Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowych

 • 23.04.2015Celnicy prowadzą mniej kontroli ws. akcyzy i podatku od gier
  W ciągu ostatnich dwóch lat Służba Celna zdecydowanie zmniejszyła liczbę kontroli dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier i obrotu towarowego – wynika z nowego raportu rocznego z działalności Służby Celnej. Równocześnie zwiększył się wymiar finansowy kontroli, wynikający z wykrytych nieprawidłowości.
 • 20.04.2015Dostawa mebli do krajów UE a rozliczenie VAT
  Pytanie podatnika: Czy transakcje dostawy towarów (mebli) na rzecz unijnych kontrahentów, należy uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną w kraju rozpoczęcia wysyłki (tj. w Polsce)? Czy transakcje należy uznać za świadczenie kompleksowych usług na rzecz unijnych kontrahentów, których - jako usług związanych z nieruchomościami, miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości?
 • 10.04.2015E-mail od nabywcy jako potwierdzenie otrzymania towaru a prawo do stawki 0% dla WDT
  Pytanie podatnika: Czy spółka może stosować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawkę podatku 0%, jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swej dokumentacji dowód w postaci otrzymanej od nabywcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania towaru (będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy), zgodnie z wykazem faktur stanowiącym załącznik do wiadomości e-mail?
 • 09.04.2015Podatki 2015: Przetworzone produkty rolne bez podatku dochodowego
  W środę odbyło się drugie czytanie sejmowe senackiego projektu noweli ustawy o PIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt, nad którym prace zaczęto już w 2013 r., przewiduje umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, w tym np. dżemów, serów oraz wędlin.
 • 07.04.2015Eksperci pozytywnie o planach zmian w ustawie akcyzowej
  Rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej zawiera wiele pozytywnych dla przedsiębiorców rozwiązań – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Nowela ma pozwolić m.in. na zmniejszenie szarej strefy w obrocie tytoniem, przez co budżet państwa traci obecnie miliardy złotych w skali roku.
 • 27.03.2015Podatki 2015: Stosowanie zabezpieczeń akcyzowych będzie prostsze
  Do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzone zostaną zmiany uproszczeniowe dotyczące stosowania zabezpieczeń akcyzowych – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawiło w tym tygodniu Ministerstwo Finansów.
 • 27.03.2015Podatki 2015: Ustawa akcyzowa do zmiany
  Resort finansów opublikował projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W projekcie przewidziano ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już z końcem czerwca.
 • 26.03.2015Podatki 2015: Ustawa akcyzowa do zmiany
  Resort finansów opublikował projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W projekcie przewidziano ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już z końcem czerwca.
 • 12.03.2015Podatki 2015: Zmiany ws. akcyzy i obrotu olejami korzystne dla firm
  Na wprowadzonych z początkiem roku zmianach w zakresie rozliczenia akcyzy z tytułu obrotu olejami opałowymi korzysta ok. 8-9 tys. podmiotów gospodarczych - szacuje Ministerstwo Gospodarki. W skali roku zmniejszenie obciążenie administracyjnych ma przynosić firmom oszczędności na poziomie ok. 0,13 mln zł.
 • 11.03.2015Podatki 2015: Zmiany ws. akcyzy i obrotu olejami korzystne dla firm
  Na wprowadzonych z początkiem roku zmianach w zakresie rozliczenia akcyzy z tytułu obrotu olejami opałowymi korzysta ok. 8-9 tys. podmiotów gospodarczych – szacuje Ministerstwo Gospodarki. W skali roku zmniejszenie obciążenie administracyjnych ma przynosić firmom oszczędności na poziomie ok. 0,13 mln zł.
 • 16.02.2015Opodatkowanie olejów smarowych - Polska wygrywa w TS UE
  12 lutego 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-49/13 (Oil Trading Poland) dotyczący zasad opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym. Wyrok ten jest skutkiem wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości UE, na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przez Naczelny Sąd Administracyjny z następującym pytaniem prejudycjalnym:
 • 13.02.2015Opodatkowanie olejów smarowych - Polska wygrywa w TS UE
  12 lutego 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-49/13 (Oil Trading Poland) dotyczący zasad opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym. Wyrok ten jest skutkiem wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości UE, na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przez Naczelny Sąd Administracyjny z następującym pytaniem prejudycjalnym:
 • 10.02.2015WSA. Podatek akcyzowy. Zużycie to także zniszczenie
  Ustawodawca używając pojęcia „zużycie” miał na myśli także proces polegający na zniszczeniu wyrobów akcyzowych, taki zresztą sposób interpretacji należy uznać za prawidłowy gdy weźmie się pod uwagę językowe znaczenie terminu „zużyć”, z tym jednak zastrzeżeniem, że „zniszczenie” musi nastąpić w wyniku używania, dłuższego używania, częstego używania, wyczerpania zasobu przez dłuższe używanie czy zrobienia z wyrobu użytku, nie zaś przez „usunięcie” czy „unicestwienie” - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
 • 05.02.2015Podatki 2015: Zmiany przepisów akcyzowych
  Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym na rok 2015 r. wynikają z czterech ustaw: ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz.1662), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1877), ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r., poz.18) oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559).
 • 04.02.2015Podatki 2015: Zmiany przepisów akcyzowych
  Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym na rok 2015 r. wynikają z czterech ustaw: ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz.1662), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1877), ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r., poz.18) oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559).
 • 29.01.2015VAT: Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski
  Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) pojęcie sprzedaży wysyłkowej jest definiowane inaczej niż potoczne jego rozumienie. Przez sprzedaż wysyłkową zwykle rozumie się bowiem taką transakcję sprzedaży, w której nabywca towaru składa zamówienie drogą telefoniczną, internetową itp., a następnie towar jest wysyłany przez sprzedawcę do odbiorcy. W ustawie o VAT w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej zawarto pewne warunki, aby transakcja mogła być uznana za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju lub na terytorium kraju. Takich transakcji dotyczą specjalne reguły opodatkowania.
 • 28.01.2015VAT: Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski
  Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) pojęcie sprzedaży wysyłkowej jest definiowane inaczej niż potoczne jego rozumienie. Przez sprzedaż wysyłkową zwykle rozumie się bowiem taką transakcję sprzedaży, w której nabywca towaru składa zamówienie drogą telefoniczną, internetową itp., a następnie towar jest wysyłany przez sprzedawcę do odbiorcy. W ustawie o VAT w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej zawarto pewne warunki, aby transakcja mogła być uznana za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju lub na terytorium kraju. Takich transakcji dotyczą specjalne reguły opodatkowania.
 • 29.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaźniki, limity
  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
 • 24.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaźniki, limity
  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
 • 17.12.2014Resort gospodarki za zasadą przyjaznej interpretacji przepisów
  W założeniach do projektu nowego Prawa działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki zaproponowało wprowadzenie m.in. zasady przyjaznej interpretacji przepisów. Podobną zmianę postulowano niedawno w projekcie przygotowanym przez kancelarię prezydencką.
 • 16.12.2014Resort gospodarki za zasadą przyjaznej interpretacji przepisów
  W założeniach do projektu nowego Prawa działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki zaproponowało wprowadzenie m.in. zasady przyjaznej interpretacji przepisów. Podobną zmianę postulowano niedawno w projekcie przygotowanym przez kancelarię prezydencką.
 • 10.12.2014Interpretacja prawa zmienną jest
  Interpelacja nr 28901 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania nowej interpretacji przepisów prawa przez urzędników podległych ministrowi finansów
 • 05.12.2014Podatki 2015: Ułatwienia dla producentów wyrobów akcyzowych
  Od przyszłego roku producenci niektórych wyrobów akcyzowych (wina i piwa) nie będą już musieli zmagać się z niektórymi obowiązkami administracyjnymi. Zgodnie z nowymi przepisami, zniesiony zostanie np. obowiązek informowania urzędu celnego o dosładzaniu i doprawianiu wyrobów winiarskich.
 • 04.12.2014Podatki 2015: Ułatwienia dla producentów wyrobów akcyzowych
  Od przyszłego roku producenci niektórych wyrobów akcyzowych (wina i piwa) nie będą już musieli zmagać się z niektórymi obowiązkami administracyjnymi. Zgodnie z nowymi przepisami, zniesiony zostanie np. obowiązek informowania urzędu celnego o dosładzaniu i doprawianiu wyrobów winiarskich.
 • 03.12.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. wiążącej informacji akcyzowej
  Resort finansów opublikował projekty nowych rozporządzeń, które dotyczyć będą wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Określony zostanie m.in. jednolity wzór wniosku o wydanie takiej informacji. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2015 r.
 • 02.12.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. wiążącej informacji akcyzowej
  Resort finansów opublikował projekty nowych rozporządzeń, które dotyczyć będą wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Określony zostanie m.in. jednolity wzór wniosku o wydanie takiej informacji. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2015 r.
 • 02.12.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. zabezpieczeń akcyzowych
  Od początku 2015 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie ws. zabezpieczeń akcyzowych. Resort finansów dostosuje przepisy m.in. do zmian dotyczących opłaty paliwowej, sposobu ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego oraz sposobu składania zabezpieczenia akcyzowego.
 • 01.12.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. zabezpieczeń akcyzowych
  Od początku 2015 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie ws. zabezpieczeń akcyzowych. Resort finansów dostosuje przepisy m.in. do zmian dotyczących opłaty paliwowej, sposobu ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego oraz sposobu składania zabezpieczenia akcyzowego.
 • 19.11.2014Podatki 2015: Rząd przyjął założenia projektu nowelizacji ustawy akcyzowej
  We wtorek rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma ułatwić życie przedsiębiorcom zajmującym się obrotem wyrobami akcyzowymi. W założeniach Ministerstwo Finansów zaproponowało m.in. zniesienie odrębnego druku INF oraz uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych.
 • 17.11.2014Podatki 2015: Zmiany w akcyzie zwiększą bezpieczeństwo obrotu
  Z początkiem 2015 r. w życie wejdzie kolejna ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiany obejmą m.in. ustawę akcyzową. Wprowadzona zostanie np. wiążąca informacja akcyzowa (WIA), co ma – zdaniem Ministerstwa Gospodarki – zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 • 17.11.2014Zmiany w założeniach nowelizacji ustawy akcyzowej
  Dokumenty dostawy, na podstawie których przemieszcza się wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką podatku, będzie można zastępować innymi dokumentami zawierającymi takie same informacje – wynika z nowej wersji projektu założeń nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W efekcie konsultacji społecznych resort finansów wprowadził także kilka innych zmian do projektu.
 • 17.11.2014Wyrok NSA. Kiedy zapłata a kiedy nadpłata VAT ?
  Teza: Nie mamy do czynienia z zapłatą podatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy podatek płacony jest w ramach ceny kontrahentowi, od którego nastąpiło nabycie towaru. Tym samym nie można mówić o nadpłacie podatku w sytuacji zapłaty podatku w cenie towaru.
 • 13.10.2014Budownictwo mieszkaniowe a rozliczenie i stawka VAT
  Z uzasadnienia: Posiadanie prawidłowych oświadczeń nie jest zatem w obowiązującym stanie prawnym, formalnym, a przede wszystkim materialnoprawnym warunkiem koniecznym do zastosowania preferencyjnych stawek podatku od towarów i usług, dla podmiotów dokonujących dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 • 29.09.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. kontroli wyrobów akcyzowych
  Z początkiem 2015 r. zmianie ulegnie część przepisów rozporządzenia ws. kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. – wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. O zmiany, w tym likwidację wybranych obowiązków, apelowały organizacje zrzeszające działających w Polsce przedsiębiorców.
 • 16.09.2014MF o zwolnieniu z akcyzy alkoholu etylowego
  Do celów zwolnienia od akcyzy określonego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, za alkohol etylowy całkowicie skażony uważa się alkohol skażony euroskażalnikiem lub metodą skażania wskazaną w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 162/2013 zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego dla celów zwolnienia z podatku akcyzowego - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
 • 15.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. ewidencji wyrobów zwolnionych z akcyzy
  Przepisy dotyczące ewidencjonowania wyrobów zwolnionych z akcyzy zostaną przeniesione do całkiem nowego działu VIa, gdzie znajdzie się całościowe ujęcie kwestii związanych z ewidencją – wynika z przygotowanych przez resort finansów założeń do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja wejdzie w życie 30 czerwca 2015 r.
 • 12.09.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. znaków akcyzy
  Podmioty zobowiązane do oznaczania znakami akcyzy (banderole) wyrobów spirytusowych albo winiarskich będą miały dwukrotnie więcej czasu na ich naniesienie na opakowania jednostkowe – wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej, przygotowanych przez resort finansów. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca 2015 r.
 • 11.09.2014Podatki 2015: Łatwiej o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
  Warunki wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego zostaną złagodzone – wynika z przygotowanych przez resort finansów założeń projektu nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowela wejdzie w życie 30 czerwca 2015 r.
 • 10.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych
  W ustawie akcyzowej zmianie ulegnie definicja ubytków wyrobów akcyzowych. W efekcie jako ubytki traktowane będą wszystkie straty wyrobów akcyzowych, które nie są wymienione w załączniku do ustawy i objęte są stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Przygotowane przez Ministerstwo Finansów zmiany wejdą w życie 30 czerwca 2015 r.
 • 09.09.2014Podatki 2015: Zmiany dotyczące zezwoleń akcyzowych
  Z przepisów akcyzowych usunięty zostanie obowiązek powiadamiania o niepodjęciu albo niewykonywaniu działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego – wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej, która ma wejść w życie w połowie przyszłego roku. Obecnie niewypełnienie tego obowiązku skutkuje cofnięciem z urzędu zezwolenia.
 • 08.09.2014Akcyza. Powstanie obowiązku podatkowego
  Z uzasadnienia: Tym samym wystawienie faktury VAT czasami nie będzie okolicznością decydującą dla powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami ustawy obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem wystawienia faktury, pod warunkiem że będzie ona dokumentować dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym.
 • 05.09.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. umieszczania kwoty akcyzy na fakturze
  Z końcem czerwca 2015 r. w życie wejdzie nowa regulacja dotycząca umieszczania przez podatnika podatku akcyzowego kwoty akcyzy na fakturze – na żądanie nabywcy wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych. Przewidujące wprowadzenie zmian w ustawie akcyzowej założenia do projektu nowelizacji znajdują się obecnie na etapie konsultacji społecznych.
 • 04.09.2014Podatki 2015: Koniec odrębnych druków INF
  Podmioty prowadzące składy podatkowe nie będą już musiały składać informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, czyli odrębnych druków INF – wynika z przygotowanych przez Ministerstwo Finansów założeń do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe regulacje wejdą w życie 30 czerwca 2015 r.
 • 03.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. kontroli obrachunkowej
  Do przepisów dotyczących kontroli wyrobów akcyzowych wprowadzona zostanie możliwość złożenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli obrachunkowej – wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe zasady wejdą w życie w połowie 2015 r.
 • 26.08.2014Podatki 2015: Kilkadziesiąt zmian w ustawie o akcyzie
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W projekcie przewidziano w sumie 36 zmian, w tym m.in. uproszczenie niektórych przepisów i ograniczenie lub zniesienie części obowiązków administracyjnych. Nowelizacja wejdzie w życie 30 czerwca 2015 r.
 • 25.08.2014Sprzedaż zużytego oleju a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż oleju odpadowego powstałego w wyniku zużycia nabywanych olejów z zapłaconą akcyzą jak i powstałego w wyniku prawidłowego zużycia olejów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie podlega opodatkowaniu akcyzą?
 • 21.08.2014Podatki 2014: Zmiany w rozporządzeniu ws. znaków akcyzowych
  We wrześniu podwyższone zostaną ceny wytwarzania banderol na wyroby objęte podatkiem akcyzowym – wynika z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, opublikowanego w środę w Dzienniku Ustaw. Wpływy budżetowe wzrosną w efekcie o ok. 275 tys. zł rocznie.
 • 11.08.2014Akcyza na papierosy skręcane
  Interpelacja nr 26404 w sprawie akcyzy na papierosy skręcane.
 • 30.07.2014Podatki 2014: Zmiany ws. znaków akcyzy
  Z początkiem września wzrosną ceny wytwarzania banderoli na wyroby objęte podatkiem akcyzowym. Niektóre wyroby akcyzowe – m.in. piwo, cygara i cygaretki – będą natomiast zwolnione z obowiązku znakowania przez kolejne dwa lata. Zmiany przewidują dwa projekty nowelizacji rozporządzeń akcyzowych.
 • 23.07.2014Akcyza: Będzie podatek od skrętów?
  Interpelacja nr 26404 do ministra finansów w sprawie akcyzy na papierosy skręcane

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] następna strona »