Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

książeczki mieszkaniowe likwidacja

  • 19.07.2017Skutki podatkowe zawarcia umowy cesji książeczki mieszkaniowej
    Pytanie: Czy fakt otrzymania oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej w drodze nieodpłatnej cesji i późniejsza jej likwidacja (realizacja),w następstwie której bank wypłaca określoną (wynikającą z odrębnych przepisów) kwotę pieniędzy (znaną dopiero po jej wyliczeniu przez bank), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?