Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.07.2015

Możliwość odliczenia VAT od paliwa do kosiarki

Sezon pięknych trawników trwa na dobre. To świetny moment, żeby podjąć temat możliwości odliczenia VAT od paliwa do kosiarki. Zwłaszcza w kontekście zmian od 1 lipca 2015 r. w tym zakresie.

1 lipca 2015 r. przestał obowiązywać zakaz odliczania VAT od zakupu (importu) paliwa. W konsekwencji podatnik ma prawo do odliczenia 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych (tj. działalność gospodarcza i cel prywatny). W praktyce jednak niniejsza zmiana nie wpływa w żaden sposób na prawo do odliczenia paliwa do kosiarek, gdyż dotyczy samochodów osobowych. Jakie zatem są zasady odliczania paliwa w omawianym przypadku?

Oczywiście podstawowym wymogiem dla samego analizowania, czy istnieje w ogóle możliwość odliczenia VAT od paliwa dla tego rodzaju pojazdów, jest spełnienie wymogu wykorzystywania kosiarki do wykonywania czynności opodatkowanych. Konieczne jest wobec powyższego, aby zaistniał związek przyczynowy między wykorzystaniem maszyny i prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Jeśli przedsiębiorca ustali, że kosiarka jest wykorzystywana właśnie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, następnym krokiem jest rozpoznanie prawa do pełnego odliczenia VAT. W tym celu należy sięgnąć do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli nabywamy paliwo do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, mamy prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości, tj. 100% (oczywiście przy założeniu, że spełniamy również wymogi określone w art. 86a ustawy o VAT). W tym zakresie od 1 lipca nie pojawiły się żadne zmiany.

Natomiast w sytuacji odmiennej, gdy pojazd jest wykorzystywany do celów mieszanych, tj. zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, do 30 czerwca 2015 r. podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT w jakiejkolwiek wysokości od nabytego paliwa dla:

  1. samochodów osobowych;
  2. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
    • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Jednakże zasadniczą kwestia w tym przypadku jest ustalenie, czy paliwo zakupione z przeznaczeniem dla kosiarki może skorzystać z prawa do odliczenia VAT – w rozumieniu, czy ten konkretny pojazd jest objęty regulacją w ramach ustawy o VAT. Pojawia się zatem pytanie, co należy rozumieć przez pojazd samochodowy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o pojazdach samochodowych, należy przez to rozumieć pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Powyższa definicja odsyła do ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), w której w ramach art. 2 pkt. 33 wskazano, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Ponadto określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Podsumowując powyższe, jeśli kosiarka jest wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie spełnia warunków uznania jej za pojazd samochodowy na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie będzie wówczas stanowiła również pojazdu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, dla którego ma zastosowanie ograniczenie odliczenia podatku VAT do 50%, a zatem właściciel kosiarki będzie mógł odliczyć VAT od paliwa w pełnej wysokości.

Marta Mikosz

Prawnik, autorka bloga opodatkowany.pl
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
www.kancelaria-szip.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz