Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

białoruś

 • 17.06.2020Transport towarów w ustawie o VAT – miejsce świadczenia i zasady opodatkowania
  Ustawa o podatku od towarów i usług precyzuje zasady opodatkowania transportu towarów przez podatnika VAT. Szczególnie skomplikowane są regulacje w zakresie miejsca opodatkowania usługi oraz stosowanej stawki podatku od towarów i usług. Zrozumienie zasad w tym zakresie jest warunkiem prawidłowego rozliczenia się z zobowiązań podatkowych. Może też wpływać na ostateczną wartość świadczonych usług. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że transport towarów jest monitorowany, tj. powstają dokumenty transportowe (np. CMR czy komunikaty wywozowe), na podstawie których organy podatkowe mogą w prosty sposób ustalić zasady opodatkowania wykonanych usług.
  • 28.12.2018Obowiązki płatnika w związku z umową zlecenia zawartą z cudzoziemcem
   Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.
   • 09.11.2018Łatwiej legalnie zatrudnić cudzoziemca
    Wśród osób starających się o zezwolenie na pracę w Polsce dominują pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodziła z Ukrainy - 19 254 osób. Z następnej w kolejności Białorusi przyjechało 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejną liczebnie grupą są przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskało w 2017 roku zezwolenie na pracę - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.
    • 13.09.2018Zatrudnianie cudzoziemców – liczba wydawanych zezwoleń wyraźnie w górę
     W 2017 r. Polska wydała 235,6 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Rok wcześniej liczba ta była o 108,2 tys. mniejsza. Liczba zezwoleń rośnie systematycznie we wszystkich województwach. Zdecydowana większość z nich (81,7 proc.) dotyczy obywateli Ukrainy.
     • 26.03.2018RODO - podstawowe informacje
      Od dłuższego już czasu pojawiają się informacje o nowych obowiązkach przedsiębiorców związanych z RODO. Czego mają dotyczyć te obowiązki i czym właściwie jest RODO?
      • 23.03.2018RODO - podstawowe informacje
       Od dłuższego już czasu pojawiają się informacje o nowych obowiązkach przedsiębiorców związanych z RODO. Czego mają dotyczyć te obowiązki i czym właściwie jest RODO?
       • 16.06.2016Pakiety medyczne dla pracowników i inne świadczenia. Skutki podatkowe i rozliczenie składek
        Interpelacja nr 3066 w sprawie opodatkowania oraz objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przychodu pracowników z tytułu wykupionych przez pracodawców pakietów medycznych i innych świadczeń niepieniężnych.
        • 13.06.2016Zwrot VAT dla podróżnych znów do zmiany?
         Interpelacja nr 3183 w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. dotyczącego minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług
         • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
          Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
          • 07.10.2013Podatki 2014: Zmiany w akcyzie doprowadzą do wzrostu szarej strefy
           Podniesienie akcyzy na wyroby tytoniowe w 2014 r. o 5 proc. nie przyniesie dodatkowych wpływów do budżetu państwa i doprowadzi do znacznego wzrostu szarej strefy – uważa branża tytoniowa. W odpowiedzi na ostrzeżenia przemysłu nikotynowego resort finansów zapowiedział wzmożenie kontroli prowadzonych przez celników.
           • 07.08.2013Podatki na świecie: Łukaszenka podniesie VAT i obniży CIT
            Białoruski system podatkowy czekają poważne zmiany. Jak donosi agencja informacyjna BelTA, od 1 stycznia 2014 r. podstawowa stawka podatku VAT ma wzrosnąć z 20 do 22 proc. Jednocześnie jednak obniżona zostanie stawka podatku CIT – z 18 do 15 proc.
            • 16.05.2013Podróże służbowe: Polisa ubezpieczeniowa jako przychód pracownika
             Z uzasadnienia: Sam fakt ubezpieczenia trzeba rozpatrywać nie tyle w kategoriach osobistej korzyści oddelegowanego pracownika, co obowiązku pracodawcy zobowiązanego do wykonania określonych usług na rzecz obcego kontrahenta. Wykupione ubezpieczenie ściśle związane jest bowiem z realizacją przedmiotu działalności pracodawcy. Wykupując to ubezpieczenie, pracodawca nie kieruje się chęcią zapewnienia korzyści swojemu pracownikowi, lecz potrzebą uniknięcia ewentualnych, nieprzewidywalnych co do wysokości i następstw w zakresie wykonywania zawartych umów - wydatków. Zatem, jeśli wykupienie polisy dla pracowników jest konieczne i warunkuje wykonywanie działalności pracodawcy, to pracownik nie uzyskuje przychodu z objęcia go ubezpieczeniem.
             • 09.01.2013Celnicy zmniejszają liczbę priorytetowych celów
              Służba Celna zmniejszyła ilość priorytetów. W 2013 r. celnicy nie będą już skupiać się tak bardzo na kontroli m.in. obrotu gazem płynnym. Lista priorytetów obejmuje teraz 7 głównych grup ryzyka. Na celowniku służb pozostaną przede wszystkim papierosy, paliwa oraz gry na automatach i loterie.
              • 06.11.2012Zatrudnienie na podstawie Karty Polaka
               Obywatele jakich państw mogą podejmować zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebują zezwolenia na pracę?
               • 02.11.2012Ranking dobrobytu – Polska spadła na 32. miejsce
                W ciągu ostatniego roku Polska spadła z 28. na 32. miejsce w globalnym rankingu dobrobytu, przygotowywanym corocznie przez Legatum Institute. Na najwyższych miejscach uplasowały się państwa północnej Europy – Norwegia, Dania oraz Szwecja.
                • 31.10.2012Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne
                 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe – zgodnie z odrębnymi przepisami – w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.
                 • 10.08.2012Zwrot wydatków za wizę a przychód pracownika
                  Pytanie: Osoby pracujące w spółce wysyłane będą w podróże służbowe poza kraje Unii Europejskiej. Może się zdarzyć, że w ramach odbywanej podróży służbowej pracownicy ponosić będą koszty związane z wydaniem wiz do takich krajów jak Rosja czy Białoruś. Czy zwrot pracownikowi przez pracodawcę ww. wydatków zwolniony będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                  • 02.03.2012Rosja utrudnia życie polskim eksporterom
                   Rosja zdecydowała się zwiększyć zakres obowiązków informacyjnych dla firm wwożących na jej teren towary transportem drogowym. Od 17 czerwca polscy eksporterzy będą musieli z wyprzedzeniem przedstawiać organom celnym szczegółowe informacje nt. wwożonych produktów. Te same obostrzenia wprowadzą również Kazachstan i Białoruś, będące w unii celnej z Rosją.
                   • 22.12.2011Zwrot poniesionych wydatków a PIT
                    Z uzasadnienia WSA: Jeżeli pracownik wykonujący polecenie służbowe pracodawcy zmuszony jest ponieść dodatkowy wydatek związany z wykupieniem wizy, niezbędnej do przekroczenia granicy kraju i odbycia podróży służbowej poza jego granicami, to zwrócony delegowanemu pracownikowi przez pracodawcę ww. wydatek korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                    • 07.11.2011Wicepremier Pawlak na Szczycie Premierów IŚE
                     Współpraca krajów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej może pomóc Europie wyjść z kryzysu i zbudować wspólną, konkurencyjną gospodarkę – przekonywał wicepremier Waldemar Pawlak podczas Szczytu Premierów Inicjatywy. Podkreślił, że jedną z największych szans rozwoju IŚE jest stworzenie wspólnego rynku na wzór UE. – Tylko tak mają szansę rozwinąć się innowacyjne technologie – powiedział.
                     • 30.09.2011Duży wzrost wymiany handlowej między UE a krajami Partnerstwa Wschodniego
                      W ciągu dekady wymiana handlowa między krajami Unii Europejskiej a sześcioma krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) wzrosła kilkakrotnie. Eksport z UE wzrósł z 8,8 mld euro w 2000 roku do 29,5 mld euro w 2010 roku. Import w 2000 roku wynosił 7,8 mld euro, zaś w 2010 roku – 25,2 mld euro – wynika z danych Eurostatu.
                      • 30.07.2010Ruszyła ważna inwestycja pilotowana przez PAIiIZ
                       160 mln euro nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie 230 nowych miejsc pracy – takie mają być efekty nowa inwestycji w Polsce Wschodniej. Realizację projektu rozpoczęła Grupa Swedspan/IKEA w gminie Orla k. Bielska Podlaskiego. To jeden z największych projektów wspieranych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w tym roku i jednocześnie jedno z najważniejszych przedsięwzięć w regionie Polski Wschodniej.
                       • 23.06.2010Dostawy gazu do Polski niezagrożone?
                        Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zapewnił, że mimo białorusko-rosyjskiego konfliktu gazowego dostawy błękitnego paliwa do Polski z kierunku wschodniego są realizowane zgodnie z planem. – Sytuacja między Białorusią a Gazpromem nie ma wpływu na dostarczanie tego surowca do Polski – powiedział Pawlak podczas wspólnej z premierem Donaldem Tuskiem konferencji prasowej.
                        • 08.10.2008Lewiatan chce ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców
                         PKPP Lewiatan przedstawiła postulaty w zakresie polityki migracyjnej. Zdaniem przedsiębiorców, na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, niezbędne staje się zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki państwa.
                         • 05.09.2008Lewiatan: Zasady handlu uprawnieniami groźne dla rafinerii
                          Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan apeluje do rządu o zrewidowanie projektu przydziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2007-2013. Zgodnie z nim polskie rafinerie musiałyby zapłacić za pełną ilość uprawnień, jakich potrzebują, by prowadzić działalność. Zdaniem przedsiębiorców zagroziłoby to opłacalności przerobu ropy naftowej w Polsce.
                          • 10.07.2008Konwent BCC: Ucywilizować emerytury pomostowe
                           Konwent BCC wyraził zaniepokojenie żądaniami przedstawianymi publicznie przez branżowe grupy nacisku oraz niektóre związki zawodowe w sprawie wcześniejszych emerytur. Zdaniem przedsiębiorców społeczna debata na temat emerytur pomostowych pokazała, że grupy te starają się wymusić doraźnie korzystne dla swoich członków rozwiązania kosztem ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń, w tym także przyszłych emerytów i rencistów.
                           • 27.03.2008Efekty kontroli legalności zatrudnienia przez PIP
                            Interpelacja nr 611 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie funkcjonowania nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
                            • 27.12.2007KE zatwierdziła program dla regionu Morza Bałtyckiego
                             Blisko 240 mln euro otrzymają z Unii Europejskiej państwa nadbałtyckie na realizację projektów współpracy do roku 2013. Komisja Europejska zatwierdziła program finansowy na ten cel.
                             • 13.11.2007Saldo handlu zagranicznego – minus 45,4 mld zł
                              W okresie od stycznia do września 2007 roku polski deficyt w wymianie handlowej z zagranicą wyniósł 45,4 mld zł. Największą przewagę importu nad eksportem Polska odnotowała w handlu z państwami rozwijającymi się, w tym z Chinami.
                              • 31.12.2006Rozliczenie roczne - Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
                               Poniższa tabela zawiera zestawienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na jej podstawie możecie dotrzeć do potrzebnego tekstu umowy.
                               • 09.10.2006Poziom wdrażania funduszy strukturalnych - stan na 31.08.2006 r.
                                W ramach realizacji programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sierpniu br. wartość umów zawartych z beneficjentami wzrosła o ponad 1,5 mld zł do poziomu 27,2 mld zł (ponad 80 proc. alokacji na cały okres programowania), a wartość płatności poniesionych z funduszy strukturalnych – ponad 866 mln zł. W konsekwencji, wartość wszystkich płatności poniesionych dotychczas z funduszy strukturalnych na realizację projektów prorozwojowych wyniosła blisko 6,8 mld zł, co wykorzystuje w ponad 20 proc. przyznane Polsce środki na lata 2004-2006.
                                • 30.08.2006Praca cudzoziemców bez zezwolenia
                                 Sezonowi pracownicy w rolnictwie zatrudnieni legalnie nie będą musieli ubiegać się o pozwolenie na pracę. Nowe rozporządzenie Ministra Pracy reguluje m.in. także sytuację lekarzy i pielęgniarek stażystów, nauczycieli języków obcych, studentów obcokrajowców czy korespondentów zagranicznych mediów.