Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 28.12.2005Rada Ministrw o realizacji Strategii Lizboskiej
  Na posiedzeniu 27.12.2005 r. Rada Ministrw zaakceptowaa Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizboskiej.
  • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Dochody uzyskiwane za granic przez Polakw a zeznanie roczne
   W polskim prawie podatkowym sposb opodatkowania dochodw z tytuu dziaalnoci wykonywanej w obcym pastwie lub ze rde przychodw pooonych w obcym pastwie wynika z postanowie umowy o zapobieeniu podwjnemu opodatkowaniu, ktr Rzeczpospolita Polska zawara z tym pastwem. Natomiast w przypadku braku takiej umowy lub gdy umowa o unikaniu podwjnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyczenia z progresj stosuje si metod zaliczenia proporcjonalnego.
   • 12.12.2005Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujcych
    Tekst ujednolicony na dzie 27.12.2005 r. (bez zacznika – ten si nie zmienia i jest dostpny w tekcie biecym).
    • 11.12.2005Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych w 2006 r.
     Rozporzdzenie Ministra Finansw z 6 grudnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nie zmienia stanu dotychczas obowizujcego w kwestiach zwizanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. A poniewa w roku 2006 zobowizanych do prowadzenia ewidencji za pomoc kas rejestrujcych bdzie z pewnoci wicej, przypomnimy, jakie obowizuj zasady.
     • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urzd Skarbowy w Katowicach
      Pytanie podatnika: Czy sposb wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych, od dochodw uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidowy?
      • 06.12.2005Zaliczka za listopad - deklaracja normalnie, wpata podwjna
       Jak to jest z t podwjn zaliczk za listopad. Czy j naley gdzie wykaza w deklaracji czy tylko wpaci? Czy s jakie rnice pomidzy ryczatowcami a paccymi podatek na zasadach oglnych?
       • 20.11.2005Interpretacja III-2/443-22.3/8319/05/PJ z dnia 13.04.2005 r. - Drugi Urzd Skarbowy d-Bauty
        Pytanie podatnika: Czy podatnik bdc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarw i usug powinien wykazywa w deklaracji VAT-7 obrt z wykonywania dodatkowo usug, ktre s zwolnione od podatku od towarw i usug?
        • 30.10.2005Zatrudniasz gosposi - skladaj deklaracje
         Minister Finansw okreli wzory deklaracji na zaliczk miesiczn na podatek dochodowy (PIT-4G) i wzr informacji o wysokoci przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej (PIT-8G).
         • 23.10.2005Nowe deklaracje do rozliczenia rocznego za 2005 r. (2)
          Kontynuujemy omawianie zmian w formularzach podatkowych, sucych do rozliczenia podatku za rok 2005. Dzisiaj PIT-40, PIT-X, PIT-38 i PIT-16 A.
          • 20.10.2005Nowe deklaracje do rozliczenia rocznego za 2005 r.
           Coroczne zmiany wzorw formularzy podatkowych stay si ju w Polsce norm. Powodem s oczywicie liczne zmiany prawa. Od pierwszego stycznia 2006 r. zmieniaj si zasady zaokrglania (o nowych zasadach zaokrglania ju pisalimy w dziale Obowizki podatnikw). Podatek naleny bdziemy zaokrgla zgodnie z nowymi zasadami do penego zotego, a nie jak poprzednio do penych dziesitek groszy. W odpowiednich rubrykach na wszystkich zmienionych formularzach znajduje si stosowna informacja.
           • 01.10.2005Zmienione deklaracje VAT
            30.09.2005 r. weszy w ycie zmiany wzoru informacji podsumowujcej o dokonanych wewntrzwsplnotowych dostawach/nabyciach towarw - nowy wzr stosuje si poczwszy od rozliczenia za III kwarta 2005 r. Jednak do wyczerpania nakadu, nie duej jednak ni do dnia 31 grudnia 2005 r., moe by rwnie stosowany wzr informacji podsumowujcej o dokonanych wewntrzwsplnotowych dostawach/nabyciach towarw, w brzmieniu obowizujcym przed wejciem w ycie niniejszego rozporzdzenia
            • 01.10.2005Deklaracje przez internet
             W siedzibie Ministerstwa Finansw odbya si konferencja pt. „Otwarte dni informatyki”. W jej trakcie poinformowano, e planowany termin wprowadzenia moliwoci przyjmowanie deklaracji: CIT, PIT, VAT, NIP oraz PCC przez internet to druga poowa sierpnia 2006 r., natomiast pod koniec roku ma zakoczy si wdroenie projektu e-deklaracje.
             • 29.09.2005Interpretacja PBI-2/415/23/05 z dnia 30.03.2005 r. - Urzd Skarbowy Krakw-Krowodrza
              Pytanie podatnika: Na kim ciy obowizek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych w sytuacji zawarcia przez osob nie prowadzca dziaalnoci gospodarczej umowy zlecenia z osob rwnie nie prowadzc dziaalnoci gospodarczej?
              • 12.09.2005Zasady obliczania i tryb poboru zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych uzyskujcych przychody z wykonywania umw zlecenia i umw o dzieo
               Za przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie uwaa si midzy innymi przychody z tytuu wykonywania usug, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieo, uzyskiwane wycznie od: 1) osoby fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, 2) waciciela (posiadacza) nieruchomoci, w ktrej lokale s wynajmowane, lub dziaajcego w jego imieniu zarzdcy albo administratora - jeeli podatnik wykonuje te usugi wycznie dla potrzeb zwizanych z t nieruchomoci
               • 17.08.2005Interpretacja prawa podatkowego PP-443/29/Int-53/05 z dnia 18.08.2005 r. - Urzd Skarbowy w Nowym Targu
                Pytanie podatnika: Czy przeksztacenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spk jawn spowoduje konieczno likwidacji uywanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponown fiskalizacj nowych urzdze fiskalnych oraz czy w przypadku koniecznoci zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych bd mogli skorzysta z moliwoci odliczenia 50% wartoci netto ww. urzdze?
                • 09.07.2005Deklaracje skadane drog elektroniczn
                 16 sierpnia 2006 r. wejd w ycie przepisy Ordynacji pozwalajce na skadanie deklaracji drog elektroniczn. Zmienione przepisy nie dotycz niestety wszystkich podatnikw. Deklaracje elektroniczne bd mogy skada:
                 • 09.06.2005Leasing
                  Leasing w najprostszym ujciu jest form finansowania polegajc na nabyciu prawa uywania rzeczy w zamian za okrelone opaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliona do najmu czy dzierawy. Polega na przekazaniu rzeczy w uytkowanie na czas okrelony.
                  • 09.06.2005Kredyt
                   Nie licz na to, e zjawisz si w banku z genialnym planem i zachwycisz ktrego z doradcw kredytowych. Bez odpowiednich zabezpiecze nie uzyskasz kredytu.
                   • 08.06.2005Opodatkowanie dochodw uzyskiwanych za granic przez Polakw, ktrzy w Polsce skadaj zeznanie roczne
                    W celu uniknicia podwjnego opodatkowania tego samego dochodu w obu pastwach, w sytuacji, gdy osoba majca miejsce zamieszkania w jednym pastwie osiga dochody w drugim pastwie, stosuje si metody unikania podwjnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania przewiduj dwie takie metody, a mianowicie metod wyczenia (penego lub z progresj) oraz metod zaliczenia (penego lub zwykego, zwanego rwnie proporcjonalnym).
                    • 07.06.2005Odliczenie kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujcych
                     Podatnicy, ktrzy rozpoczn ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych, zgoszonej na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 2 500 z.

                    « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ]