INDEKS TEMATYCZNY » Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 • 10-07-2023
  Przez błędne decyzje ZUS wiele osób nie ma środków do życia
  W ZUS, w latach 2016-2022 ujawniono 17 145 błędnie wydanych decyzji. Liczba błędnie wydanych decyzji stanowi 0,038% załatwionych we wskazanym okresie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe. ZUS w latach 2016-2022 wypłacił wyrównania do wysokości należnego świadczenia, które zostały spowodowane błędem pracownika w 16 008 spraw. więcej »
 • 26-06-2023
  Przedsiębiorcy będą płacić wyższe składki na ZUS
  Zgodnie z zapisami Plan Finansowy na lata 2023-2026 wzrost średniego wynagrodzenia ma wynieść 9,6%, co wynosi około 7,6 tys. zł brutto. Dodatkowo wzrośnie składka zdrowotna o około 136 zł, co w sumie wyniesie 1554,66 zł. Dlaczego rząd planuje tak wysokie podwyżki? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 14-06-2023
  Problemy księgowych z obliczaniem składek ZUS - MRiPS odpowiada
  Krajowa Izba Biur Rachunkowych sygnalizowała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych problemy w zakresie realizacji pracy dotyczącej obliczania rocznej składki zdrowotnej. Prace księgowych utrudniały przede wszystkim problemy techniczne, które występowały po stronie ZUS. Czy możliwe jest, aby przesunąć termin dokonania rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za rok 2022 do 30 czerwca 2023 r.? Czy możliwe jest oddzielenie w kolejnych latach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej od deklaracji miesięcznej DRA za kwiecień? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 30-05-2023
  14. emerytura przy zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych
  Wypłata 14. emerytury miała być działaniem doraźnym zastosowanym jednorazowo w 2021 r. Jednak z uwagi na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych rząd podjął decyzję o wypłacie 14. emerytury również w 2022 r. Ponowna wypłata 14. emerytury wpłynęła na wprowadzenie modyfikacji w przepisach dotyczących wypłaty tego świadczenia w 2022 r. w stosunku do regulacji z 2021 r. Zmiany te dotyczyły m.in. kwestii ustalania prawa i wysokości 14. emerytury przy zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia podstawowego. więcej »
 • 29-05-2023
  Kto skorzysta ze świadczenia wspierającego?
  Progi punktowe ustalone na poziomach 70-79, 80-89 i 90-100 nie gwarantują, że świadczenie wspierające otrzymają wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które faktycznie tego potrzebują. Szacuje się, że tylko 500 tys. osób z niepełnosprawnościami będzie kwalifikowało się do dodatkowego wsparcia, w tym 50 tys. o największej potrzebie wsparcia, 150 tys. ze średnim stopniem wsparcia i 300 tys. o najniższej potrzebie wsparcia. Wynika z tego, że pozostałe ok. 600 tys. osób z niepełnosprawnościami mających pkt 7 lub 8 w orzeczeniu i niepełnosprawność w stopniu znacznym nie skorzysta z tego świadczenia. więcej »
 • 19-05-2023
  Wciąż brak świadczeń dla rodziców dziecka martwo urodzonego - odpowiedź MRiPS
  Rodzice dzieci martwo urodzonych, których  płci  nie da się określić, nie mogą otrzymać ani zasiłku pogrzebowego ani macierzyńskiego, ani też skorzystać ze skróconego okresu urlopu macierzyńskiego Mimo że w 2021 r. Senat przyjął projekt ustawy dotyczący tej sprawy, Sejm nadal go nie uchwalił Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczących komisji sejmowych o informacje co do aktualnego stanu prac nad tym projektem więcej »
 • 10-05-2023
  Nie będzie wyrównania dla emerytów z roczników innych niż 1953 - MRiPS wyjaśnia
  Mając na uwadze treść przywołanych wyżej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego oraz uwag Sądu Najwyższego do przygotowywanego projektu, a także ogólne zasady prawa ubezpieczeń społecznych, jak również przedstawione szacunkowe wyliczenia kosztów wprowadzenia zmian legislacyjnych proponowanych przez Senat RP, Rada Ministrów nie może pozytywnie odnieść się do senackiego projektu ustawy, a w konsekwencji negatywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 647) - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 25-04-2023
  Waloryzacja konta i subkonta osób ubezpieczonych w ZUS - MRiPS wyjaśnia
  Osoby ubezpieczone w ZUS, a wcześniej gromadzące środki w OFE, posiadają na swoim rachunku dwa konta - konto i subkonto. Dodatkowo konta te mają różny poziom waloryzacji i chociaż pierwotnie pochodzą od jednej składki płaconej przez pracowników i pracodawców i różnią się tylko drogą przejścia przez rachunek OFE, różny sposób waloryzacji tych składek jest bardzo niekorzystny dla przyszłych emerytów i naraża ich na olbrzymie uszczuplenie przyszłych świadczeń. więcej »
 • 15-03-2023
  Kwalifikowanie działań twórczych jako umowy o dzieło - MRiPS wyjaśnia
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który stwierdza podleganie ubezpieczeniu społecznemu, może - bez względu na nazwę umowy i jej postanowienia wskazujące na charakter stosunku prawnego, którym strony zamierzały się poddać - ustalić rzeczywisty jego charakter i istniejący tytuł ubezpieczenia. więcej »
 • 14-03-2023
  MRiPS o opodatkowaniu 13. i 14. emerytury
  Ponad 300 tys. emerytów musi przeżyć za mniej niż wynosi minimalne świadczenie emerytalne, a wsparcie ze strony państwa jest często niewystarczające, aby pozwolić im na prowadzenie życia na europejskim poziomie. Rada Ministrów zdecydowała się na opodatkowanie świadczenia 13. i 14. emerytury, co znacznie zmniejsza kwotę, o którą zostaliby wsparci emeryci. Dlaczego zdecydowano się na opodatkowanie tych świadczeń? - pyta poseł Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.04.2024

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.04.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY