Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowych

 • 28.01.2016MF. Zmiany przepisów akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsiębiorców z branży wyrobów akcyzowych i w założeniu powinna ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminację niektórych obowiązków administracyjnych.  Ustawa wprowadziła również regulacje o charakterze uszczelniającym, tj. przepisy dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych, które powinny ograniczyć działalność „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budżetu państwa.
 • 27.01.2016MF. Zmiany przepisów akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsiębiorców z branży wyrobów akcyzowych i w założeniu powinna ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminację niektórych obowiązków administracyjnych.  Ustawa wprowadziła również regulacje o charakterze uszczelniającym, tj. przepisy dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych, które powinny ograniczyć działalność „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budżetu państwa.
 • 21.01.2016Jak dokumentować WDT dla potrzeb VAT?
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku oryginałów listów przewozowych CMR wystarczające do zastosowania stawki VAT 0% do takiej WDT będzie posiadanie przez Spółkę kompletu dokumentów przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wniosku?
 • 08.01.2016Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. ewidencji wyrobów akcyzowych
  Od początku 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ws. ewidencji oraz innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, nowe przepisy upraszczają zasady prowadzenia dokumentacji, co powinno być korzystne dla podatników. 
 • 07.01.2016Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. ewidencji wyrobów akcyzowych
  Od początku 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ws. ewidencji oraz innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, nowe przepisy upraszczają zasady prowadzenia dokumentacji, co powinno być korzystne dla podatników. 
 • 04.01.2016Podatki 2016: Podatnicy akcyzy będą składać mniej dokumentów
  Od początku nowego roku zmniejszona jest liczba dokumentów składanych przez podatników akcyzy – zmiany wprowadziło nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego. W efekcie podatnicy nie muszą już składać załączników stanowiących informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.
 • 30.12.2015Podatki 2016: Nowe normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych
  W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa nowe rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które dotyczą wysokości norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. Wchodzące w życie 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia dostosowano do zmian w ustawie akcyzowej. 
 • 28.12.2015Podatki 2016: Podatek od handlu naruszy prawo UE?
  Przygotowywany przez rząd podatek od handlu (tzw. podatek od hipermarketów) będzie najprawdopodobniej sprzeczny z unijnym prawem – wynika z raportu pn. „Podatek od handlu w kontekście regulacji i zasad unijnych”, który przygotowali eksperci Crido Taxand.
 • 28.12.2015Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. zwolnień z akcyzy
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ws. warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Przepisy zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie akcyzowej. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie już z początkiem 2016 r. 
 • 23.12.2015VAT 2016: Parametry, wskaźniki, limity
  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
 • 11.12.2015Bruksela wzywa Niemcy i Włochy do zmiany regulacji akcyzowych
  Niemcy i Włochy powinny dostosować swoje przepisy akcyzowe do regulacji unijnych – uważa Komisja Europejska. Bruksela oficjalnie wezwała oba kraje do zmiany prawa. Sprawy dotyczą przesyłek zawierających wyroby tytoniowe oraz benzyny i oleju napędowego. 
 • 25.11.2015Podatki 2016: Branża akcyzowa przeciwko zmianom ws. ewidencji
  Projekt nowego rozporządzenia ws. ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych zakłada, wbrew lipcowej noweli ustawy akcyzowej, nałożenie nowych obowiązków sprawozdawczych - alarmują eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak wskazują, poszczególne branże akcyzowe nie zdążą dostosować się do nowych wymogów, które mają wejść w życie już z początkiem 2016 r. 
 • 24.11.2015Podatki 2016: Branża akcyzowa przeciwko zmianom ws. ewidencji
  Projekt nowego rozporządzenia ws. ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych zakłada, wbrew lipcowej noweli ustawy akcyzowej, nałożenie nowych obowiązków sprawozdawczych – alarmują eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak wskazują, poszczególne branże akcyzowe nie zdążą dostosować się do nowych wymogów, które mają wejść w życie już z początkiem 2016 r. 
 • 20.11.2015WDT: Oświadczenie spedytora nie zastąpi listu przewozowego?
  Pytanie podatnika: Czy oświadczenie spedytora może być uznane za dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji może dawać prawo do zastosowania stawki 0%, po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług?
 • 16.11.2015Wniosek o stwierdzenie nadpłaty musi być rozpatrzony
  Z uzasadnienia: Organ podatkowy musi każdorazowo wydać merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, niezależnie od tego czy w obrocie prawnym istnieje decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku, czy też nie, za wnioskowany okres opodatkowania.
 • 13.11.2015Podatki 2016: Ewidencja wyrobów akcyzowych na nowych zasadach
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia ws. ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Zmiany mają skutkować m.in. uproszczeniem i ujednoliceniem zasad prowadzenia dokumentacji. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2016 r. 
 • 12.11.2015Podatki 2016: Zmiany w akcyzie budzą wątpliwości
  Ministerstwo Finansów wyznaczyło zaledwie kilka dni na przedstawienie uwag do pakietu ok. 20 projektów rozporządzeń dotyczących podatku akcyzowego – informuje Konfederacja Lewiatan. Jak twierdzą eksperci tej organizacji, to zdecydowanie zbyt krótki czas. Problemem ma być również brak niektórych kluczowych projektów dotyczących ewidencjonowania wyrobów akcyzowych. 
 • 03.11.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. zezwoleń na działalność w zakresie akcyzy
  Z początkiem 2016 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie dotyczące zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Z przedstawionego przez resort finansów projektu wynika, że zmianie ulec mają m.in. procedury dotyczące zmiany zezwolenia akcyzowego.
 • 30.10.2015Podatki 2016: Część formularzy akcyzowych zostanie zniesiona
  Liczba składanych przez podatników akcyzy dokumentów zostanie zmniejszona – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia ws. wzorów formularzy akcyzowych. Od przyszłego roku podatnicy nie będą już składać załączników stanowiących informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.
 • 30.10.2015Przestępstwa podatkowe – MSW przedstawiło nowe statystyki
  Największe straty związane z przestępczością podatkową dotyczą rynku paliw płynnych, wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz sprzętu elektronicznego – wynika z „Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku”, który opublikowało w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak się okazuje, policja odnotowuje coraz mniej tego typu przestępstw.
 • 28.10.2015Podatki 2016: Zmiany ws. norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych
  Resort finansów zmieni rozporządzenie dotyczące norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych. Przepisy zostaną dostosowane do zmian w definicji ubytków wyrobów akcyzowych, która z początkiem 2016 r. będzie poszerzona o straty olejów smarowych oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.
 • 27.10.2015Podatki 2016: Przepisy akcyzowe do zmiany
  Rozporządzenie ws. zwolnień od podatku akcyzowego zostanie dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie akcyzowej – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Zmiany dotyczą m.in. ewidencji wyrobów akcyzowych oraz przypadków zwolnień z akcyzy olejów.
 • 26.10.2015Podatki 2016: Warunki stosowania zwolnień z akcyzy do zmiany
  Z początkiem 2016 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Ministerstwo Finansów dostosuje przepisy do zmian wprowadzanych w ustawie akcyzowej. 
 • 19.10.2015Podatki 2016: Zmiany ws. znaków akcyzy
  Od przyszłego roku wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy będą oznaczane nowymi wzorami akcyzy, które mają zawierać kody 2D – wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Nowe wzory będzie można skanować, co pozwoli sprawdzić, czy dany produkt jest legalny.
 • 12.10.2015Kto jest podatnikiem akcyzy z tytułu nabycia paliw silnikowych?
  Pytanie podatnika: Czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (1, 2 i 3) spółka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (podatku akcyzowego) przez jej bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę?
 • 23.09.2015Podatki 2016: MF utrzymuje zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
  Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cygar oraz cygaretek będzie utrzymane co najmniej do końca 2016 r. – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia. Jak wskazują projektodawcy, obecnie nie ma powodu, aby rozszerzać obowiązek na tego rodzaju produkty.
 • 22.09.2015Podatki 2016: MF utrzymuje zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
  Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cygar oraz cygaretek będzie utrzymane co najmniej do końca 2016 r. – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia. Jak wskazują projektodawcy, obecnie nie ma powodu, aby rozszerzać obowiązek na tego rodzaju produkty.
 • 04.09.2015Podatki 2015: Rozliczenia akcyzowe będą scentralizowane
  Od 1 października br. podmioty zajmujące się działalnością związaną z wyrobami akcyzowymi będą rozliczać podatek tylko z Izbą Celną w Krakowie – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało w tym tygodniu Ministerstwo Finansów. Projektodawca liczy na to, że centralizacja obsługi zaowocuje m.in. redukcją kosztów prowadzenia działalności.
 • 31.08.2015Kwalifikacja samochodu a podatek akcyzowy
  Z uzasadnienia: Dowód rejestracyjny jest bowiem zasadniczo dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu. Organ podatkowy nie jest więc związany zawartym w dowodzie rejestracyjnym ustaleniem typu pojazdu jako samochodu osobowego, czy pojazdu ciężarowego, bowiem z punktu widzenia przepisów ustaw o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie jego prawidłowej klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN, co potwierdza orzecznictwo sądowe.
 • 18.08.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. znaków akcyzy
  Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy będą oznaczane nowymi wzorami akcyzy, które zawierają kod 2D – wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów. W efekcie każdy konsument będzie mógł zeskanować kod i sprawdzić, czy dany produkt jest legalny. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2016 r.
 • 03.08.2015Dokumentowanie WDT dla potrzeb VAT
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może stosować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawkę podatku 0 %, jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiadać będzie w swej dokumentacji dowód w postaci otrzymanej od nabywcy wiadomości email zawierającej potwierdzenie otrzymania towaru (będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostaw), zgodnie z wykazem faktur zawartym w treści wiadomości email lub stanowiącym załącznik do wiadomości email?
 • 03.08.2015Samochód sprowadzony z UE do demontażu a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy w związku ze sprowadzaniem pojazdów osobowych przeznaczonych do demontażu, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty akcyzy za każdy sprowadzony samochód osobowy?
 • 29.07.2015Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych a napoje alkoholowe
  Zapytanie nr 8363 do ministra finansów w sprawie sprzedaży cydru i perry w kontekście ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • 24.07.2015Odnawialne źródła energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowiązki podatkowe
  Interpelacja nr 33336 do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii
 • 23.07.2015Błędny adres zameldowania w oświadczeniu nie musi skutkować sankcyjną stawką akcyzy
  W ustawie o podatku akcyzowym odnaleźć możemy stawki preferencyjne dla niektórych wyrobów energetycznych. W takim wypadku sprzedawca musi dopełnić niezbędnych wymogów uprawniających go do zastosowania niższych stawek akcyzy. Warunkiem tym jest przede wszystkim uzyskanie przez sprzedawcę od nabywcy będącego osobą fizyczną oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych. Oświadczenie takie, aby można było je uznać za skuteczne, powinno zawierać szereg niezbędnych elementów określonych w przepisach ww. ustawy. W przeciwnym razie należy zastosować wyższą stawkę akcyzy.
 • 22.07.2015Błędny adres zameldowania w oświadczeniu nie musi skutkować sankcyjną stawką akcyzy
  W ustawie o podatku akcyzowym odnaleźć możemy stawki preferencyjne dla niektórych wyrobów energetycznych. W takim wypadku sprzedawca musi dopełnić niezbędnych wymogów uprawniających go do zastosowania niższych stawek akcyzy. Warunkiem tym jest przede wszystkim uzyskanie przez sprzedawcę od nabywcy będącego osobą fizyczną oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych. Oświadczenie takie, aby można było je uznać za skuteczne, powinno zawierać szereg niezbędnych elementów określonych w przepisach ww. ustawy. W przeciwnym razie należy zastosować wyższą stawkę akcyzy.
 • 06.07.2015Komu przysługuje zwolnienie z akcyzy?
  Teza: Treść art. 4 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) potwierdza zasadę braku kolejności opodatkowania podatkiem akcyzowym, bowiem nabywca lub posiadacz wyrobu może się uwolnić od opodatkowania jedynie w przypadku wykazania, że podatek na wcześniejszym etapie obrotu został zapłacony, zadeklarowany lub określony decyzją, a nie poprzez wskazanie podmiotów, które wcześniej dokonały obrotu tym wyrobem.
 • 30.06.2015Okres przechowywania listów przewozowych
  Pytanie podatnika: Czy obowiązkowy okres przechowywania dokumentów - listów przewozowych CMR wynosi 3 miesiące, a nie jak innych dokumentów (faktury VAT), gdzie okres ten wynosi 5 lat, skoro w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) na zasadach EX WORKS w miejsce listu przewozowego CMR podatnik może stosować inne dokumenty potwierdzające tę transakcję zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?
 • 29.06.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. kontroli wyrobów akcyzowych
  We wtorek wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Resort finansów przewidział ograniczenie części istniejących aktualnie obciążeń administracyjnych.
 • 24.06.2015Podatki 2015: Procedury dotyczące wyrobów akcyzowych będą prostsze
  Procedury dotyczące prowadzenia działalności w obszarze wyrobów akcyzowych zostaną uproszczone – wynika z projektu zmian w przepisach dotyczących akcyzy i kontroli. Nowelizacja wejdzie w życie już na przełomie lipca i sierpnia.
 • 24.06.2015Podatki 2015: Zabezpieczenia akcyzowe na nowych zasadach
  Na przełomie lipca i sierpnia w życie wejść ma nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, w której przewidziano m.in. kilka zmian dotyczących zabezpieczeń akcyzowych. Sposób ich stosowania zostanie uproszczony, a zmiany mają być korzystne dla przedsiębiorstw.
 • 23.06.2015Podatki 2015: Zabezpieczenia akcyzowe na nowych zasadach
  Na przełomie lipca i sierpnia w życie wejść ma nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, w której przewidziano m.in. kilka zmian dotyczących zabezpieczeń akcyzowych. Sposób ich stosowania zostanie uproszczony, a zmiany mają być korzystne dla przedsiębiorstw.
 • 19.06.2015Podatki 2015: Prawo akcyzowe będzie przyjaźniejsze dla firm
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Projektodawcy przewidują m.in. uproszczenie niektórych przepisów oraz likwidację lub ograniczenie części obowiązków administracyjnych. Nowela ma wejść w życie już z końcem lipca.
 • 03.06.2015Podatki 2015: Rząd przyjął projekt zmian w akcyzie
  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy akcyzowej oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakłada m.in. zniesienie lub ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. Równocześnie wprowadzone zostaną nowe rozwiązania wymierzone w tzw. szarą strefę w obrocie suszem tytoniowym. Nowe przepisy wejdą w życie z końcem lipca.
 • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
  Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochodów sprowadzanych z zagranicy.
 • 25.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia akcyzowe ułatwią życie firmom
  Przygotowane przez Ministerstwo Finansów nowe rozporządzenia akcyzowe, dotyczące m.in. maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, zawierają propozycje pozytywnych zmian - oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak zaznaczają, w projektach trzeba jeszcze jednak doprecyzować niektóre rozwiązania.
 • 22.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia akcyzowe ułatwią życie firmom
  Przygotowane przez Ministerstwo Finansów nowe rozporządzenia akcyzowe, dotyczące m.in. maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, zawierają propozycje pozytywnych zmian – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak zaznaczają, w projektach trzeba jeszcze jednak doprecyzować niektóre rozwiązania.
 • 08.05.2015Podatki 2015: Nowe przepisy ws. kontroli wyrobów akcyzowych
  Z końcem czerwca zmianie ulegnie rozporządzenie Ministra Finansów ws. kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Projektodawca zamierza ograniczyć część istniejących obecnie obciążeń administracyjnych. Kontrolą objęte zostanie natomiast niszczenie nieprzydatnego suszu tytoniowego.
 • 07.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. ubytków wyrobów akcyzowych
  Resort finansów opublikował projekty nowych rozporządzeń dotyczących norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim norm dla paliw ciekłych. Do tej pory ustalali je naczelnicy urzędów celnych. Teraz będą szczegółowo określone w rozporządzeniu.
 • 27.04.2015Opodatkowanie akcyzą. Podatek musi wynikać z ustawy
  Tezy: W sytuacji zaistnienia określonego zdarzenia faktycznego, musi wynikać z konkretnego pozytywnego przepisu ustawy podatkowej. Tylko istnienie takiej normy kreuje obowiązek podatkowy. Nie można natomiast domniemywać powstania takiego obowiązku, jeżeli w ustawie podatkowej nie został on skonkretyzowany i odwrotnie - nie można domniemywać nieistnienia obowiązku, jeżeli w odniesieniu do określonego zdarzenia faktycznego, został on w ustawie wyraźnie przewidziany.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] następna strona »