Ustawa krajobrazowa - prezydent proponuje opłatę od reklam

Na początku lipca do Sejmu trafił prezydencki projekt tzw. ustawy krajobrazowej. Według ministra z prezydenckiej kancelarii Olgierda Dziekońskiego, ustawa ma szansę być uchwalona do końca roku. W projekcie przewiduje się m.in. wprowadzenie opłaty od reklam, która przynosić ma samorządom dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych wpływów rocznie.

Nowa ustawa przede wszystkim ureguluje kwestie dotyczące umieszczania reklam w przestrzeni publicznej i przeprowadzania tzw. audytu krajobrazowego. Samorządy otrzymają ponadto prawo do nakładania opłaty od reklam.

Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dołączone mają zostać zapisy dotyczące opłaty od reklam, którą będzie mogła wprowadzić rada gminy. Jak zapisano w projekcie, taka opłata „może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Opłatę płacić będą: 1) właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste); 2) użytkownicy wieczystych nieruchomości gruntowych; 3) posiadacze samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Objęte opłatą zostaną nieruchomości/obiekty budowlane, na których znajdują się tablice albo urządzenia reklamowe – niezależnie od tego, czy jest na nich eksponowana reklama. Opłata nie obejmie natomiast szyldów, a także tablic i urządzeń reklamowych, które znajdują się wewnątrz budynku albo są niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie.

Zgodnie z projektem, w skład opłaty wchodzić ma część stała i zmienna. Ta pierwsza będzie mieć zryczałtowaną wysokość, niezależną od powierzchni tablicy czy urządzenia reklamowego. Ta druga będzie z kolei proporcjonalna do pola powierzchni.

W projekcie zapisano, iż „część stała opłaty od reklam nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie, a część zmienna tej opłaty nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m² powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie”.

Jak wynika z szacunków projektodawcy, wpływy z tytułu nowej opłaty będą wynosić ok. 66,7 mln zł w skali roku.

Co istotne, opodatkowanie nośnika reklamy jako budowli podatkiem od nieruchomości nie będzie wykluczać nałożenia opłaty od reklam.

Wprowadzenie zmian przewiduje prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...