Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.09.2014

Odliczenie VAT od opłat za autostrady i parkingi

W sytuacji, gdy przejazd autostradą czy też parking związany jest z pojazdem samochodowym wykorzystywanym przez podatnika do celów „mieszanych”, to od takiego wydatku przysługuje prawo do odliczenia podatku w wysokości 50% - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 27172 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych

Szanowny Panie Ministrze! Decyzja derogacyjna Rady Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniła Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od zapisów dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Polska została upoważniona do ograniczenia do wysokości 50% prawa do odliczenia VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu silnikowych pojazdów drogowych, a także VAT naliczanego od wydatków związanych z tymi pojazdami, jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. W praktyce od 1 kwietnia wydatki związane z eksploatacją lub używaniem samochodów mogą być odliczane tylko w połowie. Dotyczy to aut do 3,5 t, wykorzystywanych do celów zarówno służbowych i prywatnych. Zdaniem ekspertów, na których powołuje się „Dziennik Gazeta Prawna”, ministerstwo finansów niesłusznie podatek od opłat za parking lub autostradę zalicza do kosztów używania samochodu, zezwalając na odliczenie jedynie 50%. Eksperci twierdzą, że opłaty za przejazd autostradą i za parking są wydatkiem z tytułu używania autostrad lub miejsc parkingowych, a nie samochodu.

Mając na uwadze sprzeczne opinie w tej sprawie, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Jakie jest stanowisko ministra finansów w sprawie odliczenia VAT od opłat za autostrady i parkingi?
  2. Do jakich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych można zastosować całkowite odliczenie podatku?

Z poważaniem

Poseł Maciej Orzechowski

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 27172 w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych

W związku z pismem, znak: SPS-023-27172/14, z dnia 2 lipca br., przy którym została przesłana interpelacja posła pana Macieja Orzechowskiego w sprawie odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych, uprzejmie informuję.

Katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi określa art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z pkt 3 ww. przepisu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się m.in. „wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów”.

Wydatki dotyczące nabycia usług związanych z używaniem pojazdu to wszelkie wydatki poniesione w związku z wykorzystywaniem tego pojazdu dla potrzeb podatnika. Zatem wydatki, o które pyta pan poseł, czyli wydatki poniesione za przejazd autostradą oraz za parking, mieszczą się również w pojęciu wydatków związanych z używaniem pojazdu samochodowego, gdyż nierozerwalnie związane są z używaniem konkretnego pojazdu i same bez istnienia pojazdu jako takie nie mają racji bytu.

Mając na uwadze powyższe przepisy w sytuacji, gdy przejazd autostradą czy też parking związany jest z pojazdem samochodowym wykorzystywanym przez podatnika do celów „mieszanych”, to od takiego wydatku przysługuje prawo do odliczenia podatku w wysokości 50%.

Odpowiadając na drugie pytanie pana posła, uprzejmie informuję, że w myśl art. 86a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług pełne prawo do odliczenia podatku ma zastosowanie „do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika”. Przykładem takich towarów mogą być taksometry montowane w taksówkach.

Sekretarz stanu

Janusz Cichoń

Zgłaszający

Maciej Orzechowski

Adresat

minister finansów

Data wpływu interpelacji

26-06-2014

Data ogłoszenia interpelacji

10-07-2014 (posiedzenie nr 71)

Odpowiadający

Janusz Cichoń - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu odpowiedzi interpelację

16-07-2014

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

24-07-2014 (posiedzenie nr 72)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz