Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowych

 • 02.07.2014Podatki na świecie: Ukraina przeciwko podatkowym oszustom
  Ukraina zamierza wprowadzić nową politykę podatkową, która ma skuteczniej przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Jak zapowiedział wiceminister ds. dochodów i podatków Wołodymir Khomenko, działania odpowiednich organów skoncentrowane będą na sprawach podatkowych dużych firm oraz walce z tzw. szarą strefą.
 • 23.05.2014Utrata prawa do zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu osobowego
  Z uzasadnienia: Dla utraty prawa do zwolnienia (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT) nie jest wystarczający sam fakt dokonywania dostaw towarów akcyzowych, lecz okoliczność, że to na jednostkowo określonym podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.
 • 14.05.2014Znakowanie produktów objętych akcyzą. MF wprowadzi nowe przepisy
  Ministerstwo Finansów wprowadzi nowy sposób oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Puszki z napojami winiarskimi lub spirytusowymi będzie można oznaczać samoprzylepnymi banderolami.
 • 15.04.2014Zwolnienie z akcyzy alkoholu do czyszczenia maszyn
  Mając na uwadze, że częściowo skażony alkohol jest zużywany do czyszczenia linii produkcyjnych ze względów technologicznych po to, aby wyprodukowany produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi spełniał normy czystości składu uznać należy, że na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym podlega on zwolnieniu od akcyzy - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
 • 01.04.2014Akcyza na olej opałowy
  Interpelacja nr 24233 do ministra finansów w sprawie ceny oleju opałowego dla odbiorców indywidualnych
 • 06.03.2014Opodatkowanie samochodów. Klasyfikacja pojazdów dla celów podatkowych
  Teza: O klasyfikacji pojazdu decydują cechy nadane przez producenta, ale nie dokonana przez niego klasyfikacja pojazdu w wydawanym świadectwie homologacji. Brak wykładziny na podłodze, czy też dywaników nie pozbawia samochodu funkcji osobowej. Takiego skutku nie powoduje także zamontowanie ścianki dzielącej.
 • 05.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaźniki, limity
  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
 • 04.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaźniki, limity
  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
 • 02.12.2013Uchwała NSA: Ewidencja WDT w przypadku braku dowodów na dostarczenie towarów
  W świetle obowiązujących od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów art. 42 ust. 12, ust. 12a i ust 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik podatku od towarów i usług, który dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz nie posiada jeszcze wszystkich wymaganych dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, ma obowiązek wykazania dostawy towarów ze stawką krajową w ewidencji i wykazania kwoty podatku w deklaracji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 27.11.2013Posłowie chcą zliberalizować ustawę akcyzową
  Do Sejmu trafił w tym tygodniu poselski – zgłoszony przez klub Solidarnej Polski – projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projektodawcy proponują w nim ułatwienie stosowania obniżonej stawki akcyzy na niektóre wyroby. Na zmianach skorzystać mieliby przedsiębiorcy, głównie w zakresie obrotu olejem napędowym do celów opałowych.
 • 27.11.2013PIT: Podatki jako koszt uzyskania przychodów działalności gospodarczej
  Wśród wydatków ponoszonych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą znajdują się między innymi podatki płacone z różnych tytułów. Warto wiedzieć, że niektóre z nich mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.
 • 22.11.2013Podatki 2014: Bez e-podpisu złożymy kilkanaście nowych deklaracji
  Będące podatnikami osoby fizyczne będą mogły składać przez internet, bez konieczności użycia bezpiecznego e-podpisu, poświadczonego certyfikatem kwalifikowanym, kilkanaście nowych deklaracji podatkowych – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań. Katalog zostanie rozszerzony o 18 deklaracji i informacji, w tym głównie dotyczących akcyzy.
 • 04.11.2013Podatki 2013: Kwartalne okresy rozliczeniowe także dla akcyzy na węgiel
  Z początkiem listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, które umożliwia podatnikom stosowanie kwartalnych okresów rozliczeniowych również w przypadku akcyzy na węgiel. Zmianie uległ też wzór deklaracji AKC-WW.
 • 15.10.2013IV ustawa deregulacyjna - ułatwienia w akcyzie
  Resort gospodarki przekazał do konsultacji społecznych projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej, mającej usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej. W projekcie przewidziano m.in. ułatwienia dla podatników podatku akcyzowego.
 • 07.10.2013Podatki 2014: Zmiany w akcyzie doprowadzą do wzrostu szarej strefy
  Podniesienie akcyzy na wyroby tytoniowe w 2014 r. o 5 proc. nie przyniesie dodatkowych wpływów do budżetu państwa i doprowadzi do znacznego wzrostu szarej strefy – uważa branża tytoniowa. W odpowiedzi na ostrzeżenia przemysłu nikotynowego resort finansów zapowiedział wzmożenie kontroli prowadzonych przez celników.
 • 23.09.2013Podatki w budżecie na 2014 rok. Rząd idzie na skróty?
  Projekt budżetu na 2014 rok wyraźnie pokazuje, że rząd Donalda Tuska w kwestiach podatkowych znów idzie na skróty – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, według których zamiast kolejnej podwyżki akcyzy władza powinna zająć się uszczelnianiem granic i poprawą efektywności kontroli skarbowej.
 • 23.09.2013Podatki 2013: Nowy dokument dostawy wyrobów węglowych
  Od ubiegłego piątku obowiązuje nowe rozporządzenie określające wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Formularz dostosowano do wcześniejszych zmian w akcyzie, zgodnie z którymi opodatkowany będzie jedynie ostatni etap, kiedy wyrób trafia do podmiotu dokonującego zużycia (tzw. finalny nabywca węglowy).
 • 19.09.2013Podatki 2013: Nowe deklaracje akcyzowe
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ws. nowych wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego. W rozporządzeniu określone zostaną deklaracje dla akcyzy od wyrobów gazowych, które już od listopada objęte zostaną opodatkowaniem. Pozostałe formularze będą zmodyfikowane.
 • 18.09.2013Podatki 2013: Zmiany w akcyzie na węgiel od 20 września
  W najbliższy piątek wejdą w życie dwa nowe rozporządzenia ws. akcyzy na węgiel. Akty zostaną dostosowane do ostatniej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Resort finansów przekonuje, że zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców.
 • 27.08.2013Wzrosną opłaty za banderole
  Rząd podniesie opłaty za znaki akcyzowe – banderole podatkowe i legalizacyjne. Przykładowo, koszt wytworzenia tysiąca sztuk banderol na wyroby spirytusowe wzrośnie z 29,42 do 29,72 zł. Podwyżka jest związana z waloryzacją kosztów wytwarzania i innych kosztów związanych z obsługą systemu znaków akcyzy.
 • 12.08.2013Podatki 2013: Nowy wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych
  Resort finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów dostawy i ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z podatku. Rozporządzenie dostosowano do ostatnich zmian w akcyzie na węgiel.
 • 08.08.2013Podatki 2013: Nowe rozporządzenia ws. akcyzy na węgiel
  W poniedziałek prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, wprowadzającą zmiany w przepisach dotyczących wyrobów węglowych. Resort finansów przedstawił już natomiast dwa projekty rozporządzeń w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów.
 • 06.08.2013Podatki 2013: Prezydent zatwierdził zmiany w akcyzie na węgiel
  Prezydent podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nowela dotyczy akcyzy na węgiel. Wśród przewidzianych zmian znajduje się m.in. utworzenie instytucji „finalnego nabywcy węglowego”. Utrzymana zostanie natomiast instytucja „pośredniczącego podmiotu węglowego”, chociaż pierwotnie przewidywano jej likwidację.
 • 27.06.2013Podatki 2013: Lipcowe zmiany w akcyzie
  W lipcu w życie wejdą trzy rozporządzenia akcyzowe. Dwa z nich dotyczą umożliwienia podatnikom podatku akcyzowego od wyrobów węglowych rozliczania się w okresach kwartalnych. Trzecie natomiast likwiduje część przepisów określających zasady kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.
 • 19.06.2013Wyższa akcyza za drobny błąd w oświadczeniu
  Interpelacja nr 16865 do ministra finansów w sprawie zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym
 • 15.05.2013Podatki 2013: Zmiany w akcyzie na węgiel od 1 lipca
  Podatnicy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych będą mogli rozliczać się w okresach kwartalnych – wynika z projektów przedstawionych przez resort finansów. Do zmiany dostosowany zostanie także wzór deklaracji dla podatku od wyrobów węglowych (AKC-WW). Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2013 r.
 • 26.04.2013IV ustawa deregulacyjna - zmiany w podatku akcyzowym
  Wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej i rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego – to najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących akcyzy, przewidziane w założeniach projektu tzw. IV ustawy deregulacyjnej.
 • 16.04.2013Podatki 2013: Wyroby akcyzowe pod mniejszą kontrolą
  Resort finansów przygotował projekt nowelizacji przepisów dotyczących kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. W części przypadków obecność celników nie będzie już obligatoryjna. Chodzi przykładowo o procedurę zdejmowania, niszczenia i kasowania znaków akcyzy na butelkach wina.
 • 26.03.2013Preferencje podatkowe - państwo "straciło" 80 mld zł
  Całkowita wartość preferencji podatkowych w Polsce wyniosła w 2011 r. 79,1 mld zł – wynika z opublikowanej kilka dni temu przez Ministerstwo Finansów trzeciej edycji raportu pn. „Preferencje podatkowe w Polsce”. Najwięcej warte okazały się preferencje w podatku VAT – wyniosły dokładnie 41,1 mld zł.
 • 05.03.2013Opodatkowanie i udokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy skradzionego towaru
  Pytanie podatnika: Firma dokonała sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta z kraju Wspólnoty. Po dokonaniu załadunku wystawiona została faktura obejmująca całą wartość towaru. Przewoźnik/spedytor dokonał przewozu towaru poza terytorium kraju do miejsca przeznaczenia zgodnie z danymi umieszczonymi na fakturze sprzedaży. Faktycznie towar został odebrany przez nieznane osoby pod wskazanym adresem. W następstwie wydarzeń okazało się, że firma Wnioskodawcy padła ofiarą zorganizowanego przestępstwa, mającego na celu kradzież towaru. Jak prawidłowo wykazać ww. transakcję zgodnie z ustawą o VAT?
 • 27.02.2013Obowiązek oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich
  Interpelacja nr 12628 do ministra finansów w sprawie możliwości zniesienia obowiązku oznaczania win sprzedawanych w Polsce znakami akcyzy
 • 19.02.2013Służbowe przeloty pracowników a zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego
  Wykorzystanie posiadanych statków powietrznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celach przewozu pracowników mieści się w pojęciu "prywatnych rejsów rekreacyjnych" (art.32 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym) zdefiniowanym na wzór, przepisów wspólnotowych, a więc za nie może korzystać z obligatoryjnego zwolnienia ustanowionego w art. 32 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
 • 16.01.2013Produkcja papierosów na własny użytek a podatek akcyzowy
  Interpelacja nr 11090 do ministra finansów w sprawie niejasnej interpretacji przepisów prawa o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
 • 15.01.2013Podatki 2013: Drożeją znaki akcyzy
  Wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Dokument przewiduje przede wszystkim podniesienie opłat za banderole – o 1%. Wpływy budżetowe wzrosną dzięki temu o ok. 640 tys. zł rocznie.
 • 15.01.2013Podatek akcyzowy: Opodatkowanie wyrobów tytoniowych
  Pytanie podatnika: Czy papierosy wytworzone samodzielnie w opisany sposób, wyłącznie na własny użytek, będą stanowić wyroby akcyzowe, od których należy odprowadzić podatek akcyzowy?
 • 14.01.2013VAT 2013: Parametry, wskaźniki, limity
  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
 • 04.01.2013Podatki 2013: Akcyza. Zmiany w podatku akcyzowym
  Służba Celna informuje o zmianach w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym znowelizowanej ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
 • 07.12.2012Podatki 2013: Nowe deklaracje akcyzowe
  Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, susz tytoniowy zacznie podlegać opodatkowaniu akcyzą. W związku z tym wprowadzona zostanie nowa deklaracja AKC-ST/AKC-STn. Niewielkim modyfikacjom ulegnie również wzór zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.
 • 03.12.2012Podatki 2013: Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe
  Interpelacja nr 9683 do ministra finansów w sprawie podwyżki stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe
 • 27.11.2012Ewidencja wyrobów akcyzowych – będą znaczne uproszczenia
  Zobowiązani do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych przedsiębiorcy, w tym podmioty posiadające składy podatkowe, nie będą musieli przekazywać comiesięcznych raportów z zamknięcia i podsumowania ewidencji. Obowiązek ten zostanie zastąpiony koniecznością składania raportów tylko co pół roku.
 • 05.11.2012Opodatkowanie tytoniu nieprzetworzonego
  Interpelacja nr 9112 do ministra finansów w sprawie handlu liśćmi tytoniu nieprzetworzonego
 • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowiązkowa treść faktury
  Duża część zmian jakie zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmienią się m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana będzie także kwestia wystawiania tzw. faktur na żądanie, o czym pisaliśmy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy się zmianami dotyczącymi treści faktury. Jedną z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektórych danych, np. zlikwidowany będzie obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowane będą również określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca.
 • 12.10.2012Akcyza od samochodów typu pick-up
  Interpelacja nr 8444 do ministra finansów w sprawie kwalifikowania samochodów typu pick-up do nomenklatury
 • 10.10.2012Nowy portal pozwoli na sprawdzenie banderoli
  Ruszył nowy portal, na którym każdy może sprawdzić, czy zakupiony przez niego wyrób akcyzowy posiada autentyczną banderolę (znak skarbowy akcyzy). Służba Celna liczy, że nowy system zwiększy wykrywalność nielegalnych alkoholi i wyrobów tytoniowych.
 • 03.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT. Sprzedaż samochodu nie pozbawi zwolnienia
  Zapytanie nr 1655 do ministra finansów w sprawie pozbawienia podatnika prawa do korzystania z możliwości zwolnienia podmiotowego w przypadku sprzedaży aut osobowych
 • 28.09.2012Znakowanie wyrobów akcyzowych – MF przedłuża zwolnienia
  O kolejne dwa lata wydłużony zostanie okres zwolnienia dla niektórych wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy – wynika z opublikowanego wczoraj w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Finansów.
 • 19.09.2012Aplikacja „Sofa” – rozszerzono katalog obsługiwanych formularzy
  Aplikacja „Sofa” pozwala aktualnie na przesyłanie większej liczby formularzy akcyzowych – katalog obsługiwanych deklaracji został rozszerzony m.in. o formularze dotyczące wyrobów węglowych (AKC-WW) oraz niektórych kopalin (P-KOP).
 • 19.09.2012Podatki 2013: Poważne zmiany w opodatkowaniu akcyzą
  Opodatkowanie akcyzą suszu tytoniowego, podniesienie o 5% stawki akcyzy na wyroby tytoniowe oraz określenie stawek na cydr i perry – to główne zmiany dotyczące podatku akcyzowego, przewidziane w opublikowanym dziś przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Wpływy budżetowe wzrosną o przeszło 700 mln zł w skali roku.
 • 18.09.2012Straty, niedobory i braki w środkach obrotowych a koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niedobory w stanie magazynowym powstałe na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów?
 • 05.09.2012Akcyza: Zmiana adresu siedziby a prowadzenie składów podatkowych
  Można dokonać zmiany adresu siedziby prowadzenia działalności bez dokonania czynności związanych z zamknięciem składu podatkowego. Nie ulega bowiem zmianie miejsce prowadzenia składów podatkowych ani podmiot prowadzący te składy  – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPP3/443A-100/12-3/KK.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »