INDEKS TEMATYCZNY » Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 • 06-10-2023
  Ograniczenie handlu w niedziele i święta należy urealnić?
  Sklepy zdecydowały się na rozszerzenie swojej działalności o czytelnie. Przy tym pobierają też niewielką opłatę za usługę czytelni. Ograniczenie handlu w niedziele było wprowadzone w celu ochrony czasu dla rodziny, wypoczynku i rekreacji pracowników oraz dla tych, którzy chcieliby spędzić ten dzień z bliskimi. To także krok mający na celu wsparcie mniejszych przedsiębiorców i lokalnych sklepów. Jakie działania podejmuje lub podejmie ministerstwo, aby nie dochodziło do sytuacji, że ograniczenia ustawowe stają się fikcją? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 04-10-2023
  500 plus w opiece naprzemiennej
  Przepisy jednoznacznie określają zasady przyznawania świadczenia wychowawczego w sytuacji, gdy w przypadku danych rodziców sąd orzekł o sprawowaniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Zgodnie z tymi regulacjami, każdemu z rodziców przysługuje samodzielne świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Zatem aby na dane dziecko ww. rodzice otrzymali świadczenia wychowawcze w sumarycznej wysokości 500 zł, rodzice muszą złożyć dwa oddzielne wnioski, tj. każdy z rodziców we własnym imieniu - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 27-09-2023
  Nie wszyscy emeryci zostali objęci waloryzacją
  W 2023 r. emerytury miały zostać zwaloryzowane, jednakże nie wszyscy zostali objęci waloryzacją. Dotyczy to osób, które do 2023 r. przebywały na rencie i w tym samym roku przechodziły na emeryturę po 1 marca 2023 r. Czy będą podjęte działania zmierzające ku temu, aby osoby przechodzące na emeryturę po 1 marca 2023 r. były tak samo traktowane jak osoby, które otrzymały waloryzację emerytur w 2023 r.? - pyta poseł Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 26-09-2023
  MRiPS o zmianach w ustawie o emeryturach pomostowych
  Tegoroczna nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych zakłada, że z dniem 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy, które pozwolą przejść wcześniej na emeryturę także tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. W ustawie uchylony został bowiem warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. Pozostał jednak przepis, zgodnie z którym jedną z przesłanek do otrzymania emerytury pomostowej jest wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. więcej »
 • 22-09-2023
  ZUS wstrzymuje świadczenia kobietom w ciąży
  Ochrona macierzyństwa istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłatę zasiłków kobiecie w ciąży, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dotyka to tysięcy kobiet w Polsce, które w ostatnich tygodniach ciąży, zamiast przygotowywać się do powiększenia rodziny, czekają, aż ZUS skończy sprawdzać, czy pieniądze się im należą, mimo odprowadzanych zgodnie z prawem składek. W podobnej sytuacji znajdują się kobiety tuż po urodzeniu dziecka, których prawo do zasiłku macierzyńskiego ZUS sprawdza miesiącami. Przez cały ten czas nie mają one środków do życia. więcej »
 • 19-09-2023
  Wysokość progu dochodowego do uzyskania 14. emerytury do zmiany?
  Jak czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, wdowy i wdowcy powinny zostać objęci wyższym progiem dochodowym ze względu, że utrzymują gospodarstwo domowe sami. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie żyją korzystają ze świadczenia podwójnie. W związku z tym poseł zapytał, czy ministerstwo przewiduje zwiększenie progu dochodowego dla tych grup. więcej »
 • 01-09-2023
  Świadczenie wyrównawcze dla opiekuna na emeryturze - MRiPS wyjaśnia
  Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury pod warunkiem, że w dalszym ciągu sprawuje opiekę nad dzieckiem, z tytułu opieki nad którym nabyła prawo do wcześniejszej emerytury. Istnieją jednak sytuacje, w których niepełnosprawnych w tym samym stopniu, a co za tym idzie, wymagających stałej opieki jest więcej niż jedno dziecko. Świadczenie może jednak przysługiwać tylko na jedno z nich. Komplikacje pojawiają się w przypadku śmierci dziecka, z tytułu opieki nad którym opiekun nabył prawo do wcześniejszej emerytury. Wówczas opiekun traci możliwość bycia objętym świadczeniem wyrównawczym pomimo opieki nad innym niepełnosprawnym dzieckiem. więcej »
 • 17-08-2023
  Emerytki z OFE mają wyższe emerytury
  Przystąpienie przez ubezpieczonych do OFE stanowiło oświadczenie woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego na zasadach określonych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r. Jednocześnie przesądziło o odmiennym poziomie, w dniu przejścia na emeryturę, zgromadzonych środków emerytalnych w ramach II filara emerytalnego w stosunku do środków emerytalnych, które nie podlegały podziałowi i w całości zostały zewidencjonowane na koncie emerytalnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to ze sposobu zarządzania środkami emerytalnymi w ramach II filara, które są inwestowane na rynku kapitałowym przez OFE lub zapisywane na subkoncie w ZUS i waloryzowane w sposób odmienny od waloryzacji środków zapisanych na koncie w ZUS w ramach I filara - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 03-08-2023
  Posiłki dla pracowników: Kwota zwolnienia ze składek będzie wyższa
  Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewiduje m.in. dodatkowe podwyższenie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. więcej »
 • 19-07-2023
  Czy częściowa emerytura będzie przywrócona?
  Wiele osób w wieku emerytalnym nie otrzymuje emerytury z uwagi na brak możliwości wykazania odpowiednich okresów składkowych. Spowodowane jest to faktem, iż wielu z emerytów pracowało na tzw. umowach śmieciowych i nie są w stanie udokumentować lat składkowych. Osoby te często przepracowały zdecydowanie więcej lat nawet niż te, które otrzymują emerytury w związku z uzyskaniem okresów składkowych. Czy istnieje możliwość przywrócenia emerytury częściowej na zasadach, w jakich funkcjonowała przed 2017 rokiem lub na innych zasadach korzystnych dla emerytów? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY