Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.08.2021

Numer paragonu to numer faktury uproszczonej

Skoro paragon fiskalny na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto zawierający NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, to w pierwszej kolejności powinien zawierać wszystkie elementy określone przepisami prawa dla tego paragonu. Numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon jest numer paragonu fiskalnego. Tym samym właściwym jest przyjęcie w powyższej sytuacji, że to kolejny numer paragonu należy traktować jak numer, który w jednoznaczny sposób identyfikuje paragon uznany za fakturę uproszczoną.

Spółka nabywa towary i usługi, które wykorzystuje dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zdecydowana większość zakupów dokumentowana jest fakturami, w odniesieniu do części zakupów jednak, w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub równowartości kwoty 100 euro, spółka otrzymuje od dostawców paragony fiskalne zawierające numer, za pomocą którego spółka jest zidentyfikowana na potrzeby podatku od towarów i usług. W stosunku do zakupów udokumentowanych paragonami z NIP spółka nie otrzymuje już faktur tzw. zwykłych, tj. faktur wystawianych w trybie art. 106b ust. 1 i 5 oraz 106e ust. 1 ustawy o VAT. Paragony z NIP dokumentują nabycie towarów i usług wykorzystywanych przez spółkę do działalności opodatkowanej podatkiem VAT i nie dotyczą wydatków, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, we wniosku o interpretację, spółka zadała następujące pytania:

 1. Czy paragony z NIP stanowią faktury, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT i jako takie uprawniają do odliczenia podatku VAT naliczonego?
 2. Czy dla potrzeb prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2020 r. za numer faktury można uznawać którykolwiek numer wskazany na paragonie z NIP?
 3. Czy dla potrzeb prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r. za numer faktury lub numer dokumentu będzie można uznawać którykolwiek numer wskazany na paragonie z NIP?
 4. W przypadku odpowiedzi niegatywnej na pytania numer 2 i 3, jaki numer powinien być uznawany za numer faktury lub numer dokumentu dla potrzeb prawidłowego prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w stanie prawnym zarówno przed jak i po 1 października 2020 r.?

Zdaniem spółki:

 1. Paragony z NIP stanowią faktury i jako takie uprawniają do odliczenia podatku VAT naliczonego.
 2. Dla potrzeb prowadzenia ewidencji VAT w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2020 r. za numer faktury lub numer dokumentu można uznawać którykolwiek numer wskazany na paragonie z NIP.
 3. Dla potrzeb prowadzenia ewidencji VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r. za numer faktury lub numer dokumentu będzie można uznawać którykolwiek numer wskazany na Paragonie z NIP.
 4. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytania numer 2 i 3, za numer faktury lub numer dokumentu dla potrzeb prawidłowego prowadzenia ewidencji VAT należy uznawać kolejny numer paragonu fiskalnego, tj. numer jaki na paragonie fiskalnym zostanie wskazany jako pierwszy zaraz po oznaczeniu waluty, w której zapisywana jest sprzedaż.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki w zakresie:

 • uznania paragonów z NIP do kwoty 450 zł za faktury, które uprawniają do odliczenia podatku VAT naliczonego - jest prawidłowe,
 • uznania za numer faktury lub dokumentu którykolwiek numer wskazany na paragonie z NIP - jest nieprawidłowe,
 • uznania za numer faktury lub dokumentu kolejny numer paragonu fiskalnego - jest prawidłowe.

W  wydanej interpretacji organ podatkowy wskazał:

Ad 1

Paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz dodatkowo NIP nabywcy.

Zatem, w przedstawionych okolicznościach warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostaną spełnione. W konsekwencji należy stwierdzić, że spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z paragonów z NIP do kwoty 450 zł, które to paragony dokumentują nabycie towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Ad 2-3

Należy zauważyć, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową, ma ona charakter ewidencji sprzedaży. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy, w szczególności cyt. wyżej art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy. Jest to sprzedaż niedokumentowana obowiązkowo fakturami, czyli objęta wyjątkiem od zasady, że podatnik podatku VAT zobowiązany jest do wystawienia faktur wynikającym z art. 106b.

W świetle ww. art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT na fakturze powinien znajdować się numer, który jednoznacznie można zidentyfikować jako numer faktury. Jeśli faktura nie zawiera takiego numeru, to oznacza to, że nie jest fakturą, ponieważ nie da się jej jednoznacznie zidentyfikować ani w ramach serii faktur, ani jako faktury w ogóle.

Jak już wcześniej zostało wskazane, skoro paragon fiskalny na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto zawierający NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, to w pierwszej kolejności powinien zawierać wszystkie elementy określone przepisami prawa dla tego paragonu. Numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon jest numer paragonu fiskalnego. Tym samym właściwym jest przyjęcie w powyższej sytuacji, że to kolejny numer paragonu należy traktować jak numer, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który w jednoznaczny sposób identyfikuje paragon uznany za fakturę uproszczoną. Faktura powinna zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę - numer paragonu fiskalnego taką rolę spełnia.

Ad 4

W sytuacji udokumentowania sprzedaży nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro paragonem fiskalnym, zawierającym NIP nabywcy, który stanowi fakturę uproszczoną, kolejnym numerem paragonu jest/będzie numer, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który w jednoznaczny sposób identyfikuje paragon uznany za fakturę uproszczoną. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczony po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Tym samym stanowisko spółki w zakresie uznania kolejnego numeru paragonu z NIP (stanowiącego fakturę uproszczoną) za numer faktury uproszczonej, który powinien wykazać w ewidencji sprzedaży należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna z 10 czerwca 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.181.2021.1.MT - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz