Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.07.2016

Podatki 2017. Kierunek dobry, ale to nie wszystko

Od początku przyszłego roku podwyższony zostanie limit uprawniający do rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu. Mniej firm również będzie musiało prowadzić pełną księgowość i stosować przepisy ustawy o rachunkowości. Planowanych zmian jest jeszcze więcej. Czy jednak wystarczą?

Parę dni temu ogłoszony został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt ma 30 stron i zakłada nowelizację wielu gałęzi prawa. Wszystko po to, by – jak wynika z tytułu – poprawić otoczenie prawne przedsiębiorców. Znowelizowane mają zostać przepisy m.in.: ustawy o rachunkowości, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ordynacji podatkowej, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, kodeksu spółek handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jedna ze zmian zakłada podwyższenie limitu przychodów umożliwiającego rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu. Aktualnie wynosi on 150 tys. euro. Od nowego roku miałby zostać podwyższony do 250 tys. euro. Po zmianie limitu przychodów większa grupa podatników będzie mogła płacić PIT na uproszczonych zasadach. Ryczałt od przychodów zakłada bowiem naliczanie podatku od przychodu. Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów nie jest wymagane.

Druga zmiana zakłada podwyższenie limitu nakładającego obowiązek stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości i prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Aktualna wartość przychodów, po przekroczeniu której podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązani są do prowadzenia pełnej księgowości, wynosi 1,2 mln euro. Od nowego roku limit ten wzrósłby do 2 mln euro. W efekcie większa liczba przedsiębiorców płacących PIT mogłaby w dalszym ciągu rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. W uzasadnieniu projektowanych zmian wskazano, że podwyższenie progu ma ułatwić wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców oraz pozwolić na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej.

Zmiany w pozostałych aktach prawnych również zakładają bliżej lub dalej idące uproszczenia w prowadzeniu biznesu. Wydaje się, że idą w dobrym kierunku. Każde uproszczenie przepisów i procedur, a także ograniczenie formalności jest dobre i zasługuje na aprobatę. Warto zatem poczekać do uchwalenia finalnej wersji przepisów. Zobaczymy, co ostatecznie i w jakim zakresie zostanie zmienione.

Po lekturze projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców pozostaje jednak pewien niedosyt. Przepisy przepisami, ale tytułowe otoczenie przedsiębiorcy to nie tylko ustawy i inne prawne regulacje, to również cała kultura prawna państwa. To przede wszystkim zaufanie państwa do obywateli i odwrotnie, właściwa i spójna interpretacja przepisów prawnych, odpowiednio długie vacatio legis nowych regulacji, by każdy mógł się do nowych zasad przygotować. Nie da się ukryć, że ważna jest również pewna – nazwijmy ją – stabilność prawna. Ileż to przecież razy mieliśmy uchwalane przepisy, które były niejako zmieniającą zmianą zmienionej zmiany obowiązującej wcześniej regulacji. Wątpliwości interpretacyjne przy stosowaniu przepisów też tego otoczenia prawnego przedsiębiorców nie poprawiają. O niejasności przepisów świadczy chociażby fakt, że organy podatkowe odpowiadają na tysiące pytań podatników. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca na stronie internetowej ministerstwa finansów opublikowano ponad tysiąc interpretacji indywidualnych dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego. Liczba ta mówi sama za siebie.

Jedna ustawa o zmianie otoczenia prawnego wielkiej rewolucji jeszcze nie przyniesie. Jest jednak krokiem w dobrym kierunku. Pozostaje mieć nadzieję, że ustawodawcy nie zabraknie woli i odwagi, by na nim nie poprzestać.

Krzysztof Koślicki
redaktor naczelny
www.podatki.biz

Z pełną wersją omawianego projektu można zapoznać się tutaj.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz