowej, nale篡 rozumie przeci皻ne wynagrodzenie miesi璚zne w gospodarce narodowej w drugim p馧roczu 2010 r. og這szone przez Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy.
                                        • 11.08.2011安iadczenia urlopowe – uj璚ie podatkowe i rachunkowe
                                         Obowi您ek wyp豉cania 鈍iadcze urlopowych na rzecz pracownik闚 wynika z przepis闚 ustawy z 4 marca 1994 r. o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). 安iadczenia te przys逝guj wy陰cznie pracownikom i s wyp豉cane niezale積ie od d逝go軼i sta簑 pracy czy sytuacji materialnej poszczeg鏊nych os鏏.
                                         • 02.08.2011Urlop bezp豉tny – podstawowe informacje
                                          Urlop bezp豉tny jest przerw w wykonywaniu zatrudnienia, podczas kt鏎ej – m闚i帷 najog鏊niej - pracownik jest zwolniony z obowi您ku wykonywania pracy, za pracodawca nie wyp豉ca wynagrodzenia.
                                          • 01.07.2011Problemy z refundacj wynagrodze pracownik闚 m這docianych
                                           Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie refundacji wynagrodze m這docianych pracownik闚
                                           • 18.05.2011BCC apeluje o g喚bok przebudow Funduszu Pracy
                                            Spos鏏 wydatkowania 鈔odk闚 z Funduszu Pracy przez rz康 Donalda Tuska oraz brak realnego wp造wu pracodawc闚 na struktur wydatk闚 z Funduszu s g喚boko niew豉軼iwe. Po raz drugi z kolei rz康 zamierza wyda na FP mniej ni zbierze; przewidywana warto嗆 sk豉dek i dotacji w bud瞠cie na rok 2012 to 10,7 mld z, z czego jedynie 8,8 mld z zostanie wydane na Fundusz – uwa瘸j eksperci Business Centre Club. Organizacja apeluje tak瞠 o powo豉nie konsultacyjnej Rady Funduszu, w kt鏎ej sk豉d mieliby wej嗆 przedstawiciele pracodawc闚.
                                            • 17.01.2011Refundacja koszt闚 przygotowania zawodowego – brak 鈔odk闚 z Funduszu Pracy
                                             Prezes Zwi您ku Rzemios豉 Polskiego Jerzy Bartnik zaapelowa do minister pracy i polityki spo貫cznej Jolanty Fedak o podtrzymanie dotychczasowych form wsparcia pracodawc闚, kt鏎zy zatrudniaj m這dzie w celu przygotowania zawodowego. Szef ZRP zwraca uwag na problemy z refundacj wynagrodze i sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne op豉canych przez pracodawc闚 za m這docianych pracownik闚.  
                                             • 30.03.2010Refundacja koszt闚 kszta販enia m這docianego jest przychodem
                                              Pytania podatnika: 1. Czy kwota dofinansowania z tytu逝 kszta販enia m這docianego pracownika winna by ksi璕owana w przychodach, czy kosztach podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚? 2. Czy nale篡 odprowadzi podatek od kwoty dofinansowania?
                                              • 10.09.2009Opodatkowanie dofinansowania kszta販enia m這docianych
                                               Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowi您uj帷ym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urz璠u Miasta lub Urz璠u Gminy, z tytu逝 zwrotu koszt闚 kszta販enia pracownik闚 m這docianych s zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy do momentu zmiany przepis闚 ustawy o podatku dochodowym (w tym zakresie), i/lub zmiany zasad przyznawania i finansowania przedmiotowych dotacji - b璠 one r闚nie zwolnione w latach przysz造ch?
                                               • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
                                                Wynikaj帷e z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultacj. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczno軼i ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowi您ek wykazania, 瞠 powierzone pracownikowi zadania by造 mo磧iwe do wykonania w granicach norm czasu pracy okre郵onych w art. 129 k.p.
                                                • 22.04.2009Prawo zam闚ie publicznych: zbli瘸 si kolejna nowelizacja
                                                 W dniu 3 kwietnia 2009 r. zosta skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zam闚ie publicznych oraz ustawy o kosztach s康owych w sprawach cywilnych. Przewiduje on wiele istotnych dla wykonawc闚 zamian, m.in. w zakresie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, procedury udzielania wyja郾ie na tre嗆 SIWZ, zwrotu wadium, dopuszczalno軼i zmian w umowie w sprawie zam闚ienia publicznego oraz zabezpieczania jej wykonania.
                                                 • 16.03.2009Ostatnie zmiany w zakresie ZF吁
                                                  Spore zmiany w przepisach prawa pracy, kt鏎e wesz造 w 篡cie z pocz徠kiem 2009 r., obj窸y m.in. zmian ustawy z 4 marca 1994 r. o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm). Zosta rozszerzony katalog 鈍iadcze wchodz帷ych w poj璚ie dzia豉lno軼i socjalnej, przyznano mo磧iwo嗆 tworzenia przedszkoli i 興obk闚.
                                                  • 16.02.2009Refundacja koszt闚 kszta販enia a PIT
                                                   Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego z Urz璠u Gminy „dofinansowania koszt闚 kszta販enia m這docianych pracownik闚” na podstawie art. 70b ustawy o systemie o鈍iaty jest przychodem wolnym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych? Czy w przypadku ww. zwolnienia przedmiotowego, ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych? Je瞠li tak, to co zrobi z zaksi璕owanymi w podatkowej ksi璠ze przychod闚 i rozchod闚 kosztami kszta販enia ucznia z 2 lat (2005-2007) a dotycz帷ymi p豉c, ZUS, koszt闚 bhp, szkole itp.?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nast瘼na strona »