Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity podatku vat

 • 05.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaniki, limity
  Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
  • 04.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaniki, limity
   Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
   • 06.02.2014Podatki 2014: Pene odliczenie VAT od samochodw bdzie ograniczone
    Prawdopodobnie jeszcze tylko przez kilka tygodni bdzie mona w peni odlicza podatek VAT od zakupu samochodu firmowego, traktowanego (dziki homologacji) jak ciarwka. Wszystko wskazuje bowiem na to, e Sejm jeszcze w tym tygodniu przegosuje rzdow nowelizacj wprowadzajc limity odlicze.
    • 09.01.2014Zwrot VAT na materiay budowlane po 1 stycznia 2014 r.
     Interpelacja nr 21591 w sprawie likwidacji systemu zwrotu osobom fizycznym czci podatku VAT od wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym.
     • 16.12.2013Stawka VAT na monta rolet i markiz
      Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz, bdca producentem rolet i wiadczca usugi montau rolokaset, aluzji zewntrznych naokiennych, rolet, moskitier oraz markiz moe zastosowa dla wykonywanej przez siebie usugi obnion stawk podatku od towarw i usug 8%?
      • 02.12.2013Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2014 r.
       Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 listopada 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za III kwarta 2013 r. wyniosa 3975 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w I kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z IV kwartaem 2013 r. (cena 1 m2 za II kwarta 2013 r. wyniosa 3879 z). Dlatego te warto troch poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w styczniu przyszego roku, zyskamy wysze limity. Z zakupami materiaw budowlanym nie naley jednak zwleka. Od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach bdzie mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw nabytych do koca grudnia 2013 r.
       • 24.10.2013Wykonanie instalacji gazowej a stawka VAT
        Pytanie podatnika: Czy realizujc powysze zadanie tj. instalacj zewntrzn (ze zbiornikiem gazu pynnego oraz przyczem) i wewntrzn (od zaworu odcinajcego do odbiornika) naley je traktowa jako jedn usug i obj obnion 8% stawk jako usug dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego?
        • 18.10.2013"Mieszkanie dla Modych" moe okaza si niewypaem
         Z pocztkiem 2014 r. ruszy program „Mieszkanie dla Modych”, w ramach ktrego mode osoby bd mogy ubiega si o dopaty do zakupu nowego mieszkania. Jak wynika jednak z danych zebranych przez Centrum AMRON, w niektrych, szczeglnie wikszych, miastach niewiele osb bdzie w stanie skorzysta ze wsparcia.
         • 15.10.2013Podatek od towarw i usug w dziaalnoci deweloperskiej
          Przedsibiorcw, ktrzy s deweloperami, tj. buduj domy mieszkalne, po czym wyodrbniaj w nich lokale mieszkalne lub te buduj domy jednorodzinne, a nastpnie odpatnie przenosz ich wasno na nabywcw, obowizuj midzy innymi przepisy ustawy z 16 wrzenia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), czyli tzw. „ustawy deweloperskiej”. Wprowadza ona pewne regulacje, ktre maj na celu przede wszystkim ochron kupujcych, ale jednoczenie wpywaj na rozliczenia podatkowe dewelopera.
          • 03.10.2013Podatki 2014: Najwaniejsze limity - rachunkowo, PIT, CIT i VAT
           Przeom wrzenia i padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
           • 02.10.2013Stawka VAT na rozbirk budynku
            Do prac rozbirkowych mieszkaniowego obiektu budowlanego nie ma i nie miaa zastosowania obniona stawka podatku od towarw i usug, za wyjtkiem przypadkw, gdy prace te stanowi konieczny element przebudowy takiego obiektu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 30.09.2013Program "Mieszkanie dla Modych" - Sejm przyj ustaw
             W ostatni pitek Sejm uchwali ustaw o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez modych ludzi, ktra wprowadzi program „Mieszkanie dla Modych”. O pomoc bdzie mona stara si od pocztku 2014 r. Rwnoczenie zlikwidowana zostanie moliwo ubiegania si o zwrot podatku VAT za materiay budowlane.
             • 25.09.2013Podre subowe: Czynsz najmu samochodu a limit kilometrwki
              Z uzasadnienia: Art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych dotyczy wycznie wydatkw z tytuu kosztw uywania dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej samochodw osobowych nie stanowicych majtku podatnika, a wic kosztw posugiwania si tym samochodem, wykorzystywania go; innymi sowy, do wydatkw z tytuu kosztw uywania samochodu mona zakwalifikowa wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odrnieniu od wydatkw ponoszonych na uzyskanie samego tytuu prawnego, umoliwiajcego uywanie samochodu.
              • 04.09.2013Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2013 r.
               Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 22 sierpnia 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za II kwarta 2013 r. wyniosa 3879 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w IV kwartale br., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, bd nisze w porwnaniu z III kwartaem 2013 r. (cena 1 m2 za I kwarta 2013 r. wyniosa 4019 z). Dlatego te warto pospieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go do 30 wrzenia, zyskamy troch wysze limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2013 r.).
               • 28.08.2013Coraz wicej barier w gospodarce?
                Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczajcych potencja gospodarki
                • 16.08.2013Stawka VAT na usugi budowlano-montaowe
                 Pytanie podatnika: Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca moe opodatkowa ww. usug budowlano-montaow wraz z materiaami i towarem jedn stawk VAT 8%?
                 • 12.08.2013Sprzeda mieszka i miejsc parkingowych a stawka VAT
                  Pytanie podatnika: Czy waciwa bdzie sprzeda w przyszoci lokali mieszkalnych wraz z przynalenym do niej prawem do korzystania z miejsca postojowego w podziemnym garau ze stawk 8% VAT?
                  • 09.08.2013Stawka VAT na usugi budowlano-montaowe
                   Pytanie podatnika: Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca moe opodatkowa ww. usug budowlano-montaow wraz z materiaami i towarem jedn stawk VAT 8%?
                   • 30.07.2013Zwrot VAT za materiay budowlane: Limit zwrotu przy nowej inwestycji
                    Pytanie: W grudniu 2009 r. zoyam pierwszy wniosek o zwrot VAT, dotyczcy remontu mieszkania i tym samym nabyam prawo do zwrotu podatku wedug limitu na remont mieszkania w latach 2009-2013. W 2013 zamierzam rozpocz budow domu i tym samym zoy kolejny wniosek w tym roku o zwrot VAT-u budowlanego. Czy bdzie mi przysugiwao prawo do zwrotu z tytuu wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych po 1 maja 2004 r. (VZM), w zwizku z budow domu przez okres picioletni 2013-2018?
                    • 04.07.2013Budownictwo mieszkaniowe: Stawka VAT a powierzchnia uytkowa
                     Przy obliczaniu powierzchni uytkowej lokalu i budynku na potrzeby ustalania limitw, o ktrych mowa w art. 41 ust. 12b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw usug, celem skorzystania z obnionej stawki podatku od towarw i usug, podatnicy s uprawnieni do wyliczenia „powierzchni uytkowych” w oparciu o jedn z normatywnych definicji, ktra umoliwi obliczenie powierzchni uytkowej zarwno budynkw mieszkalnych jak i lokali mieszkalnych. Wyliczenia „powierzchni uytkowych” mona dokona rwnie w oparciu o normy stosowane w budownictwie, nawet jeeli nie s one obligatoryjne - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 28.05.2013Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2013 r.
                      Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 maja 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2013 r. wyniosa 4019 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2013 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z kwotami z II kwartau 2013 r. (cena 1 m2 za IV kwarta 2012 r. wyniosa 3837 z). Dlatego te warto troch poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w lipcu br., zyskamy wysze limity.
                      • 20.05.2013Stawka VAT na usugi budowlane
                       Pytanie podatnika: Klienci coraz czciej s zainteresowani kompleksow usug, czyli wykonaniem zamwionych przez nich elementw z kamienia wraz z zamontowaniem tyche elementw w miejscu przeznaczenia. Jak stawk VAT naley opodatkowa usugo budowlane?
                       • 10.05.2013Stawka VAT na lokale mieszkalne
                        Pytanie podatnika: Jak stawk podatku VAT Spka powinna opodatkowa sprzeda poszczeglnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z caoroczn funkcj rekreacyjn, wypoczynkow, przygotowanych do caorocznego zamieszkania, a tym samym do staego zamieszkania?
                        • 20.03.2013Kurs euro a limity podatkowe
                         Interpelacja nr 13880 do ministra finansw w sprawie utraty preferencji podatkowych przez przedsibiorcw w zwizku z kursem euro
                         • 27.02.2013Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2013 r.
                          Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 lutego 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2012 r. wyniosa 3837 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2013 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie spadn w porwnaniu z kwotami z I kwartau 2013 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2012 r. wyniosa 3915 z). Dlatego te warto pospieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go do 31 marca br., zyskamy troch wysze limity (zobacz: Limity zwrotu w I kwartale 2013 r.).
                          • 20.02.2013Ewidencja prezentw o maej wartoci
                           Interpelacja nr 13156 do ministra finansw w sprawie zagodzenia obowizku ewidencjonowania przez przedsibiorcw prezentw o maej wartoci
                           • 08.02.2013Usugi budowlane i konserwacyjne a VAT
                            Pytanie podatnika: Jak stawk podatku od towarw i usug opodatkowane winny by usugi montau, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji instalacji przyzywowych (domofonw i wideodomofonw) wykonywane przez Wnioskodawc w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym?
                            • 23.01.2013Zmiany w VAT: Limity zwolnie dla prezentw maej wartoci
                             Interpelacja nr 11139 do ministra finansw w sprawie podwyszenia limitu kwotowego dla prezentw o maej wartoci
                             • 14.01.2013VAT 2013: Parametry, wskaniki, limity
                              Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                              • 02.01.2013Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
                               Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) podatnicy, którzy rozpoczn ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
                               • 20.12.2012Podatki 2013. Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu
                                1 stycznia 2013 r. wchodzi w ycie rozporzdzenie ministra finansw z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporzdzenie). Rozporzdzenie to zawiera wane zmiany dotyczce zwolnie z obowizku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obnienie limitu obrotw uprawniajcego do korzystania ze zwolnienia ze wzgldu na jego wysoko.
                                • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpyn na sytuacj finansow rodzin?
                                 Interpelacja nr 9589 do ministra finansw w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                                 • 06.12.2012Zwrot podatku VAT podmiotom zagranicznym
                                  Zwrot podatku od towarw i usug podmiotom zagranicznym w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej reguluj przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r. okrelajcej szczegowe zasady zwrotu podatku od wartoci dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemajcym siedziby w pastwie czonkowskim zwrotu, lecz majcym siedzib w innym pastwie czonkowskim oraz trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si podatkw obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartoci dodanej podatnikom niemajcym siedziby na terytorium Wsplnoty.
                                  • 03.12.2012Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2013 r.
                                   Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 22 listopada 2012 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za III kwarta 2012 r. wyniosa 3915 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w I kwartale 2013 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, do znacznie spady w porwnaniu z kwotami z IV kwartau 2012 r. (cena 1 m2 za II kwarta 2012 r. wyniosa 4103 z). Warto zatem pospieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go do 31 grudnia br., zyskamy wysze limity (zobacz: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.).
                                   • 22.11.2012Subowy telefon komrkowy a przychd pracownika
                                    Pracodawcy bardzo czsto przekazuj swoim pracownikom telefony komrkowe. Zazwyczaj maj one pomaga w wykonywanej pracy. Czasem jednak pracownicy mog korzysta z nich rwnie w celach prywatnych. Czy pracownik musi w takiej sytuacji zapaci podatek? W jaki sposb dokona takiego rozliczenia?
                                    • 18.10.2012Podatki 2013: Rzd przyj projekt nowelizacji ustawy o VAT
                                     16 padziernika br. rzd przyj projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, przedoony przez ministra finansw. Nowe przepisy maj uproci rozliczenia podatku VAT, a take wprowadzi stabilno prawn oraz zmniejszy obcienia biurokratyczne dla przedsibiorcw. Jednym z najwaniejszych rozwiza zawartych w projekcie jest przyjcie generalnej zasady, e obowizek podatkowy bdzie powstawa z chwil dokonania dostawy towarw lub wykonania usugi. Zgodnie z ww. zasad podatek bdzie wymagalny w miesicu dokonania dostawy lub wykonania usugi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
                                     • 02.10.2012Podatki 2013: Najwaniejsze limity – rachunkowo, PIT, CIT i VAT
                                      Przeom wrzenia i padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                                      • 01.10.2012Ulga rehabilitacyjna a zwrot VAT za materiay budowlane
                                       Pytanie podatnika: Czy faktury wedug ceny brutto na materiay budowlane, ktre zostay uwzgldnione w zeznaniu za 2011 r. jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej (remont mieszkania w celu przystosowania do niepenosprawnoci) Wnioskodawczyni moe zaczy do wniosku o zwrot VAT za materiay budowlane?
                                       • 27.09.2012Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.
                                        Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 sierpnia 2012 r. cena 1 m2 powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za II kwarta 2012 r. wyniosa 4103 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w IV kwartale 2012 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie spady w porwnaniu z kwotami z III kwartau 2012 r. (cena 1 m2 za I kwarta 2012 r. wyniosa 4130 z). Warto zatem pospieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go do 30 wrzenia br. zyskamy nieco wysze limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.). Natomiast dla osb skadajcych wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 padziernika do 31 grudnia 2012 r. limity zwrotu wynios:
                                        • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniona?
                                         Pytanie podatnika: Czy mona zastosowa stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8% w przypadku prac polegajcych na budowie przyczy wodocigowo-kanalizacyjnych do budynkw mieszkalnych i wykonywanych zarwno wewntrz jak i poza jego bry?
                                         • 17.07.2012Stawka VAT na rozbirk budynku
                                          Z uzasadnienia: Usugi polegajce na wykonywaniu rozbirki budynkw, bez wzgldu na symbol PKOB obiektu ktrego dotycz, cho wi si z wykonywanymi robotami budowlanymi, nie stanowi usug zwizanych z dostaw, budow, remontem, modernizacj, termomodemizacj lub przebudow obiektw budowlanych lub ich czci, o ktrych mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarw i usug, zaliczonych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym. W przypadku bowiem rozbirki budynkw, konsekwencj jest likwidacja obiektu mieszkalnego, nie za jego budowa, przebudowa, remont, czy modernizacja. Zatem, prace rozbirkowe podlegaj opodatkowaniu stawk podstawow.
                                          • 20.06.2012VAT 2012: Parametry, wskaniki, limity
                                           Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc - konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
                                           • 12.06.2012Kasy fiskalne 2012: Czy w zakadzie fotograficznym musi by kasa?
                                            Zasad zapisan w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z pn. zm.) jest to, e podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych s obowizani prowadzi ewidencj obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych.
                                            • 30.05.2012Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.
                                             Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 23 maja 2012 r. cena 1 m2 powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2012 r. wyniosa 4130 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2012 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, znaczco wzrosy w porwnaniu z kwotami z II kwartau 2012 (cena 1 m2 za IV kwarta 2011 r. wyniosa 3829 z). Zatem, dla osb fizycznych skadajcych wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 lipca do 30 wrzenia 2012 r. limity zwrotu wynios:
                                             • 09.05.2012Import towarw przez podrnych
                                              Terytorium Unii Europejskiej (UE) skada si z terytoriw Pastw Czonkowskich i otoczone jest zewntrzn granic celn z krajami, ktre nie nale do UE (tzw. kraje trzecie). Midzy Pastwami Czonkowskimi UE granica celna nie wystpuje. Przywz (import) towarw z krajw trzecich na terytorium UE, przez zewntrzn granic celn, wie si z koniecznoci zapacenia ca i podatkw.
                                              • 18.04.2012Zwrot VAT na materiay budowlane w 2012 r.
                                               Jeli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniose wydatki na zakup materiaw budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na ktre od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, moesz odzyska cz wydatkw poniesionych na ten cel.
                                               • 22.03.2012Stawka VAT na sprzeda gruntu z rozpoczt budow
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej naby nieruchomo niezabudowan obejmujc grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, na ktrej rozpocz budow budynkw mieszkalnych. Wnioskodawca podj jednak decyzj o wycofaniu si z dziaalnoci deweloperskiej na rynku, na ktrym znajduje si nieruchomo i postanowi j sprzeda innemu przedsibiorcy prowadzcemu podobn dziaalno. Jak stawk podatku od towarw i usug ma zastosowa Wnioskodawca przy dostawie gruntu z rozpoczt budow budynkw mieszkalnych?
                                                • 09.02.2012Stawka VAT na monta systemw alarmowych
                                                 Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci wykonuj m.in. instalacje elektronicznego zabezpieczania (w tym systemy alarmowe i przeciwpoarowe) w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W celu sprawnego dziaania instalacje te s przeze mnie serwisowane. Wykonuj take modernizacj i naprawy ww. instalacji elektronicznego zabezpieczenia. Czy w przypadku wykonania instalacji systemw alarmowych w obiektach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 objtych spoecznym programem mieszkaniowym mam prawo zastosowa 8% stawk VAT na te usugi?
                                                 • 30.01.2012Zwrot VAT za materiay budowlane: Jak numerowa wnioski
                                                  Pytanie: Wraz z maonk zoyem w urzdzie skarbowym wnioski o zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym. cznie w latach 2006-2010 zostao zoonych pi wnioskw. Czy skadajc swj szsty wniosek WZM-1 w 2011 r. powinienem zoy go z nr 1, czy z nr 6 i w zwizku z tym, jaka kwota limitu bdzie obowizywaa nas, w sytuacji gdy wniosek bdzie dotyczy inwestycji wymagajcej pozwolenia na budow?
                                                  • 27.12.2011Adaptacja lokalu uytkowego na dom letniskowy a stawka VAT
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje na podstawie umowy zawartej z klientem usug polegajc na rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na dom letniskowy caoroczny, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Jak powinny by opodatkowane ww. roboty budowlano-montaowe wraz z materiaem?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »