Sprzedaż ziemi rolnej – ważna uchwała SN

Transakcja, która została zaczęta jeszcze przed zaostrzeniem przepisów dotyczących obrotu ziemią, może być dokończona według starego prawa – wynika z uchwały wydanej niedawno przez Sąd Najwyższy. Stanowisko sądu jest korzystne dla osób sprzedających ziemię rolną.

Zgodnie ze zmianami wdrożonymi 30 kwietnia 2016 r., nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady jedynie rolnik indywidualny, który daną ziemię będzie uprawiać osobiście i nie sprzeda jej przez 10 lat. Wyjątki stanowią osoby bliskie sprzedającemu, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, a także kościoły oraz związki wyznaniowe. W każdym innym przypadku na sprzedaż musi zgodzić się Agencja Nieruchomości Rolnych.

W uchwale z 15 grudnia 2017 r. (sygn. akt – III CZP 83/17) SN wskazał, że w przypadku osób, które przed 30 kwietnia 2016 r. zawarły umowy warunkowe odnoszące się do sprzedaży nieruchomości (definitywnie przenoszące po tym dniu w danym przypadku własność), nie powinno się stosować ograniczeń wprowadzonych 30 kwietnia 2016 r.

„Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585 ze zm.) nie mają zastosowania do umowy przenoszącej własność nieruchomości, zawieranej w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży zawartej przed dniem 30 kwietnia 2016 r., jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z prawa pierwokupu” – czytamy w uchwale SN.

Stanowisko SN jest korzystne dla osób sprzedających ziemię rolną i jest zgodne z wcześniejszym wnioskiem rzecznika praw obywatelskich.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...