Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.04.2020

Tarcza Antykryzysowa. Co zmieniła w VAT?

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmieniła ona wiele ustaw wprowadzając szczególne rozwiązania na czas pandemii. Zmieniły się także przepisy dot. podatku od towarów i usług. Niestety nie do końca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsiębiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą pandemią koronawirusa.

Przesunięcie terminu wdrożenia nowego JPK_VAT (deklaracja + ewidencja)

W związku z wejściem w życie specustawy nastąpiło m. in. przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.

Nowy JPK_VAT zacznie zatem być obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców (małych, średnich i dużych) od 1 lipca 2020 r.

Deklaracja i ewidencja, w postaci nowego pliku JPK_VAT będzie wysyłana tak, jak obecnie są wysyłane pliki JPK_VAT. Deklaracje kwartalne pozostaną, ale rozliczający się kwartalnie będą składać ewidencje VAT za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału, również w postaci pliku JPK_VAT.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości złożenia deklaracji VAT w inny sposób, niż przez nowy JPK_VAT.

 

Zmiany w zakresie kar za błędy w nowym JPK_VAT

Zmieniono charakter kar za błędy w ewidencji JPK_VAT z instrumentu obligatoryjnego na fakultatywny, oparty na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy. Kary te będą mogły być nakładane na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikacje prawidłowości transakcji.

 

Paragony będące fakturami uproszczonymi

Wprowadzono zmianę, zgodnie z którą w okresie do 31 grudnia 2020 r. można będzie nie wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. Przypomnieć należy, że fakturę uproszczoną stanowi paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro), który zawiera numer NIP nabywcy.

 

Możliwość wydawania paragonu fiskalnego z kasy rejestrującej on-line w postaci elektronicznej (e-paragon)

Wprowadzono zmiany pozwalające na wydawanie klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej. Dzięki tej zmianie dopuszczono możliwość przekazanie paragonów w postaci elektronicznej (e-paragonów) z kas rejestrujących najnowszego typu, tzw. kas on-line, a także z projektowanych kas mających postać oprogramowania.

 

Transakcje powyżej 15 000 zł

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przy transakcjach powyżej 15 000 zł podatnicy dokonujący płatności przelewem dostawcy towarów lub usługodawcy, będącemu podatnikiem VAT czynnym, za zakupy potwierdzone fakturą powinni dokonywać tej płatności na ich rachunki rozliczeniowe prowadzone przez banki lub imienne rachunki w SKOK zamieszczone w wykazie podatników VAT.

Dokonanie w tym przypadku płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie naraża podatnika na negatywne konsekwencje podatkowe w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub konieczności zwiększenia przychodów w PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT. Podatnik może uniknąć tych negatywnych konsekwencji pod warunkiem, że złoży zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu, że dokonał płatności na rachunek spoza wykazu.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia, które przedsiębiorcy mogą składać online, czyli w wygodny i szybki dla nich sposób, został przedłużony z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Nie zmieniły się natomiast zasady liczenia terminu na złożenie zawiadomienia, co oznacza że w dalszym ciągu termin na złożenie zawiadomienia jest liczony od dnia zlecenia przelewu, gdyż zapłata należności powinna być dokonana na rachunek zawarty w wykazie na dzień zlecenia przelewu.

Przykład 1

Podatnik dokonał płatności w formie przelewu w dniu 31 marca 2020 r. na rachunek spoza wykazu. Termin na złożenie zawiadomienia upływa z dniem 14 kwietnia 2020 r.

Przykład 2

Podatnik dokonał płatności w formie przelewu w dniu 30 marca 2020 r. na rachunek spoza wykazu. Termin na złożenie zawiadomienia upływa z dniem 2 kwietnia 2020 r. i wynosi 3 dni od dnia zlecenia przelewu, gdyż przepisy przedłużające ten termin obowiązują od dnia 31 marca 2020 r.

Zasady korzystania z wykazu i dokonywania płatności w tym dotyczące możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych w przypadku dokonania zapłaty na rachunek spoza wykazu zostały omówione objaśnień podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. wykaz podatników VAT opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Aktualności/Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe.

 

Zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i VAT

Komisja Europejska decyzją 2020/491 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r., opublikowaną w Dz. Urz. UE L nr 103 I w dniu 3 kwietnia 2020 r., upoważniła Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polskę, do czasowego stosowania zwolnienia od podatku VAT i należności celnych importu towarów niezbędnych do przeciwstawienia się pandemii COVID-19.

Informacja dotycząca wyżej wymienionej decyzji Komisji Europejskiej została zamieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów oraz na stronie Komisji Europejskiej (informacja w języku polskim).

 

Informacja nt. zwolnienia z podatku od towarów i usług importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Informacja nt. zwolnienia z podatku VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z pandemią (PDF, 58 kB)

 

źródło: www.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz