Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

10.12.2014

Podatki 2015: Sprzedaż premiowa a zwolnienie z PIT

Organizując akcje promocyjne należy pamiętać o obowiązkach podatkowych, które mogą ciążyć zarówno na organizatorze, jak i na obdarowanym. Przykładem takiej promocji może być sprzedaż premiowa, która w ostatnim okresie wywoływała liczne kontrowersje w praktyce stosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jak wynika z powyższego przepisu, dla zastosowania zwolnienia z podatku do nagrody związanej ze sprzedażą premiową niezbędne jest, aby:

  • otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową,
  • jednorazowa wartość tych nagród nie przekroczyła kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczyła nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

W konsekwencji jeżeli dana promocja spełnia powyższą definicję „sprzedaży premiowej” i nagroda mieści się w kwocie 760 zł, zarówno po stronie organizatora promocji, jak i nagrodzonego nie powstaną obowiązki w zakresie podatków.

Jednocześnie należy podkreślić, że jeżeli dana nagroda jest otrzymywana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w sytuacji gdy przekazywane nagrody są związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej ją otrzymującej, wówczas dla tej osoby stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Problemy ze sprzedażą usług

Kwestią problematyczną w interpretacjach podatkowych było to, czy „sprzedaż premiowa” może dotyczyć tylko sprzedaży towarów, czy obejmuje również sprzedaż usług. Organy podatkowe dość jednolicie uznawały, że nie można zastosować powyższego zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku nagród wydawanych w zamian za zakup usług, gdzie podmiot świadczący usługę zachęca potencjalnego nabywcę do jej zakupu przez przyznanie nagrody.

Przykładowo w interpretacji z 16 października 2013 r. (sygn. DD3/033/12/KDJ/13/RD-107308/139) minister finansów uznał, że:

(...) z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy. (...) umowy obejmującej realizację usług rachunku związanego z kartą kredytową nie można uznać za umowę sprzedaży.

Analogicznie wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 12 marca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-71/14-4/MK1), stwierdzając, że do wypłacanych nagród związanych z dokonanymi zakupami premiowanych usług nie będzie miało zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, ponieważ sprzedaży usług nie można uznać za sprzedaż związaną ze sprzedażą premiową.

Powyższe podejście organów podatkowych powodowało, że po stronie obdarowanego (nieprowadzącego działalności gospodarczej) powstawał przychód, a po stronie podmiotu przekazującego nagrodę istniał obowiązek sporządzenia oraz przesłania informacji PIT-8C.

Inaczej jednak na tę kwestię zapatrywały się sądy administracyjne. W jednym z nowszych wyroków – z 11 lutego 2014 r. (sygn. I SA/Gd 1683/13; nieprawomocny) – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że należy opowiedzieć się za szerszym niż cywilistyczne rozumieniem pojęcia „sprzedaży premiowej” jako obejmującej nie tylko transakcje towarowe, lecz także usługowe.

Zmiana przepisów

Dostrzegając powyższe wątpliwości ustawodawca zmienił omawiany przepis ustawy o PIT i doprecyzował, że powyższe zwolnienie dotyczy również sprzedaży usług. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem wolna od podatku jest:

(...) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Cash-back z banku

Warto zwrócić uwagę, że powyższy przepis nie będzie miał zastosowania do tzw. cash-backów przyznawanych przez banki.

Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT od dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Powyższy przepis oznacza, że od 1 stycznia 2015 r. podatek od dochodów od płatności typu cash-back przyznawanych przez banki będzie pobierany przez banki i podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku z tego tytułu.

Wejście w życie

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT dotyczące zwolnienia z podatku nagród wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Michał Wójcik

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz