Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Artykuły Partnerów

07.08.2019

Podatek od pożyczki. Kiedy należy go zapłacić?

Pożyczka od rodziny czy znajomych nie wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek. Jednak dodatkowym obciążeniem może być podatek do urzędu skarbowego. Zobacz jakie warunki trzeba spełnić, żeby uniknąć podatku.

Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określa kiedy należy zapłacić podatek. Co do zasady od pożyczki udzielonej przez osobę fizyczną pożyczkobiorca musi zapłacić do właściwego urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku jest liczona od wartości pożyczki i wynosi 0,5%.

Kiedy należy zapłacić podatek od pożyczki?

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli w tym przypadku w dniu zawarcia umowy. Jednak przy umowie pożyczki, która przewiduje, że wypłata środków pieniężnych będzie miała miejsce kilkakrotnie i łączna suma wypłat nie jest znana w chwili zawarcia umowy, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą każdorazowej wypłaty środków. A to oznacza, że podatek trzeba obliczyć od każdej otrzymanej kwoty.

Data powstania obowiązku podatkowego to jednocześnie dzień, od którego należy zacząć odliczać 14 dniowy termin do zapłaty podatku i złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 1 lipca 2019 r. ustawa wprowadziła możliwość złożenia zbiorczej deklaracji i zapłaty podatku do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Warunkiem jest zawarcie w danym miesiącu co najmniej 3 umów, a ostatnia z nich musi zostać podpisana przed upływem 14 dni od zawarcia pierwszej umowy.

Deklarację należy złożyć samodzielnie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowemu.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od pożyczonych pieniędzy?

Zgodnie z ustawą podatku nie trzeba płacić od pożyczek:

  • do kwoty 9.637 zł zawartej pomiędzy osobami, które należą do tzw. I grupy podatkowej (małżonkowie, wstępni, zstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie). Limit dotyczy pożyczek od jednej osoby i obejmuje okres 5 lat;

  • których stronami są małżonkowie, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Bez limitu kwoty. Dla uzyskania zwolnienia niezbędne jest złożenie deklaracji do właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty dokonania czynności oraz przedstawienie dowodu otrzymania pieniędzy;

  • do 1000 zł;

  • udzielanych przez przedsiębiorców, którzy nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Polski, prowadzących działalność w zakresie kredytowania lub udzielania pożyczek

  • udzielanych przez zakładowe kasy pożyczkowe.

Obowiązki pożyczkobiorcy

Należy pamiętać, że otrzymanie pieniędzy z tytułu pożyczki należy udokumentować. Najlepiej przelewem na rachunek bankowy. Dowodem może być też pieniężny przekaz pocztowy czy wpływ na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej.

Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest również złożenie w wymaganym ustawą terminie deklaracji PCC -3 do właściwego urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Pożyczka od rodziny lub znajomych to dobre rozwiązanie na podratowanie domowego budżetu bez konieczności zapłaty odsetek i czasem podatku. Oczywiście jeśli pożyczka zostanie odpowiednio udokumentowana i zgłoszona do urzędu skarbowego. Nie zawsze rodzina może lub chce służyć takim wsparciem finansowym. Dlatego porównywarka chwilówek sowafinansowa.pl ułatwi znalezienie pożyczki na atrakcyjnych warunkach i co ważne bez konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz