Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.04.2019

Kasy fiskalne online - za parę tygodni ustawa wchodzi w życie

Długo trwający proces legislacyjny dotyczący kas fiskalnych online doznał nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany był wstępnie już w 2017 r., a trafił do Sejmu w kwietniu roku 2018, właśnie znalazły swój finał. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach - i w całości wchodzi w życie 1 maja 2019 r.

Nowela wprowadza do ustawy o VAT regulacje, dotyczące kas online i dostosowuje regulacje istniejące, tak, aby możliwe było płynne przejście od systemu kas z papierową i elektroniczną rejestracją kopii do systemu, w którym wszystkie kasy online będą miały wbudowaną funkcjonalność, umożliwiającą zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Projektodawcy co prawda podkreślali, że przesyłane informacje mają być w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy, ale tak nie będzie - a przynajmniej nie w każdym przypadku.

Dane z kas rejestrujących będą stanowiły (ze względu na ich zakres) elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. A przecież dla administracji skarbowej znajomość numeru NIP nabywcy oznacza znajomość (lub możliwość uzyskania) kompletu informacji na jego temat.

Wprowadzenie kas online ma jeden główny cel. W uzasadnieniu do ustawy został on wyraźnie wskazany:

Podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej państwa. Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT stanowi obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dotychczasowe doświadczenia z istniejącym systemem kas rejestrujących (w kontekście doświadczeń innych krajów) wskazują na konieczność jego modernizacji w celu wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, których skuteczne wprowadzenie wymaga zmiany istniejących ram prawnych.”

Dane o sprzedaży będą wpływały w czasie rzeczywistym (poza sytuacjami, w których sprzedawca nie będzie miał możliwości technicznych przesyłu danych), i będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz, zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży. W sposób oczywisty zwiększy to skuteczność typowania podatników do kontroli, i - w efekcie - ma przyczynić się do znacznego zwiększenia wpływów z podatku VAT.

Zanim jednak wszystkie stosowane na rynku staną się kasami online, minie wiele lat. W obrocie będą jeszcze przez pewien czas kasy starego typu, które będą mogły być eksploatowane do czasu ich śmierci technicznej, lub do czasu zapełnienia ich pamięci fiskalnej (dotyczy to kas z papierowym zapisem kopii). Ale niektóre branże, szczególnie narażone na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży będą musiały wprowadzić kasy online obligatoryjnie w określonym terminie - pierwsze już od 1.01.2020 r.

Jutrzejsze wydanie biuletynu codziennego podatki.biz poświęcimy praktycznie w całości problematyce związanej z kasami online. Omawiać będziemy między innymi:

  1. harmonogram wprowadzania kas online i wycofywania z obrotu kas starszego typu;
  2. warunki stosowania kas przez podatników;
  3. warunki, na jakich można będzie starać się o zwrot części kwoty na zakup kas pnline;
  4. obowiązki, związane z serwisem kas online;
  5. sposoby postępowania w sytuacji, w której nie ma możliwości transmisji danych.
  6. sposób organizacji i funkcjonowania Centralnego Repozytorium Kas.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz