Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU

Zobacz także:

Bezpłatne narzędzia podatki.biz: kalkulatory, bazy danych, narzędzia, klasyfikacje »»»

Bezpłatne programy podatki.biz: Kalkulator zaliczek, Formularze VZM, Rozliczenie roczne »»»

Klasyfikacje statysty-
czne na płycie CD:
NACE, PKD, PKWiU, KŚT, PKOB, CPV »»»

W chwili obecnej, w użyciu są dwie wersje Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Ostatnia wersja PKWiU - obowiązująca od 01.05.2004 r. - ma zastosowanie w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Poprzednią edycję bazy - na dzień 30.04.2004 - należy stosować - nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r - dla następujących celów:
1) podatku od towarów i usług,
2) poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU jest jedną z najczęściej wykorzystywanych w firmach statystyk, obejmującą wszelkie - będące w obrocie - produkty i usługi.

Posługiwanie się nią jest nieodzowne przy prowadzeniu sprzedaży (a szczególnie towarów i usług o obniżonej stawce VAT).

uruchom bazę w wersji obowiązującej od 01.05.2004

uruchom bazę w wersji obowiązującej na dzień 30.04.2004


Zasada działania

Mechanizm - wyszukiwarka - umożliwia znalezienie (określenie) numeru PKWiU dla danego typu produktu czy usługi.

Możliwe jest także wyszukiwanie wszelkich innych informacji - na podstawie dowolnego z parametrów, tj.:

numeru PKWiU
nazwy (lub fragmentu nazwy) towaru/usługi
kodu HS/CN lub CPC


Przykład zastosowania

Wystawiamy fakturę tytułem sprzedanej usługi - nauki języka angielskiego.
Otrzymaliśmy informację, iż usługi tego typu są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT), jednakże obowiązkiem jest podanie symbolu PKWiU takiej usługi.

Dla przedstawionego powyżej przykładu - szukamy numeru PKWiU - wprowadzamy następujące parametry wyszukiwania:

Pole nazwa grupowania - wpisujemy: język
w ten sposób znajdziemy ciągi zawierające takie treści jak: język, języka, języków itp.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU

Rys. 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU - parametry wyszukiwania.


W rezultacie, po wciśnięciu przycisku szukaj, otrzymujemy wynik wyszukiwania.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU

Rys. 2. Polska Klasyfikacja Działalności PKWiU - wyniki wyszukiwania.


uruchom bazę w wersji obowiązującej od 01.05.2005
uruchom bazę w wersji na dzień 30.04.2004
wszystkie bazy

441117 zarejestrowanych użytkowników

39512 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

404938 odbiorców biuletynu codziennego

308151 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 20.09.2018Kurs Walut:

AUD2.6656+0.30%
BGN2.1941-0.04%
BRL0.8883+0.74%
CAD2.8403+0.27%
CHF3.7985-0.05%
CLP0.5399+0.65%
CNY0.5352-0.02%
CZK0.1679-0.53%
EUR4.2912-0.04%
GBP4.8412+0.01%
USD3.6702+0.05%

wszystkie waluty »